>Voeg code toe voor de </head> tag.vakbond

Ontslag om dringende reden. Discriminatie wegens syndicale overtuiging. Rechtsmisbruik (Arbeidshof Antwerpen 28 januari 2021)

Auteur: Hoven & RechtbankenPublicatiedatum: 28/01/2021 Het arbeidshof Antwerpen kent een stadsarbeider van de stad Mortsel verschillende vergoedingen toe naar aanleiding van zijn ontslag. De arbeider weigerde te werken op een plek waar volgens hem asbest aanwezig was. Het arbeidshof beslist dat  deze weigering geen ontslag wegens dringende reden rechtvaardigt. Volgens

2021-02-09T15:58:06+00:00 12 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Mag een vakbond automatisch een lijst van personeelsleden krijgen van de werkgever om propaganda te sturen? (Younity)

Auteur: Nicolas Roland (Younity)  Publicatiedatum: 18/11/2020 Neen. In haar recente richtsnoeren over de sociale verkiezingen, heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beschouwd dat het gaat over een een verwerking die in se niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de werkgever de personeelsgegevens heeft verkregen, namelijk personeelsbeheer en loonadministratie. De werkgever

2020-11-21T10:25:24+00:00 21 november 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Cassatie bevestigt – Stakingsrecht is niet absoluut (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 26/02/2020 Door de veroordeling van een voorzitter van een vakbondscentrale te bevestigen, geeft het Hof van Cassatie aan dat het stakingsrecht niet absoluut is. Op 24 juni 2016 brachten actievoerders in het Antwerpse havengebied vijf wegblokkades aan, door voertuigen dwars op de baan te plaatsen

Is stuiting van de verjaring door de vakbond geldig als er geen schriftelijke volmacht van de werknemer werd toegevoegd? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/08/2018 Het Arbeidshof te Brussel deed op 13 februari 2018 uitspraak over de vraag of bij de stuiting van de verjaring via een aangetekende brief met ontvangstbewijs door een vakorganisatie de volmacht van de werknemer moet worden toegevoegd. Wat bepaalt de wetgeving? Op grond van art. 15

2018-08-13T08:29:30+00:00 13 augustus 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Met ‘de vakbond’ dreigen tijdens sollicitatiegesprek en vervolgens discriminatieklacht … (HR Square)

Tijdens een eerste sollicitatiegesprek dreigde een sollicitant een beroep te doen op een vakbond om zijn rechten af te dwingen. Toen de sollicitant na afloop van dit gesprek en de beslissing van de onderneming om hem niet aan te werven, informeerde naar de reden hiervoor, antwoordde de onderneming hierop per

2017-05-23T08:46:25+00:00 23 mei 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De vakbonden bestaan niet – Hof van Cassatie 3 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Dat vakbonden, ook als zij representatieve werknemersorganisaties zijn die als zodanig door de wet worden “erkend”, geen rechtspersoonlijkheid hebben, is minstens volgens hun militanten een zegen, volgens anderen minstens een anachronisme. Het is in ieder geval een feit dat vakbonden feitelijke verenigingen zijn. Een rechtsvordering door of tegen verenigingen zonder