>Voeg code toe voor de </head> tag.uitzendarbeid

Rechtspraak – staking en uitzendkrachten (Mploy)

Auteur: Ludo Vermeulen (Mploy) Publicatiedatum: november 2019 Hof van beroep Antwerpen 3 mei 2018, RABG – Rechtspraakoverzicht sociaal strafrecht, Larcier, 2019, 110. Het hof spreekt Telenet vrij nadat die door het openbaar ministerie was vervolgd omdat zij uitzendkrachten had tewerkgesteld tijdens een nationale staking. 1. De wetgever laat het over aan

2019-12-04T19:53:33+00:00 4 december 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Niet absoluut verboden om uitzendkrachten tewerk te stellen tijdens een staking (Stappers Advocaten)

Auteur: Pierrick De Deken (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2019 Krachtens artikel 19 van cao nr. 108 mag een uitzendkantoor geen uitzendkrachten bij een gebruiker tewerkstellen of aan het werk houden in geval van staking of lock-out. Als er bv. een (nationale) stakingsdag is en er zijn stakende werknemers binnen het bedrijf, rijst de vraag

2019-11-23T09:35:48+00:00 23 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Stemrecht voor uw uitzendkrachten? Breng ze in kaart vanaf 1 augustus 2019 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 31/07/2019 De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw bedrijf als ze voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2019. U brengt uw uitzendkrachten dus best vanaf 1 augustus 2019 in kaart. Om stemgerechtigd te

2019-08-02T13:04:56+00:00 2 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Uitzendkracht claimt maaltijdcheques. Arbeidshof Gent 8 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/10/2018 De feiten In de maanden juli 2013 tot en met oktober 2014 waren de partijen verbonden door een groot aantal verschillende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. Het ging steeds om overeenkomsten voor één tot vijf dagen. De uitzendkracht werd tewerkgesteld in de vestiging van de gebruiker en altijd

2018-10-23T06:16:24+00:00 23 oktober 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Gewijzigd kader voor opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 30/07/2018 Ondernemingen kunnen in bepaalde gevallen gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Dit zijn arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid met een duur van hoogstens 24 uur die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag of door de gewone inacitiviteitsdagen binnen de onderneming. De

2018-08-02T08:55:11+00:00 2 augustus 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Overheidspersoneel. Een versoepeling van de uitzendarbeid bij (lokale) besturen : flexibel inspelen op gewijzigde werkomstandigheden binnen uw bestuur (GD&A Advocaten)

Auteurs: Jente Wouters en Chloé Van Landeghem (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 18/07/2018 Op 16 mei 2018 werd het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met de inwerkingtreding van dit decreet (sedert 26 mei 2018) worden de mogelijkheden

2018-07-24T09:22:47+00:00 24 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Uitzendarbeid nu ook in Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen. Decreet van 27 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2018 Op 26 mei 2018 treeft het ‘Decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen’ in werking, vanaf die datum zijn alle vormen van uitzendarbeid  toegelaten voor een maximale periode van 12 maanden, inclusief eventuele verlengingen. Wie beslist tot uitzendarbeid? Bij de Vlaamse

2018-05-21T09:59:48+00:00 21 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: |