Wanneer kan een werkgever een tuchtsanctie opleggen? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 11/02/2019 Een firmawagen in de prak rijden tijdens een wilde rodeorit. Steevast te laat komen op het werk. Dronken zijn op de werkvloer. Het zijn allemaal situaties die een werkgever kunnen aanzetten om een tuchtsanctie op te leggen. Welke spelregels gelden bij het opleggen van een tuchtsanctie? Omschrijving in…

Lees meer

Slecht weer kan arbeidsovereenkomst “bevriezen” (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 14/04/2017 Een zachte of een strenge winter? Het is in ons land moeilijk te voorspellen. Vrieskou, sneeuw, mist, hagel, storm of aanhoudende regen, kan het werk onmogelijk maken voor sommigen. Het arbeidsrecht is hier niet ongevoelig voor en biedt werkgevers en werknemers een oplossing. Overmacht kan arbeidsovereenkomst “bevriezen”.…

Lees meer

Ontslagbescherming bij vaderschapsverlof (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 09/01/2019 Elke werknemer heeft bij de geboorte van zijn kind het recht om tien dagen afwezig te zijn op het werk. Hierbij is het irrelevant of hij voltijds of deeltijds is tewerkgesteld. In geval van geboorte van een tweeling of meerling worden de tien dagen slechts éénmaal toegekend. Binnen de…

Lees meer

Keuze paritair comité maakt wereld van verschil (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Herman van Hoogenbemt (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 09/08/2018 Het hele bestel van de opdeling van de economie in paritaire comités, zoals het vandaag bestaat, is een wankel kaartenhuis geworden met vele achterkamertjes. Als voorbeeld het vervoer van petroleumproducten. Het is een geluk bij een ongeluk dat het Koninklijk Besluit hieromtrent door de overheid kennelijk met…

Lees meer

Op welk deel van het loon betaal je geen RSZ-bijdragen? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 29/08/2018 Op alle mogelijke looncomponenten van een werknemer wordt in het kader van budgettaire evenwichtsoefeningen koortsig jacht gemaakt om sociale zekerheidsbijdragen te heffen of de heffingsbasis ervan te verhogen. De vraag rijst dan wat uiteindelijk niet onder dit alles omvattende loonbegrip valt… Ruime interpretatie van het begrip loon Het…

Lees meer

Ketenaansprakelijkheid voor loonachterstallen van aannemers : voor de Sociale Inspectie geen dode letter! (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 06/06/2018 De programmawet van 29 maart 2012 heeft in de Loonbeschermingswet de ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers kunnen sindsdien mee (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor aannemers of onderaannemers die na hen komen in de productieketen en die hun werknemers niet of veel te weinig betalen. Ze kunnen…

Lees meer

Wat als een werknemer voor een politiek mandaat kiest? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 30/04/2018 In het licht van de nakende gemeenteraadsverkiezingen rijst de vraag hoe een politieke overtuiging het pad van de relatie tussen werkgever en werknemer kan doorkruisen. Tijdens een sollicitatiegesprek In een sollicitatieprocedure zou een potentiële werkgever misschien heel nieuwsgierig kunnen zijn naar de politieke voorkeur van een toekomstige werknemer. Het…

Lees meer

Kosten eigen aan de werkgever (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum:16/11/2017 Als een werknemer in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst kosten maakt die eigenlijk door de werkgever hadden moeten gedragen worden, kunnen deze door de werkgever worden terugbetaald zonder dat dit als loon kan beschouwd worden. Indien de werkgever deze werkelijk gemaakte kosten terugbetaalt op basis van door de…

Lees meer