De taalproblematiek op het werk (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 12/04/2021 Ons land wordt al decennialang gesard door de gesel van de communautaire politieke spanningen. Ook in het dagdagelijkse werk kan de taalproblematiek zijn duivels ontbinden. We kennen immers zeer strikte wetgevingen op het taalgebruik in ondernemingen. Het belang van de exploitatiezetel Het Vlaamse Decreet van 19 juli…

Lees meer

Bereikbaarheidsdienst… altijd arbeidstijd? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Frederik Dudal (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 10/03/2021 Wachtdiensten, bereikbaarheidsdiensten,… geven vaak aanleiding tot een discussie over de vraag of een bepaald deel van deze tijd al dan niet in aanmerking komt als ‘arbeidstijd’. Dit is namelijk niet onbelangrijk om te weten of er loon moet betaald worden. Er kan aldus ook een overschrijding van…

Lees meer

Kan een zwangere werkneemster ontslagen worden? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 22/01/2021 Gelukkig zijn zwangere werkneemsters extra beschermd tegen ontslag. Dat zij hoegenaamd niet ontslagen kunnen worden, is echter een grote misvatting. Als de werkgever de nodige bewijzen kan voorleggen, dan kan het wel degelijk. Die bewijzen mogen uiteraard niets te maken hebben met de zwangerschap op zich. Lijkt…

Lees meer

Meer collectieve ontslagen in coronajaar 2020 (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 16/10/2020 De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Abeid en Sociaal Overleg publiceert sinds 2011 elk kwartaal de statistieken over de collectieve ontslagen. Het aantal aangekondigde collectief ontslagen ligt eind september 2020 reeds opvallend hoog: 6.811 werknemers. In vergelijking met de voorbije jaren is dat een duidelijke stijging. De coronacrisis laat…

Lees meer

Hoe een opzeggingsvergoeding berekenen? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 06/10/2020 Als een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen met onmiddellijke ingang – dus zonder een te presteren opzeggingstermijn – dan dient hij een opzeggingsvergoeding te betalen. De vraag rijst hoe deze verbrekingsvergoeding correct te berekenen. Want rond de samenstelling van het basisloon voor de berekening van de opzeggingsvergoeding,…

Lees meer

De almacht van de sociale inspectie (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 10/09/2020 Een strafproces van een gekend restauranthouder trok opnieuw de aandacht op de heel ruime onderzoeksbevoegdheden van de sociale inspectie. De werkgever weigerde de sociale inspectie binnen te laten in z’n restaurant. Sociale inspecteurs hebben nochtans het wettelijk recht om op elk ogenblik van de dag of van…

Lees meer

Kan de werkgever éénzijdig loon inhouden? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 17/07/2020 Soms ziet een werknemer op de loonafrekening bepaalde bedragen in mindering gebracht door de werkgever. Minder loon ontvangen op die manier, is meestal een heel onaangename verrassing. Kan de werkgever de melk zomaar onbeperkt afromen? Het antwoord is klaar en duidelijk: “neen”! Inhoudingen verboden, behalve in vijf…

Lees meer

Recht op outplacement (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 16/06/2020 De bedoeling van het outplacement is duidelijk: een ontslagen werknemer in staat stellen om zo snel als mogelijk een nieuwe job te vinden. Dit gebeurt in opdracht van de werkgever via enkele begeleidende diensten aan de ontslagen werknemer. Maar wat zijn die diensten precies? Wie komt in…

Lees meer

Het sollicitatieverlof (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 10/06/2020 Elke werknemer mag tijdens de loop van de opzeggingstermijn afwezig zijn om een nieuwe job te zoeken. Dit met behoud van zijn of haar loon. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer zelf ontslag heeft genomen of ontslag heeft gekregen. Dit recht om tijdens deze opzeggingstermijn…

Lees meer

Wat met arbeidscontracten die getekend werden vlak voor de coronacrisis? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 25/05/2020 De coronacrisis zal ongetwijfeld een negatieve impact hebben op de tewerkstelling in veel bedrijven en in zowat alle sectoren. Het dreigt ontslagen te regenen. Nieuwe aanwervingen zijn in deze context niet meteen aan de orde. Maar wat met nieuwe arbeidscontracten die vlak voor de corona-uitbraak werden getekend…

Lees meer