>Voeg code toe voor de </head> tag.tijdskrediet

Extra werklast door Corona? Mogelijkheid tot schorsing tijdskrediet of thematisch verlof! (Argus Advocaten)

Auteur: Bram Bekaert (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 Zoals algemeen geweten, zijn veel sectoren zwaar getroffen door de corona-crisis. De wetgever nam in bepaalde sectoren, zoals onder meer de in zorgsector, een aantal ondersteuningsmaatregelen. Eén van de vele ondersteuningsmaatregelen dewelke reeds werden genomen, was de mogelijkheid voor bepaalde essentiële sectoren om voor

2021-05-01T10:09:10+00:00 1 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Deeltijds tijdskrediet zorg kind: opzegvergoeding op basis van voltijds loon? (Argus Advocaten)

Auteur: Ilse Declerck (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 27/09/2020 Principe Wanneer een werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd deeltijds werkt en met onmiddellijke ingang ontslagen wordt (zonder dringende reden), dient de opzeggingsvergoeding berekend te worden op basis van het deeltijds loon. Dit is in het beginsel ook zo

Eerste hulp bij tijdskrediet: beter voorkomen dan genezen (Stappers Advocaten)

Auteur: Line Hellemans (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 26/09/2017 Het is een goede zaak dat werknemers via tijdskrediet de mogelijkheid krijgen om tijdelijk niet of minder te werken. Voor de werkgever is het echter vaak een moeilijke oefening om ervoor te zorgen dat de organisatie van zijn bedrijf niet in het gedrang komt. Zo

2017-10-11T08:42:51+00:00 27 september 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Reglementering tijdskrediet en thematisch verlof aangepast op 1 juni 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Deze week werden drie KB’s gepubliceerd waardoor de reglementering van het tijdskrediet en van de thematische verloven wordt aangepast. De drie KB’s treden in werking op 1 juni 2017. Ze zijn van toepassing op aanvragen en verlengingsaanvragen die bij de werkgever zijn ingediend na 31 mei 2017. Een eerste KB

2017-06-07T07:26:35+00:00 7 juni 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Ook in 2017 en 2018 blijft landingsbaan met onderbrekingsuitkeringen mogelijk vanaf 55 jaar (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Ook in 2017 en 2018 kunnen bepaalde werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen in het kader van het tijdskrediet einde loopbaan, de zogenaamde landingsbanen, aanspraak maken op onderbrekingsuitkeringen vanaf de leeftijd van 55 jaar. Dat is een afwijking op de algemene regel volgens dewelke de werknemers in een landingsbaan maar recht

2017-04-23T10:18:18+00:00 23 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Het tijdskrediet anno 2017 (Argus Advocaten)

Op 20.12.2006 werd een nieuwe CAO tijdskrediet en landingsbanen gesloten (CAO nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen) dit omdat de sociale partners het recht op afwezigheid in evenwicht wilden

2017-01-30T13:00:33+00:00 30 januari 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Het hervormde Tijdskrediet (Sotra Advocaten)

Op 20 december jl., heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) de CAO nr. 103ter aangenomen die het stelsel van tijdskrediet op verschillende punten wijzigt. Deze CAO stelt een einde aan de discrepantie die er bestond tussen enerzijds het recht op onderbrekingsuitkeringen (geregeld in een koninklijk besluit van 12 december 2001, recentelijk

2017-01-23T08:34:29+00:00 23 januari 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Het voorontwerp van wet Werkbaar en Wendbaar werk voorziet in een uitbreiding van het recht op tijdskrediet voor zorgmotieven. Die bepalingen zullen echter, als zij al ongewijzigd worden goedge-keurd, niet in werking treden. Dat komt omdat in het voorontwerp bepaald is dat de uitbreiding en-kel geldt indien het recht op

2016-12-28T11:43:31+00:00 28 december 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , |