>Voeg code toe voor de </head> tag.Tiberghien

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (1): welke belasting bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik? (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 23/04/2019 Een decreet van 21 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018, wijzigt een heel aantal bepalingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Die codex bevat nagenoeg de hele Vlaamse fiscale wetgeving: niet alleen de registratie-en erfbelasting, maar ook de verkeersbelasting, de belasting

Ceci n’est pas une cigarette Het begrip “sigaren en cigarillo’s” voor accijnsdoeleinden (Tiberghien)

Auteurs: Ward Lietaert en Jurgen Gevers (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/04/2019 In een recent arrest oordeelde het Hof van Justitie dat tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak die ter hoogte van de filter omhuld zijn met een extra papieren laag, moeten worden beschouwd als sigaren of cigarillo’s, en niet als sigaretten. De kwalificatie van een tabaksfabrikaat

2019-04-28T10:14:44+00:00 28 april 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

‘Heffing op sparen’ en rechten verworven voor januari 2018: minister corrigeert Fiscus (Tiberghien)

Auteur: Dirk Coveliers (Tiberghien) Publicatiedatum: 10/04/2019 Uit het antwoord van de minister van Financiën op een recente mondelinge parlementaire vraag kan worden afgeleid dat de Administratie voor haar beurt heeft gesproken toen zij met ingang van 1 juli 2016 bepaalde 'alternatieve instellingen voor collectieve belegging' (AICB's) onder het toepassingsgebied van de

2019-04-22T12:50:19+00:00 22 april 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Vrijstelling van schenkbelasting bij erfenissprong: Schrapping ‘categorie van goederen’ bij decreet van 21 december 2018: concrete impact en overzicht stand van zaken (Tiberghien)

Auteurs: Rik Deblauwe, Romina Abiuso en Julie De Preter (Tiberghien) Publicatiedatum: 02/04/2019 Sinds 1 september 2018 kan men in Vlaanderen goederen die men uit een nalatenschap verkrijgt doorschenken aan zijn afstammelingen met vrijstelling van schenkbelasting ingevolge de nieuwe regeling voorzien in artikel 2.8.6.0.9. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna “VCF”). Artikel 2.8.6.0.9. VCF bepaalt dat

Het recht op persoonlijk contact tussen grootouders en kinderen: wat verandert er? (Tiberghien)

Auteurs: Larissa De Wulf en Carolyn Vanthienen (Tiberghien) Publicatiedatum: 01/04/2019 De wet van 15 juni 2018 tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 2 juli 2018) bevestigt het principieel omgangsrecht van grootouders met hun kleinkinderen, en verduidelijkt

2019-04-05T06:43:57+00:00 5 april 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

“Two beers or not two beers, that’s the question” – Het begrip “bier” en de belastbare grondslag ervan inzake accijnzen (Tiberghien)

Auteurs: Jurgen Gevers en Ward Lietaert (Tiberghien) Publicatiedatum: 25/03/2019 Twee recente arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn van bijzonder belang voor de Europese biersector. Deze arresten leiden er niet alleen toe dat een aantal bieren voortaan minder worden belast. Zij kunnen ook de basis vormen voor de terugbetaling van

2019-03-31T11:34:23+00:00 31 maart 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

2018: het jaar van het aanwasbeding. Aandachtspunten voor de praktijk (Tiberghien)

Auteur: Evelien D'Hauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 20/03/2019 Op fiscaal vlak kende het aanwasbeding in 2018 een absoluut hoogtepunt, met de publicatie van een standpunt over het aanwasbeding door de Vlaamse Belastingdienst en met maar liefst zestien goedgekeurde voorafgaande beslissingen. Deze bijdrage zal zich focussen op de voorafgaande beslissingen en zal trachten daar

Verrekenen van verliezen door slecht weer binnen land- en tuinbouwondernemingen (Tiberghien)

Auteurs: Pieter Souffriau, Emilie Van Goidsenhoven en Louise De Pauw (Tiberghien) Publicatiedatum: 18/03/2019 Reeds enkele jaren liggen wetsvoorstellen ter tafel voor het verrekenen van verliezen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden. Op 31 januari 2019 werd het Wetsontwerp houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen aangenomen waarbij een dergelijke specifieke regeling voor

2019-03-20T09:00:14+00:00 20 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Verdwijnt de landbouwvennootschap na de hervorming van het vennootschapsrecht? (Tiberghien)

Auteurs: Pieter Souffriau, Emilie Van Goidsenhoven en Louise De Pauw (Tiberghien) Publicatiedatum: 18/03/2019 In het kader van de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ter hervorming van het vennootschapsrecht, dat goedgekeurd werd op 28 februari 2019 en in werking treedt op 1 mei 2019, ondergaat de landbouwvennootschap (LV), in 2019 een hele

2019-05-11T14:10:41+00:00 19 maart 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Nieuwigheden op vlak van de onderhoudsbijdrage voor kinderen (Tiberghien)

Auteurs: Larissa De Wulf en Carolyn Vanthienen (Tiberghien) Publicatiedatum: 28/02/2019 Ons Civiele procedure en geschillenbeslechting- team brengt u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden binnen het familierecht, meer bepaald op het vlak van de onderhoudsbijdrage voor minderjarige en studerende meerderjarige kinderen (art. 203bis Burgerlijk Wetboek en art. 1321 Gerechtelijk Wetboek). De wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende

2019-03-01T13:57:00+00:00 1 maart 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |