>Voeg code toe voor de </head> tag.Tiberghien

Taks op beursverrichtingen − Versoepeling verplichtingen tussenpersonen inzake nummering borderellen en dagelijks bijhouden van listings (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 09/07/2020 Volgens de huidige regelgeving (artikel 127 W.DRT.) zijn financiële tussenpersonen gehouden om verrichtingen op effecten die onderworpen zijn aan beurstaks te bevestigen met een borderel. Aanvankelijk werd de beurstaks, die al 1913 werd ingevoerd in de Belgische wetgeving, betaald door middel van een

2020-07-13T06:42:00+00:00 16 juli 2020|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , |

Verplichte registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten: voorzien vanaf 1 december 2020 (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Griet Vanden Abeele, Eléonore Maertens de Noordhout en Hanne Verlinden (Tiberghien) Publicatiedatum: 09/07/2020 Het intussen veelbesproken wetsvoorstel nr. 55/1357 van 17 juni 2020 werd gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën in tweede lezing. Dit betekent dat de verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakte dichterbij komt. 1. Waarover gaat

Generatiewissel bij land- en tuinbouwondernemingen (Tiberghien)

Auteur: Pieter Souffriau (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/06/2020 Inleidende kader: een bedrijf overdragen anno 2020 Uw bedrijf overdragen aan de volgende generatie bij overlijden of bij leven via schenking… In beide gevallen blijft de kwestie erg actueel. Hoe u dat doet is vaak juridisch erg complex. In een dossier zetten we de

Parlement keurt het tijdelijk ‘carry back’-systeem definitief goed (Tiberghien)

Auteurs: Ivo Vande Velde, Gilles Van Namen en Linda Hoxha (Tiberghien) Publicatiedatum: 30/06/2020 Het parlement keurde op 18 juni ll. de carry-back voor verliezen – zowel in de vennootschapsbelasting, als in de personenbelasting – definitief goed (Parl. St. Kamer 2019-20, nr. 1309/004). Deze bijdrage heeft enkel betrekking op de carry-back in de vennootschapsbelasting, die zal worden ingeschreven

2020-07-02T10:18:36+00:00 2 juli 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Interestaftrekbeperking: de fiscale administratie verduidelijkt (Tiberghien)

Auteurs: Ivo Vande Velde, Quentin Masure en Gilles Van Namen (Tiberghien) Publicatiedatum: 25/06/2020 Het KB van 20 december 2019 heeft eind vorig jaar de wettelijke regeling van de nieuwe interestaftrekbeperking (artikel 198/1 WIB92) verder uitgewerkt. Met dit KB werden echter lang niet alle vragen met betrekking tot de interestaftrekbeperking beantwoord. Vooral over de

2020-06-27T10:52:58+00:00 27 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Naar een verplichte registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten? (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Griet Vanden Abeele en Hanne Verlinden (Tiberghien) Publicatiedatum: 18/06/2020 Een wetsvoorstel  van 17 juni 2020 heeft tot doel de registratie in België verplicht te maken van elke schenkingsakte met betrekking tot roerende goederen die door een Belgisch rijksinwoner voor een buitenlandse notaris wordt

Impact van COVID-19 op de aanvullende pensioenfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Koen Van Duyse en Sarah De Wilde (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/06/2020 1. Coronawerkloosheid en “effectief actief” Opdat iemand van het 10%-tarief kan genieten inzake zijn/haar aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen is het vereist dat men of het pensioenkapitaal ten vroegste verkrijgt vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) of vanaf wanneer men

2020-06-20T16:00:05+00:00 20 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Last call voor de Vlaamse fiscale regularisatie anno 2020 – Prélude tot ongrondwettelijkheid vanaf 2021 (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Céline Van houte en Annick Van Malderghem (Tiberghien) Publicatiedatum: 05/06/2020 Als geïntegreerd onderdeel van de regelgeving terzake fiscale regularisatie bestaat er naast het permanente systeem inzake fiscale en sociale regularisaties op federaal niveau bij wet van 21 juli 2016 een Vlaamse regularisatieregeling via het decreet van 10 februari

Covid-maatregelen: tijdelijke ‘carry-back’ en ‘wederopbouwreserve’ (Tiberghien)

Auteurs: Ivo Vande Velde, Gilles Van Namen en Yoram Descheemaeker (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/05/2020 Met een voorontwerp van wet wenst de regering in het licht van de covid-19 pandemie (naast een aantal eerder ingevoerde maatregelen: klik hier voor een overzicht) bijkomende fiscale ondersteuning te bieden met het oog op het vrijwaren van de liquiditeits- en

2020-06-05T07:03:00+00:00 5 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Niet langer 18% bedrijfsvoorheffing over inkomsten van buitenlandse artiesten en atleten? (Tiberghien)

Auteurs: Daan Buylaert en Laurine Vanherck (Tiberghien) Publicatiedatum: 13/05/2020 CD&V heeft op 13 mei 2020 een wetsvoorstel ingediend tot versoepeling van het regime van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% op inkomsten die betaald worden aan buitenlandse podiumkunstenaars en sporters. Onder de bestaande regeling moeten organisatoren 18% bedrijfsvoorheffing inhouden over de inkomsten die