>Voeg code toe voor de </head> tag.Tiberghien

Een vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen wanneer de echtgenoot beroepsactief is binnen een vennootschap: is dit op uw situatie van toepassing? (Tiberghien)

Auteurs: Larissa De Wulf en Carolyn Vanthienen (Tiberghien) Publicatiedatum: 06/01/2020 Huwelijksvermogensrecht – Wetswijziging van 2018 – De echtgenoot die zijn beroep binnen een vennootschap uitoefent – Vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen – Piercing the corporate veil – Stand van zaken 2020 Echtgenoten die gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel1 zijn onderworpen aan de regel dat de beroepsinkomsten die zij

Inbreng in een “TIGV” en erfbelasting (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) - Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.taxwin.be Publicatiedatum: 02/12/2019 Kent u het “TIGV”? Het gaat niet over een soort trein, maar over een soort gemeenschappelijk vermogen. Wie trouwt zonder huwelijkscontract, creëert automatisch een soort gemeenschappelijk vermogen: alle aanwinsten worden gemeenschappelijke eigendom van beide echtgenoten, en ze worden ook

Btw en onroerende verhuur: uitoefening optie (eindelijk) verduidelijkt – actie vereist voor lopende overeenkomsten (Tiberghien)

Auteurs: Stijn Vastmans en Stein de Maeijer (Tiberghien) Publicatiedatum: 29/11/2019 Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om bij een onroerende verhuur, onder bepaalde voorwaarden, te opteren voor toepassing van de btw. Echter, de wijze waarop deze optie dient te gebeuren was tot op heden onduidelijk gezien de Koning in gebreke bleef om op

2019-12-11T10:59:31+00:00 12 december 2019|Categories: BTW en douane|Tags: , |

Toekenning van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 18/11/2019 - Deze tekst werd eerder gepubliceerd op www.taxwin.be. In Standpunt nr. 19006 dd. 18.03.2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen voor de registratie- en erfbelasting van het opleggen van een last op een schenking die vroeger gebeurd is. Het ging meer bepaald over de

Hoe hoog is de belastingdruk in de cockpit? (Tiberghien)

Auteurs: Katrien Bollen en Laurine Vanherck (Tiberghien) Publicatiedatum: 10/10/2019 Fiscaal Het internationaal fiscaal recht kent specifieke regels voor luchtvaartpersoneel. In tegenstelling tot wat de titel van dit artikel doet vermoeden, zijn deze bijzondere bepalingen niet enkel van toepassing op piloten en copiloten, maar ook op stewards en stewardessen. Anders dan bij “gewone” werknemers, bepaalt artikel 15

2019-10-28T20:22:31+00:00 28 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/09/2019 Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op het woord ‘maatschap’ op de website van de Vlaamse belastingdienst vindt men 64 beslissingen inzake erfbelasting en 12 inzake registratiebelasting. Een van de laatste was voorafgaande beslissing nr. 18055

Zaak Brussels Securities (C-389/18): DBI-aftrek andermaal onder vuur! (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden en Koen Morbée (Tiberghien) Publicatiedatum: 06/09/2019 De DBI-aftrek blijft voor problemen zorgen op het vlak van de conformiteit met de moeder-dochterrichtlijn. Zoals verwacht, blijkt dat de aanpassing aan de DBI-regeling na het Cobelfret-arrest niet alle problemen heeft opgelost. Het probleem dat nu is voorgelegd aan het Hof van Justitie bestaat

2019-09-14T12:17:47+00:00 14 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Blijft fiscale Antigoon dan toch overeind in inkomstenbelastingen, zelfs al is het bewijs verkregen n.a.v. een btw-onderzoek? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Bruno Cardoen en Stevo Gatsos (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/08/2019 In fiscale zaken is het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs door de fiscale administratie regelmatig het voorwerp van verhitte discussies voor de rechtbanken en hoven. Het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs wordt door de rechtspraak evenwel in bepaalde gevallen gedoogd. Het Hof van

2019-10-14T15:36:35+00:00 29 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Kaaimantaks en beleggingsinstellingen: impact van de nieuwe koninklijke besluiten (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Christophe Coudron (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De kaaimantaks voorziet een regime van fiscaal transparante belastingheffing voor de inkomsten geïnd door bepaalde laag belaste entiteiten (« juridische constructies »). De kaaimantaks is van toepassing op rijksinwoners en belastingplichtigen in de rechtspersonenbelasting. Wij bespreken kort de impact van twee koninklijke besluiten op de toepassing

2019-07-06T12:15:12+00:00 6 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden verduidelijkt voor de toepassing van de dividendvrijstelling van 640 EUR (bedrag voor aanslagjaar 2019).