>Voeg code toe voor de </head> tag.Tiberghien

Niet langer 18% bedrijfsvoorheffing over inkomsten van buitenlandse artiesten en atleten? (Tiberghien)

Auteurs: Daan Buylaert en Laurine Vanherck (Tiberghien) Publicatiedatum: 13/05/2020 CD&V heeft op 13 mei 2020 een wetsvoorstel ingediend tot versoepeling van het regime van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% op inkomsten die betaald worden aan buitenlandse podiumkunstenaars en sporters. Onder de bestaande regeling moeten organisatoren 18% bedrijfsvoorheffing inhouden over de inkomsten die

Een specifiek legaat voor twee (Tiberghien)

Auteur: Bruno Cardoen (Tiberghien) Publicatiedatum: 07/05/2020 Wanneer u een testament opstelt, wenst u vaak meer dan één persoon te bedenken met de goederen die u bij uw overlijden zal nalaten. Mogelijk wilt u zelfs dat deze personen achtereenvolgens de goederen verkrijgen? Klassiek wordt dan aan het restlegaat gedacht, maar weet dat het

Nieuwe una via regeling – fiscale bevoegdheid strafrechter (Tiberghien)

Auteur: Céline Van houte (Tiberghien) Publicatiedatum: 07/05/2020 1.  —  Bijna een jaar geleden werden bij de Wet van 5 mei 2019 wijzigingen aangebracht aan de una via-procedure in het fiscaal strafrecht (Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van

2020-05-10T13:24:50+00:00 10 mei 2020|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Circulaire bespreekt concrete gevallen van de vrijstelling RV voor “spin-off” verrichtingen (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 23/04/2020 Vorig jaar heeft de wetgever een nieuwe vrijstelling van RV ingevoerd voor zogenaamde spin-off verrichtingen. Corporate actions zorgen al langer voor onbillijke fiscale gevolgen voor particuliere beleggers. De wetgever heeft aan bepaalde van deze onbillijke situaties een einde gesteld. De fiscale administratie heeft in een recente

2020-04-29T15:28:27+00:00 5 mei 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Spanje en Portugal: fiscaal iets minder zonnig (Tiberghien)

Auteurs: Romina Abiuso, Maryll Callari en Nathalie Lauwens (Tiberghien) Publicatiedatum: 20/04/2020 Binnen een context van een stijgende mobiliteit binnen de Europese Unie, zijn Spanje en Portugal populaire bestemmingen voor o.a. gepensioneerden die op zoek zijn naar een milder (fiscaal) klimaat. Op termijn zijn er evenwel enkele fiscale maatregelen die de aantrekkelijkheid van deze

2020-04-25T15:27:04+00:00 28 april 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Event cancelled? Check your VAT refund possibilities (Tiberghien)

Authors: Stijn Vastmans and Stein De Maeijer (Tiberghien) Publication date: 20/03/2020 The outbreak of the coronavirus has provoked an unprecedented surge of no-shows, postponements and cancellations in the event sector. In many cases, entrance tickets were already sold by the event-organizer or by a ticket selling intermediary. As a result, VAT on

2020-04-18T10:34:26+00:00 18 april 2020|Categories: BTW en douane|Tags: , , , , |

Onmiddellijke aangifte na ontdekking? Dan toch geen boete (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 01/04/2020 Wanneer de belastingplichtige kort na het ontdekken van een buitenlandse verzekering een aanvullende aangifte indient in de nalatenschap is hij geen boete verschuldigd, aldus een arrest van het hof van beroep te Luik1. Het hof van beroep te Luik volgt de rechtspraak Twee erfgenamen,

2020-04-15T06:53:05+00:00 17 april 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Kan ik nog schenken voor een Belgische notaris? (Tiberghien)

Auteurs: Elisabeth De Nolf en Elisabeth Kustermans (Tiberghien) Publicatiedatum: 03/04/2020 De verstrengde maatregelen die de federale overheid genomen heeft in de strijd tegen het corona virus hebben een belangrijke impact op de werking van het notariaat. Volgens de richtlijnen van de Federatie van het Notariaat moeten alle akten voorlopig uitgesteld worden,

2020-04-08T12:42:25+00:00 11 april 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

Covid-19 en de impact op de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de erf- en schenkbelasting (Tiberghien)

Auteurs: Murielle Gijbels en Noreen Somers (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/03/2020 Covid-19 heeft een impact op onze hele samenleving, uiteraard en in de eerste plaats op ieders persoonlijk leven maar ook op vele rechtsgebieden. We lichten hierna de verlengde aangiftetermijn voor de aangiften van nalatenschap toe, evenals hoe beursgenoteerde effecten voor de erf- en

Fiscale gunstmaatregelen voor het schenken van medische goederen (Tiberghien)

Auteurs: Stijn Vastmans en Gert Vranckx (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/03/2020 In het kader van de strijd tegen COVID-19 heeft de minister van Financiën beslist om uitzonderlijke en tijdelijke fiscale gunstmaatregelen te nemen voor giften in natura aan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Met deze tijdelijke maatregelen wenst men met name diverse pro bono initiatieven

2020-04-01T09:56:04+00:00 1 april 2020|Categories: BTW en douane Directe belastingen|Tags: , , |