>Voeg code toe voor de </head> tag.Tiberghien

Een nieuw hoofdstuk aan de UBO-register saga: het Koninklijk Besluit van 23 september 2020 (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Stephanie Gabriel en Steven Demeulenaere (Tiberghien) Publicatiedatum: 13/10/2020 De implementatie van het Belgisch UBO-register is verworden tot een heuse saga. Daarbij werd de deadline voor de eerste registratie tot driemaal toe uitgesteld - de laatste maal evenwel via een administratief gedoogbeleid – moesten diverse FAQ’s verduidelijking brengen en heeft

2020-10-17T05:57:35+00:00 17 oktober 2020|Categories: Directe belastingen Privacy recht|Tags: , |

Btw-aftrek makelaars- en publiciteitskosten gesplitste verkoop: Hof van Justitie verduidelijkt (Tiberghien)

Auteurs: Stijn Vastmans, Stein De Maeijer en Samira Moujahid (Tiberghien) Publicatiedatum: 05/10/2020 In de vastgoedsector is het courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op gronden die eigendom zijn van een andere vennootschap. Bij verkoop aan derden draagt de grondvennootschap de grondaandelen over (onder registratiebelasting) terwijl de bouwpromotor de opstallen verkoop met

2020-10-06T10:48:12+00:00 6 oktober 2020|Categories: BTW en douane|Tags: , , |

De Raad van State over de afschaffing van de ‘Kaasroute’: bijzondere meerderheid vereist (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven en Caroline Maes (Tiberghien) Publicatiedatum: 29/09/2020 In onze eerdere nieuwsbrief bespraken we het wetsvoorstel van 17 juni 2020 over de invoering van de verplichte registratie van schenkingsakten verleden voor een buitenlandse notaris (zie het artikel op onze website van 18 juni 2020). In onze nieuwsbrief van 9 juli

De Vlaamse Belastingdienst over de certificering van onroerend goed – aan te raden of net niet? (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Murielle Gijbels en Elisabeth Kustermans (Tiberghien) Publicatiedatum: 16/09/2020 De Vlaamse Belastingdienst heeft recent de gevolgen geanalyseerd van de overdracht van een Belgisch onroerend goed door een Nederlandse Stichting-Administratiekantoor (STAK) (Voorafgaande beslissing 19.057). De ruling heeft alleen betrekking op de registratiebelasting, en niet op de erfbelasting of andere fiscale bepalingen

Fiscus geeft het startschot voor een controleactie omtrent de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve (Tiberghien)

Auteurs: Vincent Vercauteren, Emilie Van Goidsenhoven en Christophe Dillen (Tiberghien) Publicatiedatum: 08/09/2020 Per 1 oktober 2014 werd het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni drastisch verhoogd van 10% naar 25% (Programmawet van 28 juni 2013). Inmiddels bedraagt het tarief 30%. Als tegengewicht voor deze verhoging werd het voor kmo’s – bij wijze van

2020-09-17T17:17:08+00:00 16 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Kaaimantaks – impact van en strijdigheid met dubbelbelastingverdragen (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Dirk Coveliers en Christophe Coudron (Tiberghien) Publicatiedatum: 04/09/2020 De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de Belgische fiscus, waarin wordt erkend dat een taxatie van inkomsten van

2020-09-08T06:54:13+00:00 9 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

The Transfer Pricing Law Review – Chapter 2: Belgium (Tiberghien)

Authors: Ahmed El Jilali and Heleen Van Baelen (Tiberghien) Publication date: 01/09/2020 Although the arm’s-length principle, which forms the basis of the framework of transfer pricing rules, has had a long international history, it was only explicitly introduced into Belgian legislation in 2004. The Belgian legislature used the Organisation for Economic Co-operation

2020-10-02T07:51:12+00:00 5 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Vakantie in eigen land en aankoop van een tweede verblijf aan zee: gewijzigd federaal standpunt (Tiberghien)

Auteur: Murielle Gijbels (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/08/2020 De aanbevolen “vakantie in eigen land” doet de vraag naar tweede verblijven aan zee spectaculair stijgen [1].Bij dergelijke vastgoedaankopen komt ongetwijfeld de fiscaal gunstige techniek van de “gesplitste aankoop” ter sprake. Vaak bemind maar niet onbesproken, getuige de wijzigende visies van zowel de federale fiscale

Enkele korte testamenten – deel 2 (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 31/08/2020 Vorige keer hebben we enkele korte testamenten bekeken in de zijlijn (lees hier deel 1); nu doen we hetzelfde in rechte lijn, maar zonder de echtgenote erbij te betrekken. Het kan dus gaan om een weduwe of weduwnaar, een feitelijk samenwonende of een uit

Enkele korte testamenten – deel 1 (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 31/08/2020 Testamenten – en akten in het algemeen – hebben de neiging om langer en langer te worden: men voegt er allerlei clausules in die wellicht hun nut hebben in bepaalde omstandigheden. Maar dat kan tot gevolg hebben dat men het opmaken van een testament