>Voeg code toe voor de </head> tag.Tiberghien

Hoe hoog is de belastingdruk in de cockpit? (Tiberghien)

Auteurs: Katrien Bollen en Laurine Vanherck (Tiberghien) Publicatiedatum: 10/10/2019 Fiscaal Het internationaal fiscaal recht kent specifieke regels voor luchtvaartpersoneel. In tegenstelling tot wat de titel van dit artikel doet vermoeden, zijn deze bijzondere bepalingen niet enkel van toepassing op piloten en copiloten, maar ook op stewards en stewardessen. Anders dan bij “gewone” werknemers, bepaalt artikel 15

2019-10-28T20:22:31+00:00 28 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/09/2019 Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op het woord ‘maatschap’ op de website van de Vlaamse belastingdienst vindt men 64 beslissingen inzake erfbelasting en 12 inzake registratiebelasting. Een van de laatste was voorafgaande beslissing nr. 18055

Zaak Brussels Securities (C-389/18): DBI-aftrek andermaal onder vuur! (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden en Koen Morbée (Tiberghien) Publicatiedatum: 06/09/2019 De DBI-aftrek blijft voor problemen zorgen op het vlak van de conformiteit met de moeder-dochterrichtlijn. Zoals verwacht, blijkt dat de aanpassing aan de DBI-regeling na het Cobelfret-arrest niet alle problemen heeft opgelost. Het probleem dat nu is voorgelegd aan het Hof van Justitie bestaat

2019-09-14T12:17:47+00:00 14 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Blijft fiscale Antigoon dan toch overeind in inkomstenbelastingen, zelfs al is het bewijs verkregen n.a.v. een btw-onderzoek? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Bruno Cardoen en Stevo Gatsos (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/08/2019 In fiscale zaken is het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs door de fiscale administratie regelmatig het voorwerp van verhitte discussies voor de rechtbanken en hoven. Het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs wordt door de rechtspraak evenwel in bepaalde gevallen gedoogd. Het Hof van

2019-10-14T15:36:35+00:00 29 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Kaaimantaks en beleggingsinstellingen: impact van de nieuwe koninklijke besluiten (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Christophe Coudron (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De kaaimantaks voorziet een regime van fiscaal transparante belastingheffing voor de inkomsten geïnd door bepaalde laag belaste entiteiten (« juridische constructies »). De kaaimantaks is van toepassing op rijksinwoners en belastingplichtigen in de rechtspersonenbelasting. Wij bespreken kort de impact van twee koninklijke besluiten op de toepassing

2019-07-06T12:15:12+00:00 6 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden verduidelijkt voor de toepassing van de dividendvrijstelling van 640 EUR (bedrag voor aanslagjaar 2019).

Taks op effectenrekeningen- enkele verduidelijkingen bij de aangifte en bij de terugvraag van teveel betaalde taks door titularissen van effectenrekeningen (Tiberghien)

Auteur: Dirk Coveliers (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 Een administratieve circulaire van 17 april 2019, opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden, vat de regels samen over deze aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen. Verder bevat hij ook preciseringen over de aanvraag tot terugbetaling van teveel betaalde taks Voor effectenrekeningen aangehouden

2019-07-06T11:28:59+00:00 6 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Btw en onroerende verhuur: nieuwe herzieningsregels eindelijk gepubliceerd (Tiberghien)

Auteurs: Stijn Vastmans, Stein De Maeijer en Gert Vranckx (Tiberghien) Publicatiedatum: 29/05/2019 De invoering van een verlengde herzieningstermijn van 25 jaar bij de invoering van btw op onroerende verhuur per 1 januari 2019 vereiste nog gedetailleerde uitvoeringsbepalingen. Dit is nu finaal gebeurd via de publicatie van de aanpassingen in het KB nr. 3 (klik hier). Naast

2019-06-05T17:41:21+00:00 6 juni 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

VAT and intra-EU trade: companies should prepare for the 4 ‘quick fixes’ from 1 January 2020 (Tiberghien)

Authors: Stijn Vastmans and Stein De Maeijer (Tiberghien) Publication date: 17/05/2019 VAT rules on intra-EU trade are currently subject to a major review on an EU level. This reform is deemed necessary to counter intra-EU fraud (see link). Although the outcome of this major reform is highly uncertain, the EU Member States already agreed on

2019-05-21T13:44:50+00:00 21 mei 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: |

Het wettelijk recht van terugkeer (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 14/05/2019 Het gebeurt meer en meer dat ouders hun kinderen helpen om zich te ‘installeren’. Ze gaan samenleven, of gewoon alleen wonen, en willen een huis kopen. Om hen daarbij te helpen, schrijven ouders een bepaald bedrag over op hun rekening, zonder daar veel formaliteiten aan