>Voeg code toe voor de </head> tag.Tiberghien

Kaaimantaks en beleggingsinstellingen: impact van de nieuwe koninklijke besluiten (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Christophe Coudron (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De kaaimantaks voorziet een regime van fiscaal transparante belastingheffing voor de inkomsten geïnd door bepaalde laag belaste entiteiten (« juridische constructies »). De kaaimantaks is van toepassing op rijksinwoners en belastingplichtigen in de rechtspersonenbelasting. Wij bespreken kort de impact van twee koninklijke besluiten op de toepassing

2019-07-06T12:15:12+00:00 6 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden verduidelijkt voor de toepassing van de dividendvrijstelling van 640 EUR (bedrag voor aanslagjaar 2019).

Taks op effectenrekeningen- enkele verduidelijkingen bij de aangifte en bij de terugvraag van teveel betaalde taks door titularissen van effectenrekeningen (Tiberghien)

Auteur: Dirk Coveliers (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 Een administratieve circulaire van 17 april 2019, opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden, vat de regels samen over deze aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen. Verder bevat hij ook preciseringen over de aanvraag tot terugbetaling van teveel betaalde taks Voor effectenrekeningen aangehouden

2019-07-06T11:28:59+00:00 6 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Btw en onroerende verhuur: nieuwe herzieningsregels eindelijk gepubliceerd (Tiberghien)

Auteurs: Stijn Vastmans, Stein De Maeijer en Gert Vranckx (Tiberghien) Publicatiedatum: 29/05/2019 De invoering van een verlengde herzieningstermijn van 25 jaar bij de invoering van btw op onroerende verhuur per 1 januari 2019 vereiste nog gedetailleerde uitvoeringsbepalingen. Dit is nu finaal gebeurd via de publicatie van de aanpassingen in het KB nr. 3 (klik hier). Naast

2019-06-05T17:41:21+00:00 6 juni 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

VAT and intra-EU trade: companies should prepare for the 4 ‘quick fixes’ from 1 January 2020 (Tiberghien)

Authors: Stijn Vastmans and Stein De Maeijer (Tiberghien) Publication date: 17/05/2019 VAT rules on intra-EU trade are currently subject to a major review on an EU level. This reform is deemed necessary to counter intra-EU fraud (see link). Although the outcome of this major reform is highly uncertain, the EU Member States already agreed on

2019-05-21T13:44:50+00:00 21 mei 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: |

Het wettelijk recht van terugkeer (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 14/05/2019 Het gebeurt meer en meer dat ouders hun kinderen helpen om zich te ‘installeren’. Ze gaan samenleven, of gewoon alleen wonen, en willen een huis kopen. Om hen daarbij te helpen, schrijven ouders een bepaald bedrag over op hun rekening, zonder daar veel formaliteiten aan

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (1): welke belasting bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik? (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 23/04/2019 Een decreet van 21 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018, wijzigt een heel aantal bepalingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Die codex bevat nagenoeg de hele Vlaamse fiscale wetgeving: niet alleen de registratie-en erfbelasting, maar ook de verkeersbelasting, de belasting

Ceci n’est pas une cigarette Het begrip “sigaren en cigarillo’s” voor accijnsdoeleinden (Tiberghien)

Auteurs: Ward Lietaert en Jurgen Gevers (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/04/2019 In een recent arrest oordeelde het Hof van Justitie dat tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak die ter hoogte van de filter omhuld zijn met een extra papieren laag, moeten worden beschouwd als sigaren of cigarillo’s, en niet als sigaretten. De kwalificatie van een tabaksfabrikaat

2019-04-28T10:14:44+00:00 28 april 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

‘Heffing op sparen’ en rechten verworven voor januari 2018: minister corrigeert Fiscus (Tiberghien)

Auteur: Dirk Coveliers (Tiberghien) Publicatiedatum: 10/04/2019 Uit het antwoord van de minister van Financiën op een recente mondelinge parlementaire vraag kan worden afgeleid dat de Administratie voor haar beurt heeft gesproken toen zij met ingang van 1 juli 2016 bepaalde 'alternatieve instellingen voor collectieve belegging' (AICB's) onder het toepassingsgebied van de

2019-04-22T12:50:19+00:00 22 april 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling? (Tiberghien)

Auteur: Anne Van de Vijver (Tiberghien) Publicatiedatum: 03/04/2019 Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken van toepassing. De richtlijn kadert in de politieke prioriteit om op het gebied van internationale belastingheffing te waarborgen dat er belasting wordt betaald waar waarde en winsten

2019-06-10T10:57:05+00:00 10 april 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |