>Voeg code toe voor de </head> tag.terbeschikkingstelling

Herziening detacheringsrichtlijn: advies van de NAR (Van Havermaet)

Auteur: Veerle Nijs (Van Havermaet) Publicatiedatum: 31/01/2020 In een vorig nieuwsbericht van 31 oktober 2018 lieten we u reeds weten dat de herziening van de Detacheringsrichtlijn allicht weinig impact zal hebben op detacheringen naar België. Om uw geheugen op te frissen, de Detacheringsrichtlijn bepaalt welke loon- en arbeidsvoorwaarden van de

2020-02-10T10:13:49+00:00 11 februari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Bestrijden van grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping. Wat voorziet het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Wat

2020-07-15T10:25:43+00:00 19 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Grensoverschrijdende detachering – Meldplicht in Nederland (HVG Law)

Auteur: Emilie Boot (HVG Law) Publicatiedatum: 19/12/2019 Belangrijke update – Op grond van Europese detacheringswetgeving bestaat een registratieverplichting (meldplicht) in het kader van transnationale detachering van werknemers. Op 19 december 2019 heeft de Nederlandse overheid bekendgemaakt dat ingangsdatum van de Nederlandse meldplicht is vastgesteld op 1 maart 2020. Vanaf deze datum

2020-01-07T13:03:11+00:00 7 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Internationale vrachtwagenchauffeur: wie is de werkgever? Contractuele verhouding is slechts indicatief (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/12/2019 In zijn conclusie van 26 november 2019 concludeert advocaat-generaal Pikamäe dat als werkgever van internationale vrachtwagenchauffeurs in loondienst moet worden aangemerkt de vervoersonderneming die de betrokkenen voor onbepaalde tijd heeft aangeworven, die het feitelijke gezag over hen uitoefent en die de facto de loonkosten draagt. Na

2020-07-15T10:18:24+00:00 16 december 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Burgerrechtelijke risico’s bij verboden terbeschikkingstelling van personeel in de bouw (Schoups)

Auteurs: Bob Goedemé en Anouk Schryvers (Schoups) Publicatiedatum: 19/11/2019 Sinds decennia geldt naar Belgisch recht een principieel verbod op het ter beschikking stellen van werknemers. Nadat een eerdere versoepeling van dat verbod aanleiding had gegeven tot misbruik, verstrengde de wetgever het opnieuw in een Programmawet van 27 december 2012. Hoewel het verbod dus al

Wijziging socialezekerheidsregels bij grensoverschrijdende tewerkstelling (K Law)

Auteurs: Sébastien Thijs en Maxim Ruysschaert (K Law) Publicatiedatum: 18/10/2019 Sinds 1 mei 2010 duidt Verordening 883/04 - die Verordening 1408/71 vervangt - de toepasselijke nationale socialezekerheidswetgeving aan voor werknemers of zelfstandigen die in meerdere EU-landen actief zijn of regelmatig naar het buitenland worden gedetacheerd. Bepaalde personen die reeds voordien grensoverschrijdend waren

Het meervoudig werkgeverschap (Forum Advocaten)

Auteurs: Lander Heylen en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 09/10/2019 Het meervoudig werkgeverschap is de situatie waarbij een werknemer arbeid verricht onder het gezag van meerdere werkgevers op basis van één enkele globale arbeidsovereenkomst. Deze situatie, die niet beantwoordt aan het klassieke beeld van het enkelvoudig werkgeverschap, doet zich in de praktijk vaker

Verhoogde controle bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van personeel (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 13/09/2019 Terbeschikkingstelling van personeel door een werkgever aan een derde die dat personeel gebruikt en over hen gezag uitoefent, is in principe verboden (artikel 31, § 1 Uitzendarbeidswet). Er bestaan uitzonderingen, maar deze zijn gekoppeld aan strikte voorwaarden. Zeker bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling wordt nog steeds

Bouwsector smeekt om hoogopgeleid personeel: multi-werkgeverschap als oplossing (Odigo Advocaten)

Auteur: Valerie Demasure en Kurt Devos (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 27/06/2019 De bouwsector is één van de belangrijkste sectoren in de Belgische economie. De sector kampt al lange tijd met een schreeuwend personeelstekort. Honderden vacatures raken niet of heel moeizaam ingevuld. De war for talent maakt het voor sommige kleine en middelgrote ondernemingen moeilijk om hoogopgeleide

Terbeschikkingstelling van personeel binnenkort nog strenger gecontroleerd (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx, Evi Dieltiens en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 04/06/2019 Terbeschikkingstelling van personeel, waarbij een werkgever zijn werknemers “uitleent” aan een derde gebruiker die over hen werkgeversgezag uitoefent, is in België principieel verboden. Binnenkort zal dit verbod nog strenger gecontroleerd worden, aangezien nu ook de sociale inspecteurs van de RSZ de mogelijkheid zullen hebben