Samenwerken met externe dienstverleners: de valkuilen (Seeds of Law)

Auteur: Leila Mstoian (Seeds of Law) Samenwerken met een zelfstandige dienstverlener of toch liever iemand in loondienst nemen? Het komt steeds meer voor dat ondernemingen beroep doen op externe dienstverleners voor (tijdelijke) projecten of bepaalde opdrachten. Dit gebeurt dan hetzij door diensten te laten presteren door aangestelden van de dienstverlener (bijvoorbeeld zoals bij facility management)…

Lees meer

Zet personeel flexibel in bij een andere werkgever (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 14/04/2021 Heeft u momenteel teveel aan personeel, dan kunt u overwegen om deze tijdelijk ter beschikking te stellen van een andere werkgever. U moet daarbij rekening houden met het verbod op terbeschikkingstelling van personeel. U kunt daarbij op verschillende manieren tewerk gaan: Schorsen arbeidsovereenkomst Schors de arbeidsovereenkomst van…

Lees meer

Sociale dumping en sociale fraude: de strijd is nog niet gestreden! (adhemar.law)

Auteurs: Elke Paenhuysen en Stefanie Debeuf (adhemar.law) Publicatiedatum: 03/03/2021 Om sociale dumping en sociale fraude in de bouwsector tegen te gaan nam de overheid al verschillende initiatieven. Volgens het regeerakkoord van de huidige regering De Croo zal de strijd de komende jaren nog verder worden opgevoerd door het inzetten van extra sociaal inspecteurs. Het nemen…

Lees meer

Detachering van vlekken ontdaan (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: december 2020 Detacheren betekent “tijdelijk elders indelen of tewerkstellen”. Juridisch wordt de term het vaakst gebruikt om de figuur aan te duiden van een werknemer die door zijn werkgever naar een ander land wordt uitgezonden met behoud van een band met zijn werkgever. Het kernwoord is ter beschikking stellen. De…

Lees meer

Detacheringsrichtlijn en het internationaal wegvervoer (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 07/12/2020 Hof van Justitie Op 1 december 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak Federatie Nederlandse Vakbeweging (C-815/18) een belangrijke uitspraak gedaan over het toepassingsbereik van de detacheringsrichtlijn meer bepaald in het kader van de uiterst mobiele sector van het internationaal wegvervoer. De hamvraag: wanneer is er sprake…

Lees meer

De nieuwe detacheringswet (Monard Law)

Auteur: Julie Van Kerckhoven (Monard Law) Publicatiedatum: 01/09/2020 Elke dag maken werknemers en zelfstandigen gebruik van grensoverschrijdende detachering. Dit wil zeggen dat zij in een andere EU-lidstaat dan waar zij normaal gezien werken, tijdelijk prestaties gaan leveren. Detachering komt traditioneel negatief in het nieuws omwille van gekende problemen rond sociale dumping en oneerlijke concurrentie op…

Lees meer

De nieuwe detacheringswet: sharpen your act (Odigo Advocaten)

Auteur: Kurt Devos (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 28/06/2020 Detachering werd in 2018 vernieuwd door de herziene Europese detacheringsrichtlijn 2018/957. De nieuwe richtlijn moest tegen 30 juli 2020 worden omgezet in nationale wetgeving. België doet dit met de wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers die in werking treedt op 30…

Lees meer

Vermoeden van kostenvergoeding voor toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan detachering (Odigo Advocaten)

Auteurs: Kurt Devos en Valerie Demasure (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 10/07/2020 Werkgevers die personeel naar een andere lidstaat detacheren moeten een aantal dwingende bepalingen tot minimale bescherming naleven die opgelegd zijn door de wetgeving van het land waar de detachering plaatsvindt. Toeslagen in verband met de detachering worden als onderdeel van de beloning beschouwd als zij…

Lees meer

Nieuwe detacheringsregels voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten (Odigo Advocaten)

Auteurs: Kurt Devos en Valerie Demasure (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 07/07/2020 Sommige cao’s voorzien een toeslag of vergoeding voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten voor werknemers die niet dagelijks naar huis kunnen terugkeren. De nieuwe detacheringswet verduidelijk dat de toeslagen of vergoedingen voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten die in algemeen verbindend verklaarde cao’s zijn voorzien, slechts moeten…

Lees meer