>Voeg code toe voor de </head> tag.terbeschikkingstelling

Zet personeel flexibel in bij een andere werkgever (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 14/04/2021 Heeft u momenteel teveel aan personeel, dan kunt u overwegen om deze tijdelijk ter beschikking te stellen van een andere werkgever. U moet daarbij rekening houden met het verbod op terbeschikkingstelling van personeel. U kunt daarbij op verschillende manieren tewerk gaan: Schorsen arbeidsovereenkomst

2021-04-20T15:27:52+00:00 20 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Sociale dumping en sociale fraude: de strijd is nog niet gestreden! (adhemar.law)

Auteurs: Elke Paenhuysen en Stefanie Debeuf (adhemar.law)Publicatiedatum: 03/03/2021 Om sociale dumping en sociale fraude in de bouwsector tegen te gaan nam de overheid al verschillende initiatieven. Volgens het regeerakkoord van de huidige regering De Croo zal de strijd de komende jaren nog verder worden opgevoerd door het inzetten van extra

Detachering van vlekken ontdaan (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: december 2020 Detacheren betekent “tijdelijk elders indelen of tewerkstellen”. Juridisch wordt de term het vaakst gebruikt om de figuur aan te duiden van een werknemer die door zijn werkgever naar een ander land wordt uitgezonden met behoud van een band met zijn werkgever. Het kernwoord

2020-12-18T11:55:48+00:00 18 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Detacheringsrichtlijn en het internationaal wegvervoer (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 07/12/2020 Hof van Justitie Op 1 december 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak Federatie Nederlandse Vakbeweging (C-815/18) een belangrijke uitspraak gedaan over het toepassingsbereik van de detacheringsrichtlijn meer bepaald in het kader van de uiterst mobiele sector van het internationaal wegvervoer. De hamvraag:

2020-12-14T09:38:07+00:00 14 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De nieuwe detacheringswet (Monard Law)

Auteur: Julie Van Kerckhoven (Monard Law) Publicatiedatum: 01/09/2020 Elke dag maken werknemers en zelfstandigen gebruik van grensoverschrijdende detachering. Dit wil zeggen dat zij in een andere EU-lidstaat dan waar zij normaal gezien werken, tijdelijk prestaties gaan leveren. Detachering komt traditioneel negatief in het nieuws omwille van gekende problemen rond sociale

2020-09-04T07:28:46+00:00 8 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De nieuwe detacheringswet: sharpen your act (Odigo Advocaten)

Auteur: Kurt Devos (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 28/06/2020 Detachering werd in 2018 vernieuwd door de herziene Europese detacheringsrichtlijn 2018/957. De nieuwe richtlijn moest tegen 30 juli 2020 worden omgezet in nationale wetgeving. België doet dit met de wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers die

2020-07-15T09:42:07+00:00 15 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Vermoeden van kostenvergoeding voor toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan detachering (Odigo Advocaten)

Auteurs: Kurt Devos en Valerie Demasure (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 10/07/2020 Werkgevers die personeel naar een andere lidstaat detacheren moeten een aantal dwingende bepalingen tot minimale bescherming naleven die opgelegd zijn door de wetgeving van het land waar de detachering plaatsvindt. Toeslagen in verband met de detachering worden als onderdeel van

2020-07-15T09:46:51+00:00 12 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Nieuwe detacheringsregels voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten (Odigo Advocaten)

Auteurs: Kurt Devos en Valerie Demasure (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 07/07/2020 Sommige cao's voorzien een toeslag of vergoeding voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten voor werknemers die niet dagelijks naar huis kunnen terugkeren. De nieuwe detacheringswet verduidelijk dat de toeslagen of vergoedingen voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten die in algemeen verbindend verklaarde

2020-07-15T09:44:50+00:00 9 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Detachering. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering aangenomen op 27 mei 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/05/2020 Het op 22 april ingediend en op 27 mei goedgekeurd wetsontwerp voorziet in de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het

2020-05-30T09:06:05+00:00 30 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Detachering naar Nederland: meldingsplicht vanaf 1 maart (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Bert Vandorpe (Vandelanotte) Publicatiedatum: 27/02/2020 Detacheert u als werkgever uw werknemers naar het buitenland? Dan bent u wellicht al op de hoogte van de administratieve verplichtingen die in bepaalde landen gelden. Een van die formaliteiten is de voorafgaandelijke melding. De meldingsplicht geldt vandaag al in Frankrijk,

2020-03-02T16:59:06+00:00 2 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |