>Voeg code toe voor de </head> tag.telewerk

Gevolgen van thuiswerk voor werknemers in een internationale situatie (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu, Dries Torreele en Linda Van de Walle (Vandelanotte) Publicatiedatum: 23/03/2020 Als gevolg van het coronavirus, werken heel wat werknemers van thuis uit. Voor werknemers die grensoverschrijdend werken, kan dit echter vergaande gevolgen hebben op vlak van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Om deze gevolgen tegen te gaan, heeft

2020-04-01T09:38:32+00:00 7 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Thuiswerk contractueel voorzien? #Valkuilen (Van Huffelen & Co)

Auteurs: Thomas Stevens en Bart Schepens (Van Huffelen & Co) Publicatiedatum: 01/04/2020 Enkele headliners van de afgelopen dagen: “Corona: werkgever kan thuiswerk verplichten” “Wanneer thuiswerk de norm wordt” “Thuiswerk wordt aangemoedigd” Meer thuiswerk. Dat is een van de maatregelen van de federale regering om de verspreiding van het coronavirus tegen

2020-04-01T09:43:29+00:00 1 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Fiscale steunmaatregelen bij Telewerken. Nieuwe FAST TRACK Procedure beschikbaar (EY)

Auteur: EY Publicatiedatum: 13/03/2020 Zijn er alternatieven voor het standaard werken op kantoor? Jazeker, telewerk (werken van thuis uit) is een goed alternatief dat in het licht van de maatregelen die de federale overheid heeft afgekondigd ter bestrijding van het Covid-19 virus (Corana-virus), onmiddellijk kan worden ingevoerd. Met telewerk wordt

2020-03-15T09:45:27+00:00 15 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Huisarbeid of telewerk: wat is het essentiële verschil? Arbeidshof Brussel 2 juli 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/08/2019 De feiten Op 5 februari 2001 ondertekenden de nv X en mevrouw Y een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, waardoor mevrouw Y werd aangeworven als software ontwikkelaar. Op 16 maart 2003 ondertekenden ze een nieuwe arbeidsovereenkomst waardoor de functie werd aangepast naar Staff Product Developper.  Ze

2019-08-22T18:40:03+00:00 22 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Telewerk en de Arbeidsongevallenwet eindelijk verzoend (Ambos Lawyers)

Auteurs: Damien Stas de Richelle, Romain Delville en Jorn Demey (Ambos Lawyers) Publicatiedatum: 29/01/2019 Een arbeidsongeval is “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt”. Lange tijd bestond onduidelijkheid omtrent de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op werknemers die telewerk verrichten. Wat

2019-02-05T08:04:17+00:00 5 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Telewerkers beter beschermd bij een arbeidsongeval (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets, Alexander Vandenbergen en Eveline Ankaert (Lydian) Publicatiedatum: 22/01/2019 Telewerk zit in de lift: het biedt niet alleen een antwoord op het mobiliteitsprobleem, maar ook op de verzuchting naar een betere combinatie van privé-leven & werk. Ondanks de toenemende populariteit van zowel structureel als occasioneel telewerk, was de Belgische arbeidsongevallenwetgeving

2019-01-24T09:16:45+00:00 24 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Arbeidsongevallenwetgeving wordt verenigbaar met alle vormen van telewerk (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: november 2018 De arbeidsongevallensector heeft lacunes vastgesteld voor de arbeidsongevallen waarvan de telewerker het slachtoffer kan zijn. In de Kamer is een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken goedgekeurd dat o.a. tot doel heeft die lacunes weg te werken. Structureel of occasioneel telewerk? Telewerk

2018-12-04T11:07:36+00:00 4 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Voortaan ook wettelijk kader voor occasioneel telewerk (Sherpa Law)

In de privésector wordt de tewerkstelling van telewerkers die op regelmatige en niet-occasionele wijze georganiseerd is, geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad en door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (waarbij echter de artikelen 119.3 tot 119.12 niet van toepassing zijn). De

2017-07-14T16:04:54+00:00 14 juli 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk – Occasioneel telewerk (Partena)

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk voert een reglementair kader in voor occasioneel telewerk in de privésector. In veel ondernemingen in de privésector werd occasioneel telewerk al toegestaan. Toch bestond er, tot 1 februari 2017, geen enkele reglementering voor. Ter herinnering: telewerk dat op regelmatige

2017-04-07T09:22:34+00:00 7 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |