>Voeg code toe voor de </head> tag.telewerk

Geen telewerk mogelijk? Dan attest verplicht! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Geert Joosten (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 03/11/2020 In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering het telewerk verplicht gemaakt vanaf 2 november 2020. Principe Vanaf 2 november is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen voor alle personeelsleden. Uitzondering Telethuiswerk is niet verplicht wanneer dit onmogelijk is omwille van de aard van de

2020-11-10T11:35:55+00:00 12 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Nieuwe lockdown en verstrengde maatregelen voor ondernemingen: gevolgen voor werkgevers (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 03/11/2020 Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is België sinds 2 november 2020 opnieuw in lockdown. De verstrengde maatregelen zoals vervat in het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 gelden nog minstens tot 13 december

2020-11-10T10:44:22+00:00 10 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Huisarbeid vs. telewerk. Een groot verschil wat betreft onkostenvergoedingen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 3/11/2020 Door de coronacrisis is het aantal werknemers dat van thuis uit werkt spectaculair gestegen. Voor werkgevers is het dan ook belangrijk dit goed te omkaderen. Welke vormen van “thuiswerk” bestaan er precies? En waar situeren de verschillen zich op het vlak van onkostenvergoedingen? Een

2020-11-04T07:26:19+00:00 4 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Van coronatelewerk naar structureel telewerk: wachten, anticiperen of overschakelen? (Eubelius)

Auteurs: Véronique Pertry en Tim Gesquiere (Eubelius) Publicatiedatum: 29/10/2020 In maart 2020 moesten veel ondernemingen voor het eerst, onverwacht en op grote schaal, telewerk toepassen. Vandaag de dag is telewerk de regel voor alle ondernemingen, voor zover de functie van de werknemer en de continuïteit van de onderneming dit toelaten. Het plotse coronatelewerk heeft geen wettelijk kader omdat

2020-10-30T10:52:20+00:00 2 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

De (tweede) lockdown komt erg dichtbij… telewerk opnieuw de norm (Younity)

Auteur: Caroline Vanderrest (Younity) Publicatiedatum: 19/10/2020 Na het Overlegcomité van vrijdag jongstleden, 16 oktober, werden een aantal inperkingsmaatregelen aangekondigd om de steeds verspreidende pandemie in te dijken. Een ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd gisteren gepubliceerd, dat deze maatregelen vastlegt.

2020-10-23T07:27:26+00:00 23 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Telewerken – grensoverschrijdende context (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet Publicatiedatum: 03/09/2020 In de nasleep van de coronacrisis zijn er nog steeds heel wat werknemers aangewezen op telewerk. In ons artikel van 14 mei 2020 bespraken we de impact van het telewerken op de fiscale en sociale zekerheidspositie van werknemers die grensoverschrijdend tewerkgesteld worden. Zoals we reeds aangaven, had

2020-09-08T07:28:35+00:00 8 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Teleworking: how to implement on a more permanent basis? (PwC Legal)

Authors: Bart Elias and Pascale Moreau (PwC Legal) Publication date: 22/07/2020 The coronavirus has led governments all over the world to temporarily oblige teleworking whenever and wherever possible. Also in Belgium teleworking became the new normal during this global pandemic. Today, measures to fight the coronavirus are gradually being lifted,

2020-08-29T09:12:40+00:00 29 augustus 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Telewerken in Coronatijden: salary split of expat regeling om zeep? (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet Publicatiedatum: 14/05/2020 Door de coronapandemie zijn er momenteel heel wat werknemers aangewezen op telewerken. Maar wat met die werknemers die normaliter grensoverschrijdend tewerk gesteld worden? Welke impact heeft dat telewerken op hun fiscale en sociale zekerheidspositie? SOCIALE ZEKERHEID Meer thuiswerken kan in grensoverschrijdende situaties leiden tot een

2020-05-21T08:25:40+00:00 23 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Dubbelbelastingverdrag België-Nederland : overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis (FOD Financiën)

Auteur: FOD Financiën Publicatiedatum: 06/05/2020 De bevoegde autoriteiten van België en Nederland hebben op 30 april 2020 een overeenkomst gesloten die duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis. De overeenkomst bepaalt dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis van thuis

Thuiswerk door coronacrisis: forfaitaire vergoeding van 126 euro per maand (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 14/04/2020 Zowel fiscus als RSZ aanvaarden een vrijgestelde thuiswerkvergoeding van 126,94 euro per maand voor werknemers die als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus (covid-19) van thuis uit moeten werken. Werkgevers mogen een onkostenvergoeding van (maximaal) 126,94 euro per maand betalen