>Voeg code toe voor de </head> tag.telewerk

Geen overeenkomst met structurele telewerker: bijkomend 10% kostenvergoeding? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/11/2020 Tegenwoordig is thuiswerk aan een ware opmars bezig. Thuiswerk is een overkoepelende term die verschillende ladingen dekt. Zo is er telewerk en huisarbeid. Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met hulp van informatietechnologieën, het werk buiten de bedrijfslocatie

2020-11-27T11:06:41+00:00 27 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

De saga van het thuiswerk, het tijdsregistratiesysteem en de overuren (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 13/11/2020 Een recente uitspraak van het arbeidshof van Brussel werpt een interessant licht op de verplichtingen van de werkgever omtrent tijdsregistratiesystemen en eventuele vorderingen omtrent overuren in het kader van thuiswerk – telewerk, die in een versneld tempo aan belang winnen in de huidige

2020-11-19T13:56:15+00:00 19 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

De aankoop of financiering van materiaal bij telewerk: standpunt van de RSZ (BDO)

Auteurs: Lore Vanhaute (BDO) Publicatiedatum: 25/09/2020 Een werkgever mag materiaal dat nodig is voor telewerk aankopen en ter beschikking stellen aan zijn werknemers of gedeeltelijk (en soms ook geheel) financieren, zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. Voor luxueuze zaken is er wel sprake van een voordeel in natura

2020-11-13T11:41:39+00:00 13 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Geen telewerk mogelijk? Dan attest verplicht! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Geert Joosten (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 03/11/2020 In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering het telewerk verplicht gemaakt vanaf 2 november 2020. Principe Vanaf 2 november is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen voor alle personeelsleden. Uitzondering Telethuiswerk is niet verplicht wanneer dit onmogelijk is omwille van de aard van de

2020-11-10T11:35:55+00:00 12 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Nieuwe lockdown en verstrengde maatregelen voor ondernemingen: gevolgen voor werkgevers (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 03/11/2020 Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is België sinds 2 november 2020 opnieuw in lockdown. De verstrengde maatregelen zoals vervat in het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 gelden nog minstens tot 13 december

2020-11-10T10:44:22+00:00 10 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Huisarbeid vs. telewerk. Een groot verschil wat betreft onkostenvergoedingen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 3/11/2020 Door de coronacrisis is het aantal werknemers dat van thuis uit werkt spectaculair gestegen. Voor werkgevers is het dan ook belangrijk dit goed te omkaderen. Welke vormen van “thuiswerk” bestaan er precies? En waar situeren de verschillen zich op het vlak van onkostenvergoedingen? Een

2020-11-04T07:26:19+00:00 4 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Van coronatelewerk naar structureel telewerk: wachten, anticiperen of overschakelen? (Eubelius)

Auteurs: Véronique Pertry en Tim Gesquiere (Eubelius) Publicatiedatum: 29/10/2020 In maart 2020 moesten veel ondernemingen voor het eerst, onverwacht en op grote schaal, telewerk toepassen. Vandaag de dag is telewerk de regel voor alle ondernemingen, voor zover de functie van de werknemer en de continuïteit van de onderneming dit toelaten. Het plotse coronatelewerk heeft geen wettelijk kader omdat

2020-10-30T10:52:20+00:00 2 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Huisarbeid of telewerk? Cassatie-arrest van 5 oktober 2020 (Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven)

Auteur: Simon Taes (KULeuven) Publicatiedatum: 27/10/2020 In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het Cassatie-arrest van 5 oktober 2020 becommentarieerd door dhr. Simon Taes. Hieronder volgt zijn bijdrage. “Een werknemer vordert een vergoeding voor de verrichte huisarbeid op basis van artikel 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet. De

2020-10-27T18:08:17+00:00 29 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

De (tweede) lockdown komt erg dichtbij… telewerk opnieuw de norm (Younity)

Auteur: Caroline Vanderrest (Younity) Publicatiedatum: 19/10/2020 Na het Overlegcomité van vrijdag jongstleden, 16 oktober, werden een aantal inperkingsmaatregelen aangekondigd om de steeds verspreidende pandemie in te dijken. Een ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd gisteren gepubliceerd, dat deze maatregelen vastlegt.

2020-10-23T07:27:26+00:00 23 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Telewerken – grensoverschrijdende context (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet Publicatiedatum: 03/09/2020 In de nasleep van de coronacrisis zijn er nog steeds heel wat werknemers aangewezen op telewerk. In ons artikel van 14 mei 2020 bespraken we de impact van het telewerken op de fiscale en sociale zekerheidspositie van werknemers die grensoverschrijdend tewerkgesteld worden. Zoals we reeds aangaven, had

2020-09-08T07:28:35+00:00 8 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |