>Voeg code toe voor de </head> tag.telewerk

Aanhoudende verplichting telewerk en strengere controles door de sociale inspectiediensten (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 29/03/2021 Door de stijgende besmettingscijfers en de vaststelling dat de meeste besmettingen en clusters - naast het onderwijs - gebeuren op het werk, heeft het Overlegcomité vorige week beslist om het verplicht telewerk aan te houden. Ook de controles op telewerk zullen worden verscherpt. Om de

2021-04-02T08:54:02+00:00 5 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Een wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht “corona” telework (Seeds of Law)

Auteur: Leila Mstoian (Seeds of Law)Publicatiedatum: 02/03/2021 Tijdens de corona gezondheidscrisis is verplicht en/of aanbevolen telewerk zo goed als de regel geworden. Met de collectieve arbeidsovereenkomst nr 149 van 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad deze regeling een wettelijk kader gegeven. Deze (tijdelijke) collectieve arbeidsovereenkomst (verder cao) regelt het

2021-03-06T11:16:29+00:00 10 maart 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Telewerkvergoedingen. Nieuwe fiscale circulaire (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 01/03/2021 Op 14 juli 2020 heeft de fiscale administratie Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk gepubliceerd. Deze circulaire zorgde in de praktijk voor tal van onzekerheden en bestaande onduidelijkheden werden niet verholpen. Op 26 februari  2021 heeft de fiscale administratie, na overleg

Opgepast: sociale inspectie verscherpt controle op verplicht corona telewerk (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Etienne Pennetreau (Schoups)Publicatiedatum: 28/01/2021 Verplicht telewerk Telewerk is nog steeds verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij in twee gevallen : wanneer telewerk onmogelijk is (1) hetzij omwille van de aard van de functie van de werknemer; (2) hetzij omwille van de

2021-02-02T13:06:05+00:00 2 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Nieuwe cao over coronatelewerk (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: januari 2021 Nieuwe cao over coronatelewerk  Deze week werd in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 149 gesloten over het aanbevolen of verplicht coronatelewerk.  In deze SoCompact vatten wij de belangrijkste punten van de nieuwe cao voor u samen aan de hand van een aantal vragen en antwoorden. 

2021-01-30T12:15:22+00:00 2 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

(Flits)controles op telewerk (Argus Advocaten)

Auteur: Steven Vandebroek (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 21/01/2021 Het was aangekondigd.  Tijdens de maand januari 2021 vonden er flitscontroles plaats op de naleving van de verplichting op telewerk, voornamelijk in de dienstverlenende bedrijven (tertiaire sector). Dit wil uiteraard niet zeggen dat er later geen controles door sociale inspectiediensten meer zullen plaatsvinden. Meer

2021-01-25T09:26:14+00:00 25 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Arbeidsongeval tijdens het telewerken – is de werknemer verzekerd? (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Kiandro Lebon (Schoups)Publicatiedatum: 21/01/2021 Uit cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat 17% van de werkenden in 2018 aan telewerk heeft gedaan. Dat deze cijfers in 2020 vele malen hoger liggen, zal allicht niemand  verbazen. De coronacrisis heeft zeer veel bedrijven ertoe verplicht om

2021-01-23T10:36:18+00:00 23 januari 2021|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , , , |

Geen overeenkomst met structurele telewerker: bijkomend 10% kostenvergoeding? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/11/2020 Tegenwoordig is thuiswerk aan een ware opmars bezig. Thuiswerk is een overkoepelende term die verschillende ladingen dekt. Zo is er telewerk en huisarbeid. Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met hulp van informatietechnologieën, het werk buiten de bedrijfslocatie

2020-11-27T11:06:41+00:00 27 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

De saga van het thuiswerk, het tijdsregistratiesysteem en de overuren (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 13/11/2020 Een recente uitspraak van het arbeidshof van Brussel werpt een interessant licht op de verplichtingen van de werkgever omtrent tijdsregistratiesystemen en eventuele vorderingen omtrent overuren in het kader van thuiswerk – telewerk, die in een versneld tempo aan belang winnen in de huidige

2020-11-19T13:56:15+00:00 19 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

De aankoop of financiering van materiaal bij telewerk: standpunt van de RSZ (BDO)

Auteurs: Lore Vanhaute (BDO) Publicatiedatum: 25/09/2020 Een werkgever mag materiaal dat nodig is voor telewerk aankopen en ter beschikking stellen aan zijn werknemers of gedeeltelijk (en soms ook geheel) financieren, zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. Voor luxueuze zaken is er wel sprake van een voordeel in natura

2020-11-13T11:41:39+00:00 13 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |