>Voeg code toe voor de </head> tag.telewerk

Opgepast: sociale inspectie verscherpt controle op verplicht corona telewerk (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Etienne Pennetreau (Schoups)Publicatiedatum: 28/01/2021 Verplicht telewerk Telewerk is nog steeds verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij in twee gevallen : wanneer telewerk onmogelijk is (1) hetzij omwille van de aard van de functie van de werknemer; (2) hetzij omwille van de

2021-02-02T13:06:05+00:00 2 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Nieuwe cao over coronatelewerk (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: januari 2021 Nieuwe cao over coronatelewerk  Deze week werd in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 149 gesloten over het aanbevolen of verplicht coronatelewerk.  In deze SoCompact vatten wij de belangrijkste punten van de nieuwe cao voor u samen aan de hand van een aantal vragen en antwoorden. 

2021-01-30T12:15:22+00:00 2 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

(Flits)controles op telewerk (Argus Advocaten)

Auteur: Steven Vandebroek (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 21/01/2021 Het was aangekondigd.  Tijdens de maand januari 2021 vonden er flitscontroles plaats op de naleving van de verplichting op telewerk, voornamelijk in de dienstverlenende bedrijven (tertiaire sector). Dit wil uiteraard niet zeggen dat er later geen controles door sociale inspectiediensten meer zullen plaatsvinden. Meer

2021-01-25T09:26:14+00:00 25 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Arbeidsongeval tijdens het telewerken – is de werknemer verzekerd? (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Kiandro Lebon (Schoups)Publicatiedatum: 21/01/2021 Uit cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat 17% van de werkenden in 2018 aan telewerk heeft gedaan. Dat deze cijfers in 2020 vele malen hoger liggen, zal allicht niemand  verbazen. De coronacrisis heeft zeer veel bedrijven ertoe verplicht om

2021-01-23T10:36:18+00:00 23 januari 2021|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , , , |

Geen overeenkomst met structurele telewerker: bijkomend 10% kostenvergoeding? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/11/2020 Tegenwoordig is thuiswerk aan een ware opmars bezig. Thuiswerk is een overkoepelende term die verschillende ladingen dekt. Zo is er telewerk en huisarbeid. Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met hulp van informatietechnologieën, het werk buiten de bedrijfslocatie

2020-11-27T11:06:41+00:00 27 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

De saga van het thuiswerk, het tijdsregistratiesysteem en de overuren (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 13/11/2020 Een recente uitspraak van het arbeidshof van Brussel werpt een interessant licht op de verplichtingen van de werkgever omtrent tijdsregistratiesystemen en eventuele vorderingen omtrent overuren in het kader van thuiswerk – telewerk, die in een versneld tempo aan belang winnen in de huidige

2020-11-19T13:56:15+00:00 19 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

De aankoop of financiering van materiaal bij telewerk: standpunt van de RSZ (BDO)

Auteurs: Lore Vanhaute (BDO) Publicatiedatum: 25/09/2020 Een werkgever mag materiaal dat nodig is voor telewerk aankopen en ter beschikking stellen aan zijn werknemers of gedeeltelijk (en soms ook geheel) financieren, zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. Voor luxueuze zaken is er wel sprake van een voordeel in natura

2020-11-13T11:41:39+00:00 13 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Geen telewerk mogelijk? Dan attest verplicht! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Geert Joosten (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 03/11/2020 In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering het telewerk verplicht gemaakt vanaf 2 november 2020. Principe Vanaf 2 november is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen voor alle personeelsleden. Uitzondering Telethuiswerk is niet verplicht wanneer dit onmogelijk is omwille van de aard van de

2020-11-10T11:35:55+00:00 12 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Nieuwe lockdown en verstrengde maatregelen voor ondernemingen: gevolgen voor werkgevers (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 03/11/2020 Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is België sinds 2 november 2020 opnieuw in lockdown. De verstrengde maatregelen zoals vervat in het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 gelden nog minstens tot 13 december

2020-11-10T10:44:22+00:00 10 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Huisarbeid vs. telewerk. Een groot verschil wat betreft onkostenvergoedingen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 3/11/2020 Door de coronacrisis is het aantal werknemers dat van thuis uit werkt spectaculair gestegen. Voor werkgevers is het dan ook belangrijk dit goed te omkaderen. Welke vormen van “thuiswerk” bestaan er precies? En waar situeren de verschillen zich op het vlak van onkostenvergoedingen? Een

2020-11-04T07:26:19+00:00 4 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |