>Voeg code toe voor de </head> tag.Talo Advocaten

Overdracht van niet-volstorte aandelen van een BV in het nieuwe WVV: wie neemt de volstortingsplicht op zich? (Talo Advocaten)

Auteur: Matthias Koopman (Talo Advocaten)Publicatiedatum: 19/04/2021 Bij de overname van een aandelenpakket van een BVBA bleef de volstortingsplicht van niet-volgestorte aandelen onder de oude vennootschapswetgeving (W. Venn.) vaak onderbelicht, dewelke bij opvraging van dit niet-volgestorte aandeel (door de vennootschap, dan wel een derde (bv. de curator)) kon leiden tot een

2021-06-02T13:25:41+00:00 7 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De dubbele uitkeringstest in het nieuwe WVV: de balans- en liquiditeitstest (Talo Advocaten)

Auteur: Shannon Van Eyck (Talo Advocaten)Publicatiedatum: 20/04/2021 Draait u ondanks (of dankzij?) Corona toch mooie cijfers en overweegt u om aan de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) uitkeringen te doen? Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voert voor zulke zaken voortaan een dubbele uitkeringstest in voor de BV. Het doel

2021-06-02T13:22:33+00:00 2 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Uittreding en uitsluiting volgens het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) (Talo Advocaten)

Auteur: Tim De Clercq (Talo Advocaten)Publicatiedatum: 20/04/2021 Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) heeft ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de geschillenregeling m.n. in de discussies tussen aandeelhouders inzake uittreding en uitsluiting. De rechter krijgt van de wetgever de bevoegdheid om alle “er rond hangende” geschillen (rekening-courant, niet-concurrentiebeding discussies etc.)

2021-06-02T13:19:09+00:00 2 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |