>Voeg code toe voor de </head> tag.syndicus

Cassatie verduidelijkt het initiatiefrecht van de syndicus met betrekking tot de invordering van bijdragen in de lasten van de mede-eigendom (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 07/05/2021 De syndicus is als orgaan van de vereniging van mede-eigenaars (de VME) bevoegd om de VME als procespartij in rechte te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid is evenwel te onderscheiden van het initiatiefrecht van de syndicus.De syndicus – ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt

Afbraak en wederopbouw in een mede-eigendom: de herkansing (Theoma)

Auteur: Ivan Coppens (Theoma) Publicatiedatum: 29/07/2020 In ons blogbericht d.d. 21.02.2020 deelden wij u mee dat het Grondwettelijk Hof daags voordien de versoepelde regeling inzake afbraak en wederopbouw in een mede-eigendom had vernietigd. Nu kunnen wij u meedelen dat op 16.07.2020 de Kamer nieuwe bepalingen heeft goedgekeurd, die deze versoepelde

2020-08-01T09:17:50+00:00 3 augustus 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Covid-19 en Appartementsmede-eigendom: Minister van Justitie Koen Geens tackelt problematiek van uitgestelde algemene vergaderingen van mede-eigenaars ingevolge coronacrisis (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 01/04/2020 Op 29 maart 2020 heeft Minister van Justitie Koen Geens een eerste reeks volmachtbesluiten voorgelegd aan de Vlaamse Regering; De minister wil met deze besluiten een antwoord bieden op de juridische moeilijkheden waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd ten gevolge van de Covid-19 pandemie. Het uitstellen

De algemene vergadering in tijden van Corona (Theoma)

Auteur: Ivan Coppens (Theoma) Publicatiedatum: 12/03/2020 De algemene vergadering is elk jaar een leuk weerzien van syndicus en mede-eigenaars. De heren drukken elkaar de hand en de dames wisselen gretig zoenen uit. Samen zitten ze in een te krappe vergaderzaal of dicht opeen aan een grote vergadertafel. Gezellig? Niet in tijden

2020-04-08T13:18:23+00:00 14 maart 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Nieuwe spelregels tussen mede-eigenaars: gedaan met dwarsliggers (Gevaco Advocaten)

Auteur: Anne Loenders (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 05/02/2019 Sinds 1 januari 2019 voorziet de wetgever in nieuwe samenleefregels in een appartementsgebouw, door een wijziging door te voeren van de wet op de gedwongen mede-eigendom. Samenleven met verschillende mede-eigenaars kan soms moeizaam verlopen. Eigenaars die hun flat zelf bewonen staan in hun belangen

Vastgoedmakelaars moeten nieuwe deontologische code naleven vanaf 30 december 2018 (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 23/11/2018 - Het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018 (BS 31 oktober 2018) voert een nieuwe plichtenleer in voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV); - De nieuwe deontologische code is een gewijzigde versie van het huidige reglement van plichtenleer en van de deontologische richtlijn betreffende de derdenrekening van

2018-11-27T10:07:16+00:00 27 november 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |

Minder kopzorgen voor mede-eigenaars én syndicus dankzij nieuw appartementsrecht (Monard Law)

Auteurs: Gregory Grouwels en Bastiaan Baeskens (Monard Law) Publicatiedatum: 02/10/2018 Heel wat appartementsgebouwen in België zijn erg verouderd en moeten de komende jaren gemoderniseerd of aangepast worden aan de geldende normen inzake woonkwaliteit. Deze moderniseringswerken en aanpassingen aan de gemene delen van een appartementsgebouw dienen gezamenlijk beslist te worden door de

Nieuwe regels voor vastgoedmakelaars en mede-eigenaren (De Groote – De Man)

Auteur: Jeroen De Man (De Groote – De Man) Publicatiedatum: 07/09/2018 Er zijn een aantal nieuwe regels voor vastgoedmakelaars of mede-eigenaren van een gebouw. Wij hebben de belangrijkste hieronder opgesomd: Vereniging van mede-eigenaar: syndicus komt in het KBO Wie in een vereniging van mede-eigenaars zit, moest voor 1 april 2017 hun syndicus laten

Het gewijzigd appartementsrecht : wat wijzigt er inzake de statuten en het reglement van interne orde? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/08/2018 Prof.dr. Vincent Sagaert (of counsel Eubelius) heeft niet alleen de wetswijziging voorbereid als mede-voorzitter van de ministeriële werkgroep, hij is tevens mede-editor van het in augustus 2018 bij Intersentia gepubliceerd boek ‘Appartementsrecht III'. LegalNews.be vroeg hem meer toelichting over een aantal wijzigingen inzake statuten en reglement

Appartementsmede-eigendom : de belangrijkste nakende wijzigingen op een rij (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/03/2018 Op 5 februari 2018 werd het ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het gerechtelijk wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dit wetsontwerp vinden we heel wat voorgestelde wijzigingen