>Voeg code toe voor de </head> tag.SWT

Optimaliseren van cashflow binnen de grenzen van het arbeidsrecht (Monard Law)

Auteur: Monard Law Publicatiedatum: 01/07/2020 Ongeveer één maand na de lockdown zouden we bijna vergeten dat COVID-19 nog steeds deel uit maakt van ons leven. Mensen kunnen terug terrasjes doen, sociale activiteiten starten terug op en onze bubbel wordt terug groter. Voor veel ondernemingen zijn de komende maanden evenwel spannender

2020-07-13T07:05:03+00:00 9 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , , |

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 03/05/2019 Specifieke stelsels: verlenging en wijziging van de leeftijdsvoorwaarden Aangezien de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten voor de periode 2017-2018 verstreken was op 31 december 2018, was het aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) om de bestaande kader-cao’s aan te passen zodat de specifieke uitzonderingsstelsels

2019-05-04T14:02:31+00:00 4 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

SWT bij herstructureringen (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 08/04/2019 Indien het doemscenario van mogelijke herstructurering of sluiting van een bedrijf zich effectief realiseert, wordt in het kader van de onderhandelingen van het sociale plan de SWT-problematiek (het vroegere “brugpensioen”), een vitaal discussiepunt tussen werkgever en sociale partners. Voor ondernemingen erkend in moeilijkheden of

2019-04-14T12:47:36+00:00 16 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Hogere leeftijdsgrenzen SWT in 2018 (ADMB)

Auteur: ADMB Publicatiedatum: 22/01/2018 In 2018 stijgen de leeftijdsgrenzen voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) nog maar eens. Bovendien maakte de Nationale Arbeidsraad een nieuwe herwaarderingscoëfficiënt bekend. Herwaardering Elk jaar herziet de Nationale Arbeidsraad het bedrag van de bedrijfstoeslag in functie van de loonevolutie. Vorig jaar besliste

2018-01-24T13:17:36+00:00 24 januari 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Fiscale behandeling van aanvullende pensioenen bij SWT gewijzigd (ADMB)

In de loop van juli gaf de fiscus extra toelichting in het Belgisch Staatsblad bij de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen. Ze benadrukten onder meer dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) onder bepaalde voorwaarden wel degelijk als effectieve activiteit beschouwd kan worden.

2016-10-17T16:13:07+00:00 1 september 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |