>Voeg code toe voor de </head> tag.Studio Legale

When your name/look matters. Discriminatie in de huur- en vastgoedsector (Studio Legale)

Auteur: Christian Clement en Jens Vanhellemont (Studio Legale) Publicatiedatum: 25/06/2020 Discriminatie in de huur- en vastgoedsector : niet zonder strafrechtelijk risico. Na het tragische overlijden van George Floyd in Amerika en de bijhorende opflakkering van de Black Lives Matters-beweging staan racisme en discriminatie terug volop in de aandacht. Ook in

2020-07-01T07:11:27+00:00 2 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Opnieuw een blanco strafregister via uitwissing en/of eerherstel (Studio Legale)

Auteurs: Christian Clement en Koen De Backer (Studio Legale) Publicatiedatum: 28/05/2020 Een blanco strafregister voor 75 euro? In een artikel van 20 mei 2020 deed Knack een factcheck, waarbij werd nagegaan of het mogelijk was om voor 75 euro je strafregister te laten wissen.[1] Een website bood dergelijke procedure voor die

2020-06-05T07:52:43+00:00 5 juni 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Zal de Coronacrisis leiden tot meer inzicht/inzage voor de Belgische strafrechtadvocaat? (Studio Legale)

Auteurs: Christian Clement en Koen De Backer (Studio Legale) Publicatiedatum: 25/03/2020 Justitie in corona-tijden Er is al veel geschreven over de corona-maatregelen binnen justitie. Letterlijk dan. De OVB bundelde alle maatregelen van alle hoven en rechtbanken in België in één document van (momenteel) op de kop 100 pagina’s. Elke rechtbank

2020-03-29T11:12:46+00:00 2 april 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Burenhinder (Studio Legale)

Auteur: Joost Peeters (Studio Legale) Publicatiedatum: 21/10/2019 Burenhinder vindt zijn oorsprong in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt: “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig

2019-11-17T11:57:38+00:00 18 november 2019|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Geen beroepsmogelijkheid voor het openbaar ministerie bij toekenning van de modaliteit van de hechtenis onder elektronisch toezicht bij de regeling van de rechtspleging – Het Hof van Cassatie geeft ons gelijk! (Studio Legale)

Auteurs: Christian Clement en Koen De Backer (Studio Legale) Publicatiedatum: 04/11/2019 In een eerder artikel werd reeds uitgebreid het arrest van 19 juli 2019 van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Antwerpen toegelicht (zie vorig artikel) In dit baanbrekend arrest werd voor het eerst, op aangeven van de strafrechtadvocaten van STUDIO LEGALE, het

Spijtoptanten in België (Studio Legale)

Auteurs: Christian Clement en Koen De Backer (Studio Legale) Publicatiedatum: 20/11/2018 Inleiding In het onderzoek rond de voetbalfraude, werd door het federaal parket en één van de verdachte makelaars een spijtoptantenregeling afgesloten. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? Volgens de media gaat het om de allereerste spijtoptant in België, maar

2018-11-22T13:25:56+00:00 22 november 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Schade door een huiszoeking… Wie gaat dat betalen? (Studio Legale)

Auteur: Christian Clement en Koen De Backer (Studio Legale) Publicatiedatum: 18/09/2018 In het programma De Rechtbank kwam recent een interessante juridische vraag aan bod, die helaas door de betreffende vrederechter niet beantwoord werd. De vrederechter in kwestie stelde voor aan de verhuurder, die schade had geleden door een huiszoeking bij één

2018-10-04T09:34:09+00:00 5 oktober 2018|Categories: Gerechtelijk recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Digitalisering van de rechterlijke uitspraken… (Studio Legale)

Auteurs: Christian Clement en Koen De Backer (Studio Legale) Publicatiedatum: 28/06/2018 Na de (nog steeds lopende…) ‘rel rond het inzagerecht’[1], zit het er alweer tegen tussen de Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen en onze Minister van Justitie. Inzet van de discussie deze keer is de beslissing van

2018-07-07T09:53:53+00:00 7 juli 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Inzage Belgische strafdossiers : kijken mag (nog), kopiëren niet (meer altijd)..? (Studio Legale)

Auteurs: Christian Clement en Koen De Backer (Studio Legale) Publicatiedatum: 23/04/2018 Een tweetal weken geleden liet de Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen plots weten dat het niet meer toegestaan is aan partijen om door middel van handscanners of smartphones kopie te nemen van strafdossiers die nog in

2018-04-27T08:06:58+00:00 27 april 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Hof van Assisen in ere hersteld door Grondwettelijk Hof : Belgische volksjury blijft vooralsnog overeind (Studio Legale)

Auteurs: Christian Clement en Sarah Kloeck (Studio Legale) Publicatiedatum: 26/02/2018 De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, ook wel de “Potpourri II-wet” genoemd, voert diverse aanpassingen door in het strafprocesrecht, en dit met het oog op een snellere