>Voeg code toe voor de </head> tag.stichting

De Belgische private stichting: een interessante manier van vermogensplanning? (Van Havermaet)

Auteur: Sophie Schellens (Van Havermaet)Publicatiedatum: 19/05/2021 Kan de Belgische private stichting worden ingeschakeld als instrument voor vermogensplanning? De Belgische private stichting heeft haar intrede gedaan in onze wetgeving in 2002.  De oprichting gebeurt notarieel en de akte wordt openbaar gemaakt. De stichting heeft volkomen rechtspersoonlijkheid. KAN EEN PRIVATE STICHTING VOOR

2021-05-20T13:58:29+00:00 24 mei 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

De Liechtensteinse familiestichting: een paradijselijke planning ver weg van de fiscus of een belastbaar beding (ten behoeve van een derde) gevaarlijk dichtbij? (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 19/04/2021 Een private stichting kan een pasklare oplossing zijn voor ouders die willen dat hun zorgbehoevend kind ook na hun overlijden de beste zorgen krijgt, voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen hun erfenis ondoordacht zullen verbruiken en voor al diegenen die hun vermogen willen afzonderen

2021-04-21T07:54:51+00:00 21 april 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

De private stichting: (ook voor u) een interessante planningstechniek? (Deminor)

Auteur: Lien Verhasselt (Deminor) Publicatiedatum: 25/01/2021 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) definieert een stichting als “een rechtspersoon zonder leden, opgericht bij rechtshandeling door één of meer personen, stichters genoemd”. Het vermogen dat in de stichting wordt ingebracht, dient te worden bestemd om een belangeloos doel na te streven in

2021-02-03T09:09:10+00:00 8 februari 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Belgische stichting zit in de lift als vehikel voor de overdracht en overgang van het familiebedrijf in Vlaanderen (BDO)

Auteur: Rutger Van Boven (BDO) Publicatiedatum: 17/11/2020 In nog geen jaar tijd 100% meer Belgische stichtingen in Vlaanderen om familiebedrijf over te dragen. Advieskantoor BDO ziet in Vlaanderen het gebruik van de Belgische private stichting als administratiekantoor in nog geen jaar tijd met 100% toenemen, ten koste van de Nederlandse

2020-12-09T08:31:05+00:00 10 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De stichting en de trust: het legaliteitsbeginsel laat zich ook in de Vlaamse erfbelasting gelden! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2020 In het domein van de familiale vermogensplanning zijn de familiale stichting en de trust ingeburgerde en vaak aangewende structuren. Familiale vermogens kunnen vanuit deze entiteiten op fiscaal gunstige manier worden beheerd. De wet laat immers toe dat deze rechtsfiguren vermogen vrij

De stichting onder het wetboek van vennootschappen en verenigingen (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 13/12/2019 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet ook voor stichtingen in een aantal nieuwigheden die van belang zijn. Het WVV vervangt niet alleen het bestaande Wetboek van Vennootschappen. Ook de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen

2020-03-28T12:09:45+00:00 7 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het nieuwe vennootschapsrecht: een schot in de roos voor de overdracht van uw familiebedrijf? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De regels die het leven van uw vennootschap beheersen, wijzigen ingrijpend en worden vanaf 1 mei 2019 gradueel van toepassing. Hierna wordt kort toegelicht welke

VZW’s en stichtingen: UBO-register geldt ook voor u (Monard Law)

Auteurs: Tanja Brijs en Yasmina Elbi (Monard Law) Publicatiedatum: 20/02/2019 De wet van 18 september 2017 (uitgevoerd door het KB van 30 juli 2018) verplicht ondernemingen om hun “uiteindelijke begunstigden” te identificeren via een centraal UBO-register. VZW’s en stichtingen ontsnappen niet aan deze verplichting. Voor deze entiteiten gelden echter wel andere

2019-02-23T14:23:09+00:00 23 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Het UBO-register en de (i)vzw of stichting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2018 Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het

2019-02-14T12:43:51+00:00 14 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

VZW’s en stichtingen : neerlegging jaarrekeningen wordt veralgemeend, giften boven de €3.000 komen in register (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/09/2018 Wat wijzigt er? Op 31 augustus 2018 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarbij het volgende wordt voorzien: 1. de veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. In de toekomst

2018-09-04T20:51:59+00:00 5 september 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |