STAK & UBO: How to get your ducks in a row (Tiberghien)

Auteurs: Pieter Souffriau, Elisabeth De Nolf en Elisabeth Kustermans (Tiberghien) 31 augustus 2021 was de ultieme deadline voor de jaarlijkse bevestiging van de UBO-registratie en voor het uitvoeren van de nieuwe verplichting waarbij informatieplichtige entiteiten in het UBO-register “elk document moeten opladen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden adequaat, nauwkeurig en actueel is.”1 Op dezelfde dag…

Lees meer

De Belgische private stichting: een interessante manier van vermogensplanning? (Van Havermaet)

Auteur: Sophie Schellens (Van Havermaet) Publicatiedatum: 19/05/2021 Kan de Belgische private stichting worden ingeschakeld als instrument voor vermogensplanning? De Belgische private stichting heeft haar intrede gedaan in onze wetgeving in 2002.  De oprichting gebeurt notarieel en de akte wordt openbaar gemaakt. De stichting heeft volkomen rechtspersoonlijkheid. KAN EEN PRIVATE STICHTING VOOR MIJ INTERESSANT ZIJN? De…

Lees meer

De Liechtensteinse familiestichting: een paradijselijke planning ver weg van de fiscus of een belastbaar beding (ten behoeve van een derde) gevaarlijk dichtbij? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 19/04/2021 Een private stichting kan een pasklare oplossing zijn voor ouders die willen dat hun zorgbehoevend kind ook na hun overlijden de beste zorgen krijgt, voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen hun erfenis ondoordacht zullen verbruiken en voor al diegenen die hun vermogen willen afzonderen zodat het na hun…

Lees meer

Belgische stichting zit in de lift als vehikel voor de overdracht en overgang van het familiebedrijf in Vlaanderen (BDO)

Auteur: Rutger Van Boven (BDO) Publicatiedatum: 17/11/2020 In nog geen jaar tijd 100% meer Belgische stichtingen in Vlaanderen om familiebedrijf over te dragen. Advieskantoor BDO ziet in Vlaanderen het gebruik van de Belgische private stichting als administratiekantoor in nog geen jaar tijd met 100% toenemen, ten koste van de Nederlandse variant. Dit jaar werden er…

Lees meer

De stichting en de trust: het legaliteitsbeginsel laat zich ook in de Vlaamse erfbelasting gelden! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2020 In het domein van de familiale vermogensplanning zijn de familiale stichting en de trust ingeburgerde en vaak aangewende structuren. Familiale vermogens kunnen vanuit deze entiteiten op fiscaal gunstige manier worden beheerd. De wet laat immers toe dat deze rechtsfiguren vermogen vrij van erfbelasting kunnen uitkeren aan…

Lees meer

VZW’s en stichtingen: UBO-register geldt ook voor u (Monard Law)

Auteurs: Tanja Brijs en Yasmina Elbi (Monard Law) Publicatiedatum: 20/02/2019 De wet van 18 september 2017 (uitgevoerd door het KB van 30 juli 2018) verplicht ondernemingen om hun “uiteindelijke begunstigden” te identificeren via een centraal UBO-register. VZW’s en stichtingen ontsnappen niet aan deze verplichting. Voor deze entiteiten gelden echter wel andere aanknopingspunten dan voor vennootschappen. De…

Lees meer

Het UBO-register en de (i)vzw of stichting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2018 Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het centrale register. Deze bijdrage gaat…

Lees meer

VZW’s en stichtingen : neerlegging jaarrekeningen wordt veralgemeend, giften boven de €3.000 komen in register (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/09/2018 Wat wijzigt er? Op 31 augustus 2018 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarbij het volgende wordt voorzien: 1. de veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. In de toekomst zal men ook digitaal de…

Lees meer

Maatschap of STAK : houd de touwtjes in handen bij een overdracht (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Romina Abiuso en Emilie Van Goidsenhoven (Tiberghien) Publicatiedatum: 11/06/2018 Bent u bang om de controle over uw bedrijf of de ermee samengaande inkomsten te verliezen bij de overdracht van het familiale vennootschapsvermogen tijdens uw leven? Dan kunnen de Belgische maatschap of de Nederlandse Stichting Administratiekantoor (STAK) uitkomst bieden. Waarover gaat het en welke troeven bieden ze?…

Lees meer

Vlaamse belastingdienst bevestigt gunstige fiscale behandeling private stichting (Delboo Advocaten)

Auteur: Lore Lemmens (Delboo Advocaten) Publicatiedatum: mei 2018 In een recente voorafgaande beslissing neemt de Vlaamse Belastingdienst een duidelijk standpunt in over de Belgische private stichting. Meer bepaald wordt de gunstige fiscale behandeling van een schenking en een legaat aan een private stichting alsook uitkeringen door een private stichting in het kader van schenk- en erfbelasting…

Lees meer