>Voeg code toe voor de </head> tag.stedenbouwmisdrijf

Architect, verbouw niet te gauw! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ AdvocatenPublicatiedatum: 08/04/2021 Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning op 1 maart 2018 heeft de decreetgever meer instrumenten voorhanden om bestuurlijk te handhaven. Eén van deze nieuwe instrumenten betreft de bestuurlijke geldboete dewelke kan worden opgelegd aan de overtreder na het

Kunnen stedenbouwkundige misdrijven ‘afgekocht’ worden? Aanvraagprocedure minnelijke schikking vereenvoudigd (Forum Advocaten)

Auteurs: Joram Maes en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2020 Met een zekere regelmaat berichten de media over (gegoede) verdachten van sociale of fiscale fraude die een ‌minnelijke schikking bereiken en hun proces hiermee ‘afkopen’. Hoewel niet meteen geliefd bij het grote publiek, geniet de minnelijke schikking in dergelijke zaken

Vastgoedcontracten en bouwovertredingen: altijd nietig? Het Hof van Cassatie mildert (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 07/01/2020 In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een arrest van het hof van beroep te Antwerpen waarin een overeenkomst tot het oprichten van de woning en de bijhorende garage in strijd met de stedenbouwkundige vergunning absoluut nietig

Het nieuwe stedenbouwkundig handhavingsrecht: op weg naar een handhavingsrecht à la carte? (Marlex)

Auteur: Nick De Wint (Marlex) Publicatiedatum: 11/02/2019 Het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 voorzag in de stedenbouwhandhaving een strak geregeld systeem gesteund op twee sporen: een preventief en een repressief spoor. Het preventief spoor omvat het stakingsbevel (met eventueel de zegellegging en inbeslagname) en de administratieve geldboete bij doorbreking van een bekrachtigd stakingsbevel. Het

2019-02-12T12:19:37+00:00 17 februari 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Bouwovertredingen. Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw werkt aan beleid voor de aanpak van het ‘historisch passief’ met betrekking tot bouwovertredingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/06/2018 Mr. Annelies Maes (Villa Juris) licht toe. Tijdens de vergadering van 12 juni 2018 van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement werd door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tekst en uitleg gegeven over het lopende onderzoek