>Voeg code toe voor de </head> tag.Stappers Advocaten

Niet absoluut verboden om uitzendkrachten tewerk te stellen tijdens een staking (Stappers Advocaten)

Auteur: Pierrick De Deken (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2019 Krachtens artikel 19 van cao nr. 108 mag een uitzendkantoor geen uitzendkrachten bij een gebruiker tewerkstellen of aan het werk houden in geval van staking of lock-out. Als er bv. een (nationale) stakingsdag is en er zijn stakende werknemers binnen het bedrijf, rijst de vraag

2019-11-23T09:35:48+00:00 23 november 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Hervorming van de verkooprechten vanaf 1 januari 2020: stand van zaken (Stappers Advocaten)

Auteur: Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 22/11/2019 Het registratierecht dat verschuldigd is bij de verkoop van onroerend goed heet in het Vlaams Gewest sedert 1 januari 2015 het verkooprecht. Sedert die datum is deze belasting dan ook een gewestmaterie, ingevolge de 6de staatshervorming. Hervorming in 2018 Waar de Vlaamse wetgever aanvankelijk vooral de

2019-11-23T09:30:25+00:00 23 november 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Wat moet de werknemer terugbetalen als de werkgever te veel heeft gestort? (Stappers Advocaten)

Auteur: Pierrick De Deken (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2019 Af en toe ontvangt een werknemer meer loon dan waar hij of zij recht op heeft. Dit kan een eenvoudige vergissing zijn, maar kan betwisting opleveren als men het nadien wil rechtzetten. Indien de werkgever te veel of ten onrechte loon betaalde, is

2019-11-23T09:23:33+00:00 23 november 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

De overgangsregels in het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn van der Maat (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 07/11/2019 Op 1 mei 2019 trad het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) in werking. Dit betekent niet dat alle regels van het nieuwe wetboek vanaf dat ogenblik op alle vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn. Met name wordt in het

2019-11-13T08:47:23+00:00 14 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Bedrijfswagens: een “afgeschreven” voordeel? (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2019 Bedrijfswagens zijn een veel gebruikt verloningsmiddel, door de gunstige (para)fiscale behandeling. De jonge medewerker krijgt een eenvoudige (luxe)wagen, en de oudere medewerker een grote (luxe)wagen met de nodige opties erbij. Er is echter maatschappelijk meer en meer tegengas tegen het gebruik van bedrijfswagens, o.a.

2019-11-01T10:33:02+00:00 1 november 2019|Categories: Arbeidsrecht Directe belastingen|Tags: , |

Werken tijdens vakantie: loonvorderingen en arbeidsongevallen (allerhande) (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 27/06/2019 Werken tijdens vakantie is vervelend, al is het maar het opvolgen van e-mails. Een arrest van 10 september 2018 van het arbeidshof Luik vormt een herinnering aan de (arbeidsrechtelijke) risico’s hieromtrent. Feiten: ongeval tijdens vakantie Een hoofdredacteur/werknemer van een tijdschrift over moto’s had met

Begroting van schadevergoeding bij ontbinding van de koop (Stappers Advocaten)

Auteur: Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 07/06/2019 Bij vastgoedtransacties komt het maar al te vaak voor: nadat koper en verkoper tot een akkoord komen, komt er alsnog een kink in de kabel en de koop gaat uiteindelijk niet door. Indien er een onderhandse koopovereenkomst ("compromis", veelal een wederzijdse aankoop-verkoopbelofte) is gesloten

Strengere regels in B2B relaties (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn van der Maat (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 22/05/2019 Wetsvoorstel 21 maart 2019 Op 21 maart 2019 keurde het parlement een wetsvoorstel goed tot wijziging van het Wetboek Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft. Dit wetsvoorstel beoogt (zwakkere) ondernemers te beschermen in hun relaties met andere ondernemers. Onrechtmatige bedingen

Medisch attest (Stappers Advocaten)

Auteur: Stappers Advocaten Publicatiedatum: 28/02/2019 Wanneer start de termijn van twee werkdagen om een geneeskundig getuigschrift over te maken? Artikel 31, §1 van de Arbeidsovereenkomstenwet regelt de schorsing van de arbeidsovereenkomst door arbeidsongeschiktheid: “De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, schorst

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen mee met hun tijd: de e-bonus (Stappers Advocaten)

Auteur: Méline Rovillard (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 24/01/2019 Cao nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de NAR, omvat het wettelijk kader voor niet-resultaatsgebonden voordelen.  Recent werd het een en andere gewijzigd door middel van cao nr. 90/3 van 27 november 2018. De belangrijkste vernieuwing betreft de zogenaamde ‘e-bonus’. De regels zijn

2019-02-04T15:38:13+00:00 7 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |