Ontslag om dringende reden: de ene (be)dreiging is de andere niet (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Een recent in het JTT gepubliceerde uitspraak van het arbeidshof Luik van 26 maart 2021 leert ons andermaal dat een ontslag om dringende reden niet lichtzinnig gegeven mag worden. Feiten Een plaatsvervangend personeelsafgevaardigde in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) had in een privéconversatie via het chatmedium Messenger van Facebook…

Lees meer

Is een definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te oefenen steeds definitief? (Stappers Advocaten)

Auteur: Hayat Boujdaini (Stappers Advocaten) 1. Recent sprak het Rekenhof zich vernietigend uit over de aanpak van de begeleiding van langdurig zieke werknemers. Het Rekenhof kwam o.m. tot de vaststelling dat een groot deel van de re-integratietrajecten wordt opgestart enkel en alleen om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen wegens medische overmacht. Tot een effectieve re-integratie en dus…

Lees meer

Het beperken van aansprakelijkheid in B2B relaties (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn Van der Maat (Stappers Advocaten)  De mogelijkheden voor een onderneming om in haar contractuele relaties met andere ondernemingen haar aansprakelijkheid te beperken werden aanzienlijk teruggeschroefd sedert de inwerkingtreding op 1 december 2020 van het nieuwe artikel VI.91/5 Wetboek Economisch Recht. Voorafgaand aan voormelde wetswijziging kon een onderneming in haar B2B relaties haar aansprakelijkheid…

Lees meer

Wijzigingen op komst in de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties. Wat moet u weten? (Stappers Advocaten)

Auteur: Sally Sel – Stappers Advocaten  De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties regelt sedert bijna twintig jaar de rechten van ondernemingen ten aanzien van wanbetalers in B2B-relaties. Op 15 juli 2021 werden een aantal wijzigingen aan deze wet gestemd (Wet van 14 augustus 2021), waarmee de wetgever voornamelijk…

Lees meer

De managementvennootschap en de (schijn)zelfstandige: gebeiteld of toch niet? (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 02/04/2021 Vrije keuze samenwerkingsvorm Partijen kunnen bij een samenwerkingsrelatie vrij de samenwerkingsvorm kiezen, nl. een werknemersrelatie in ondergeschikt verband of een zelfstandige samenwerking. Beide samenwerkingsvormen hebben voor- en nadelen, maar voor beiden geldt dat de juridische kwalificatie moet overeenstemmen met de realiteit. De werknemer moet daadwerkelijk prestaties leveren in…

Lees meer

Europees Hof bepaalt de koers in discussie omtrent havenarbeid (Stappers Advocaten)

Auteur: Sofie Cleiren (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 16/02/2021 De wet-Major is de wet op de havenarbeid die dateert van 1972 en kortweg bepaalt dat havenarbeid in de Belgische havengebieden alleen door erkende havenarbeiders mag worden uitgevoerd. Die erkenning kan alleen gebeuren door een administratieve commissie die paritair is samengesteld uit werkgevers en vakbonden. Er is al…

Lees meer

Bijkomende covid-maatregelen in het arbeidsrecht sinds 12 januari (Stappers Advocaten)

Auteur: Pierrick De Deken (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 21/01/2021 Sinds de aanvang van de pandemie heeft de Belgische overheid de regels over de ‘organisatie van arbeid’ al enkele malen gewijzigd. Met het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 werd onder meer bepaald dat verplichte telethuiswerk het uitgangspunt is. Op 12 januari 2021 werden enkele bijkomende verplichtingen ingevoerd. De…

Lees meer

Het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (Stappers Advocaten)

Auteur: Hanne Weemaes (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 09/12/2020 Een belangrijke vernieuwing in het Belgische mededingingsrecht is de invoering van artikel IV.2/1 in het Wetboek Economisch Recht (WER) door de Wet van 4 april 2019. Dankzij dit artikel is het voor ondernemingen niet langer toegestaan om misbruik te maken van de positie van economische afhankelijkheid van andere ondernemingen. Het…

Lees meer

De saga van het thuiswerk, het tijdsregistratiesysteem en de overuren (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 13/11/2020 Een recente uitspraak van het arbeidshof van Brussel werpt een interessant licht op de verplichtingen van de werkgever omtrent tijdsregistratiesystemen en eventuele vorderingen omtrent overuren in het kader van thuiswerk – telewerk, die in een versneld tempo aan belang winnen in de huidige gezondheidscrisis. Overuren zijn in principe…

Lees meer