>Voeg code toe voor de </head> tag.Stappers Advocaten

De overgangsregels in het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn van der Maat (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 07/11/2019 Op 1 mei 2019 trad het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) in werking. Dit betekent niet dat alle regels van het nieuwe wetboek vanaf dat ogenblik op alle vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn. Met name wordt in het

2019-11-13T08:47:23+00:00 14 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Bedrijfswagens: een “afgeschreven” voordeel? (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2019 Bedrijfswagens zijn een veel gebruikt verloningsmiddel, door de gunstige (para)fiscale behandeling. De jonge medewerker krijgt een eenvoudige (luxe)wagen, en de oudere medewerker een grote (luxe)wagen met de nodige opties erbij. Er is echter maatschappelijk meer en meer tegengas tegen het gebruik van bedrijfswagens, o.a.

2019-11-01T10:33:02+00:00 1 november 2019|Categories: Arbeidsrecht Directe belastingen|Tags: , |

Werken tijdens vakantie: loonvorderingen en arbeidsongevallen (allerhande) (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 27/06/2019 Werken tijdens vakantie is vervelend, al is het maar het opvolgen van e-mails. Een arrest van 10 september 2018 van het arbeidshof Luik vormt een herinnering aan de (arbeidsrechtelijke) risico’s hieromtrent. Feiten: ongeval tijdens vakantie Een hoofdredacteur/werknemer van een tijdschrift over moto’s had met

Begroting van schadevergoeding bij ontbinding van de koop (Stappers Advocaten)

Auteur: Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 07/06/2019 Bij vastgoedtransacties komt het maar al te vaak voor: nadat koper en verkoper tot een akkoord komen, komt er alsnog een kink in de kabel en de koop gaat uiteindelijk niet door. Indien er een onderhandse koopovereenkomst ("compromis", veelal een wederzijdse aankoop-verkoopbelofte) is gesloten

Strengere regels in B2B relaties (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn van der Maat (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 22/05/2019 Wetsvoorstel 21 maart 2019 Op 21 maart 2019 keurde het parlement een wetsvoorstel goed tot wijziging van het Wetboek Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft. Dit wetsvoorstel beoogt (zwakkere) ondernemers te beschermen in hun relaties met andere ondernemers. Onrechtmatige bedingen

Medisch attest (Stappers Advocaten)

Auteur: Stappers Advocaten Publicatiedatum: 28/02/2019 Wanneer start de termijn van twee werkdagen om een geneeskundig getuigschrift over te maken? Artikel 31, §1 van de Arbeidsovereenkomstenwet regelt de schorsing van de arbeidsovereenkomst door arbeidsongeschiktheid: “De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, schorst

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen mee met hun tijd: de e-bonus (Stappers Advocaten)

Auteur: Méline Rovillard (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 24/01/2019 Cao nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de NAR, omvat het wettelijk kader voor niet-resultaatsgebonden voordelen.  Recent werd het een en andere gewijzigd door middel van cao nr. 90/3 van 27 november 2018. De belangrijkste vernieuwing betreft de zogenaamde ‘e-bonus’. De regels zijn

2019-02-04T15:38:13+00:00 7 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

(Nieuwjaars)voornemen: sociale verkiezingen 2020 (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 18/01/2019 De laatste sociale verkiezingen zijn georganiseerd in 2016, en dan weten we dat de volgende ronde in 2020 plaatsvindt. Intussen zijn de exacte data bekend: 11 mei t.e.m. 24 mei 2020. Sociale overlegorganen hebben een belangrijke impact op de werking van een onderneming. We

2019-02-04T15:42:52+00:00 4 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Nieuwe wetgeving bedrijfsgeheimen : maakt de opportuniteit nog steeds de dief? (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 05/11/2018 Intellectuele creaties worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang de creatie is dit bv. een octrooi, merk, kwekersrecht, auteursrecht, … De intellectuele creaties zijn de “schatten” van de onderneming, die men wil beschermen om een exclusief exploitatierecht te hebben. Een onderneming beschikt echter ook

Inhoudingsplicht sociale en fiscale schulden : schuldvergelijking is geen betaling (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 18/10/2018 Op 27 februari 2018 besprak Luc Eliaerts de hoofdelijke aansprakelijkheid van een opdrachtgever m.b.t. sociale schulden van een (onder)aannemer voor werken in een onroerende staat. De opdrachtgever is verplicht om een inhouding van maximaal 35% door te voeren indien hij betalingen doet aan een (onder)aannemer met

2018-10-18T16:53:35+00:00 19 oktober 2018|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: , , , |