>Voeg code toe voor de </head> tag.Stappers Advocaten

De managementvennootschap en de (schijn)zelfstandige: gebeiteld of toch niet? (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 02/04/2021 Vrije keuze samenwerkingsvorm Partijen kunnen bij een samenwerkingsrelatie vrij de samenwerkingsvorm kiezen, nl. een werknemersrelatie in ondergeschikt verband of een zelfstandige samenwerking. Beide samenwerkingsvormen hebben voor- en nadelen, maar voor beiden geldt dat de juridische kwalificatie moet overeenstemmen met de realiteit. De werknemer

Europees Hof bepaalt de koers in discussie omtrent havenarbeid (Stappers Advocaten)

Auteur: Sofie Cleiren (Stappers Advocaten)Publicatiedatum: 16/02/2021 De wet-Major is de wet op de havenarbeid die dateert van 1972 en kortweg bepaalt dat havenarbeid in de Belgische havengebieden alleen door erkende havenarbeiders mag worden uitgevoerd. Die erkenning kan alleen gebeuren door een administratieve commissie die paritair is samengesteld uit werkgevers en

2021-02-17T09:18:02+00:00 17 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Bijkomende covid-maatregelen in het arbeidsrecht sinds 12 januari (Stappers Advocaten)

Auteur: Pierrick De Deken (Stappers Advocaten)Publicatiedatum: 21/01/2021 Sinds de aanvang van de pandemie heeft de Belgische overheid de regels over de ‘organisatie van arbeid’ al enkele malen gewijzigd. Met het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 werd onder meer bepaald dat verplichte telethuiswerk het uitgangspunt is. Op 12 januari 2021 werden enkele

2021-01-21T12:36:29+00:00 22 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (Stappers Advocaten)

Auteur: Hanne Weemaes (Stappers Advocaten)Publicatiedatum: 09/12/2020 Een belangrijke vernieuwing in het Belgische mededingingsrecht is de invoering van artikel IV.2/1 in het Wetboek Economisch Recht (WER) door de Wet van 4 april 2019. Dankzij dit artikel is het voor ondernemingen niet langer toegestaan om misbruik te maken van de positie van economische afhankelijkheid

2020-12-14T12:17:36+00:00 14 december 2020|Categories: Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , , |

De saga van het thuiswerk, het tijdsregistratiesysteem en de overuren (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 13/11/2020 Een recente uitspraak van het arbeidshof van Brussel werpt een interessant licht op de verplichtingen van de werkgever omtrent tijdsregistratiesystemen en eventuele vorderingen omtrent overuren in het kader van thuiswerk – telewerk, die in een versneld tempo aan belang winnen in de huidige

2020-11-19T13:56:15+00:00 19 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

De arbeidsongeschiktheid, de dringende reden en de kapper (in bijberoep) (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 15/10/2020 Een plaatsvervangend personeelsafgevaardigde en dus beschermde werknemer was tewerkgesteld als magazijnier en werkte in de nachtploeg. Op een bepaald moment werd de werknemer arbeidsongeschikt met insomnia en psychologische werkgerelateerde spanningen. De werkgever ontdekte via opzoekingen op het wereldwijde web (Google, Facebook, Instagram) dat

2020-10-16T07:25:05+00:00 16 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Concurrentie door ex-bestuurders (Stappers Advocaten)

Auteurs: Bert Gregoir en Sally Sel (Stappers Advocaten) Publiocatiedatum: 15/10/2020 Concurrentieverbod Het staat vast dat een vennootschap niet mag beconcurreerd worden door haar eigen bestuurders. Dit volgt uit de loyauteitsplicht van bestuurders. Zij mogen ook geen persoonlijk voordeel nastreven in de uitoefening van hun bestuursmandaat en mogen de kansen en informatie van

2020-10-16T07:21:34+00:00 16 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Concurrentie door ex-werknemers (Stappers Advocaten)

Auteurs: Pierrick De Deken en Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 29/04/2020 Crisis of niet: personeelsverloop is er altijd. Een aspect daarvan is de vraag of de ex-werknemer de ex-werkgever mag beconcurreren, en wat daar al dan niet aan kan gedaan worden. Vrijheid van ondernemen In ons land ingevoerd door het Decreet

2020-05-22T09:44:08+00:00 15 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De Algemene Vergadering in tijden van Corona (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn Van der Maat (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 27/04/2020 Vooraf De algemene vergadering van een vennootschap bestaat in beginsel uit een fysieke vergadering waarbij de aandeelhouders op een bepaalde plaats op een bepaald tijdstip samenkomen om te beraadslagen en beslissingen te nemen. Het is evident dat dergelijke vergadering niet steeds

2020-04-29T14:58:19+00:00 29 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Onrechtmatige bedingen in B2B-overeenkomsten (Stappers Advocaten)

Auteur: Koen De Clercq (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 16/04/2020 Inleiding: Reeds eerder konden wij u meedelen dat de Belgische wetgever strengere regels in B2B relaties zou invoeren, die de contractsvrijheid tussen ondernemingen in bepaalde mate zou inperken. Met ingang van 1 december 2020 is het dan zo ver en treden deze nieuwe artikelen, die werden

2020-04-18T09:06:23+00:00 18 april 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |