>Voeg code toe voor de </head> tag.Stappers Advocaten

De arbeidsongeschiktheid, de dringende reden en de kapper (in bijberoep) (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 15/10/2020 Een plaatsvervangend personeelsafgevaardigde en dus beschermde werknemer was tewerkgesteld als magazijnier en werkte in de nachtploeg. Op een bepaald moment werd de werknemer arbeidsongeschikt met insomnia en psychologische werkgerelateerde spanningen. De werkgever ontdekte via opzoekingen op het wereldwijde web (Google, Facebook, Instagram) dat

2020-10-16T07:25:05+00:00 16 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Concurrentie door ex-bestuurders (Stappers Advocaten)

Auteurs: Bert Gregoir en Sally Sel (Stappers Advocaten) Publiocatiedatum: 15/10/2020 Concurrentieverbod Het staat vast dat een vennootschap niet mag beconcurreerd worden door haar eigen bestuurders. Dit volgt uit de loyauteitsplicht van bestuurders. Zij mogen ook geen persoonlijk voordeel nastreven in de uitoefening van hun bestuursmandaat en mogen de kansen en informatie van

2020-10-16T07:21:34+00:00 16 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Concurrentie door ex-werknemers (Stappers Advocaten)

Auteurs: Pierrick De Deken en Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 29/04/2020 Crisis of niet: personeelsverloop is er altijd. Een aspect daarvan is de vraag of de ex-werknemer de ex-werkgever mag beconcurreren, en wat daar al dan niet aan kan gedaan worden. Vrijheid van ondernemen In ons land ingevoerd door het Decreet

2020-05-22T09:44:08+00:00 15 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De Algemene Vergadering in tijden van Corona (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn Van der Maat (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 27/04/2020 Vooraf De algemene vergadering van een vennootschap bestaat in beginsel uit een fysieke vergadering waarbij de aandeelhouders op een bepaalde plaats op een bepaald tijdstip samenkomen om te beraadslagen en beslissingen te nemen. Het is evident dat dergelijke vergadering niet steeds

2020-04-29T14:58:19+00:00 29 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Onrechtmatige bedingen in B2B-overeenkomsten (Stappers Advocaten)

Auteur: Koen De Clercq (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 16/04/2020 Inleiding: Reeds eerder konden wij u meedelen dat de Belgische wetgever strengere regels in B2B relaties zou invoeren, die de contractsvrijheid tussen ondernemingen in bepaalde mate zou inperken. Met ingang van 1 december 2020 is het dan zo ver en treden deze nieuwe artikelen, die werden

2020-04-18T09:06:23+00:00 18 april 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Meer nieuws over het uitstel van de sociale verkiezingen door de Coronacrisis (Stappers Advocaten)

Auteur: Stephanie Raets (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 25/03/2020 Op 17 maart 2020 beslisten de sociale partners die in de zgn. ‘Groep van 10’ verenigd zijn dat de sociale verkiezingen, die behoorden plaats te vinden in mei 2020, moesten worden uitgesteld ingevolge de Coronacrisis. Gisteren, 24 maart 2020, trad de Nationale Arbeidsraad

2020-03-28T15:09:16+00:00 28 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Arbeid in tijden van corona: hoe inkomsten verzekeren voor uw werknemers (Stappers Advocaten)

Auteur: Hayat Boujdaini (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 16/03/2020 De Belgische bevolking wordt geconfronteerd met verschillende maatregelen genomen door de federale regering gelet op de corona-crisis. De zaken veranderen snel en in wat volgt gaan wij uit van de stand van zaken op 16 maart 2020. De Belgische onderneming zal in het bijzonder

2020-03-16T17:50:17+00:00 17 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen legt nieuwe benamingen van rechtsvormen op vanaf 1 januari 2020 (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn Van der Maat (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 14/01/2020 Sedert 1 januari 2020 is ook op zogenaamde bestaande vennootschappen (lees: vennootschappen opgericht voor 1 mei 2019) het Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van toepassing. Dit betekent concreet dat deze bestaande vennootschappen hun statuten in lijn zullen moeten brengen met het

2020-01-18T11:57:58+00:00 22 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Niet absoluut verboden om uitzendkrachten tewerk te stellen tijdens een staking (Stappers Advocaten)

Auteur: Pierrick De Deken (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2019 Krachtens artikel 19 van cao nr. 108 mag een uitzendkantoor geen uitzendkrachten bij een gebruiker tewerkstellen of aan het werk houden in geval van staking of lock-out. Als er bv. een (nationale) stakingsdag is en er zijn stakende werknemers binnen het bedrijf, rijst de vraag

2019-11-23T09:35:48+00:00 23 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Hervorming van de verkooprechten vanaf 1 januari 2020: stand van zaken (Stappers Advocaten)

Auteur: Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 22/11/2019 Het registratierecht dat verschuldigd is bij de verkoop van onroerend goed heet in het Vlaams Gewest sedert 1 januari 2015 het verkooprecht. Sedert die datum is deze belasting dan ook een gewestmaterie, ingevolge de 6de staatshervorming. Hervorming in 2018 Waar de Vlaamse wetgever aanvankelijk vooral de

2019-11-23T09:30:25+00:00 23 november 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |