>Voeg code toe voor de </head> tag.Speyk Advocaten

Wat als uw zuurverdiende vakantie in het water valt? (Speyk Advocaten)

Auteur: Mena De Coninck en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 06/06/2019 De zomervakantie is in aantocht. Misschien bent u van plan warmere oorden op te zoeken en hebt u een reis geboekt naar uw droombestemming. Reizen is voor velen onder ons de ultieme ontspanning. Meestal toch…. Soms kan het echter misgaan en wordt een

Kortgeding in huurzaken bij de vrederechter (Speyk Advocaten)

Auteurs: Iris Verrue en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 15/04/2019 Eerder informeerden wij u over enkele wijzigingen in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet bij  huurbetwistingen. Vandaag gaan we dieper in op een van die nieuwe elementen, namelijk de procedure in kort geding, die nu ook mogelijk is voor de Vrederechter. Wat is een procedure in

2019-06-02T10:28:13+00:00 15 mei 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Het bewind – versie 2.0: vereenvoudiging en informatisering (Speyk Advocaten)

Auteurs: Maxim Mervilde en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2019 Het bewind zoals het nu bestaat: de Wet van 17 maart 2013 De Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, in werking getreden op 01 september 2014

You’ve got mail: de opkomst van de elektronische factuur (Speyk Advocaten)

Auteur: Iris Verrue en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 02/04/2019 Natuurlijk kreeg U ze ook al: elektronische facturen in uw mailbox vervangen zeer snel de exemplaren per post. Maar wat is nu de draagwijdte van dergelijke elektronische factuur? Is deze gelijkwaardig aan een papieren factuur? Gelden hiervoor dezelfde voorwaarden? In dit blogbericht enkele praktische

2019-04-05T14:02:31+00:00 6 april 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden: enkele basisprincipes uiteengezet (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 05/02/2019 Algemene voorwaarden. Iedereen wordt er al wel eens mee geconfronteerd. Maar nog te vaak stellen wij ons de vraag in hoeverre deze algemene voorwaarden nu effectief “tegen ons gebruikt kunnen worden”. Speyk. Advocaten hoopt u met deze uiteenzetting graag duidelijkheid te verschaffen… ALGEMEEN Opdat

De invloed van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie op de hypotheek (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 10/11/2018 Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de pineut, ongeacht of men schuldenaar dan wel schuldeiser is. Toch zijn er schuldeisers die zich in dergelijke situaties toch nog steeds in een meer “bevoorrechte positie”

Vereenvoudigde invorderingsprocedure nu ook in het buitenland mogelijk (Speyk Advocaten)

Auteur: Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2018 In onze blog van 22/06/2016 informeerden we u over de inwerkingtreding van de vereenvoudigde invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden ten aanzien van professionelen, ook wel de IOS-procedure of CROS-procedure genoemd. Dankzij deze procedure kan na tussenkomst van een advocaat op versnelde wijze via een betekening van

Wijziging datum van inwerkingtreding Vlaamse woninghuurdecreet (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 25/08/2018 Zoals in onze vorige blogposten van 7 september 2017, 28 februari 2018 en 14 maart 2018 aangekondigd is er een nieuwe huurwetgeving in aantocht. Aanvankelijk werd verwacht dat deze al in werking zou treden op 1 september 2018 maar na advies van

2018-09-07T13:16:48+00:00 7 september 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De zorgvolmacht : anticiperen op de zorgen van morgen een passend alternatief voor het bewind en een nuttige aanvulling van uw testament (Speyk Advocaten)

Auteurs: Maxim Mervilde en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 14/05/2018 Op 1 september 2014 traden de bepalingen van de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid in werking, die niet alleen “het voorlopig bewind”

Het hervormde erfrecht binnenkort in werking : nieuwe principes inzake schenkingen (Speyk Advocaten)

Auteurs: Maxim Mervilde en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 07/03/2018 Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. In ons eerder blogbericht “HET HERVORMDE ERFRECHT BINNENKORT IN WERKING:

2018-03-23T10:21:40+00:00 23 maart 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , , |