>Voeg code toe voor de </head> tag.Sotra

AVG: eerste beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit in het kader van een ontslag (Sotra)

Auteur: Sotra Publicatiedatum: 15/04/2020 Het feit dat een werkgever telefonisch informatie over één van zijn werknemers deelt, is geen "gegevensverwerking" in de zin van de AVG. De feiten Een werknemer vraagt, via zijn vakbond, zijn ontslagredenen op, in toepassing van CAO nr. 109. Daarop deelt zijn voormalige werkgever ("Onderneming A")

2020-04-29T07:48:50+00:00 21 april 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , , |

Brexit: de Belgische wetgever neemt tijdelijke crisismaatregelen (Sotra)

Auteur: Sotra Publicatiedatum: 02/04/2020 Bij wet van 6 maart 2020 heeft de Belgische wetgever drie tijdelijke crisismaatregelen ingevoerd ten gunste van werkgevers die door de Brexit in economische moeilijkheden verkeren. De betrokken werkgevers Deze wet is van toepassing op ondernemingen die met economische problemen kampen ten gevolge van de Brexit.

2020-04-08T12:20:23+00:00 9 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Elk detail telt wanneer een werkgever een aangetekende brief stuurt naar een werknemer (Sotra)

De kennisgeving door de werkgever aan de werknemer van een te presteren opzeggingstermijn moet, op straffe van nietigheid, per aangetekende brief gedaan worden. De verzending van de aangetekende opzegbrief kan bewezen worden met het afgiftebewijs van de aangetekende zending. Volgens het Arbeidshof te Brussel is een opzeg nietig indien een

2017-07-12T10:06:59+00:00 12 juli 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De neerlegging van een klacht wegens pesterijen met als enige doel om te genieten van bescherming tegen ontslag maakt rechtsmisbruik uit (Sotra)

In 2011 stelt een vennootschap een werknemer te werk als schoonmaker, verantwoordelijk voor het onderhoud van bushokjes en de plaatsing van reclame in deze bushokjes. De vennootschap verstuurt een waarschuwing aan de werknemer omwille van verschillende tekortkomingen, zoals het niet naleven van de uurroosters en de schoonmaakrichtlijnen. De werknemer legt

2017-06-07T06:48:09+00:00 7 juni 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Rijden onder invloed en dringende reden (Sotra)

In een arrest van 28 februari 2017 herinnert het Arbeidshof te Brussel eraan dat feiten uit het privéleven van de werknemer een ontslag om dringende reden kunnen rechtvaardigen. Een werknemer is meerdere keren betrokken in verkeersongevallen terwijl hij onder invloed rijdt met zijn bedrijfswagen. Deze ongevallen, die enkel materiële schade

2017-06-07T06:27:57+00:00 7 juni 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Een zelfstandige ziekenhuisarts kan afgezet worden om « dringende reden » (Sotra Advocaten)

De zelfstandige ziekenhuisarts die zich deloyaal en weerspannig opstelt, en zijn vertrouwelijkheidsverplichting niet naleeft, maakt zich schuldig aan een « ernstige tekortkoming » die de onmiddellijke afzetting zonder enige vergoeding rechtvaardigt. Een ziekenhuis kan een einde stellen aan de dienstverleningsovereenkomst met een zelfstandige arts, indien deze mogelijkheid voorzien is in

2017-05-10T14:16:23+00:00 10 mei 2017|Categories: Medisch recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Een ontslag op basis van de « Bradford-factor » is niet noodzakelijk een discriminatie (Sotra Advocaten)

De Bradford-factor is een middel om de afwezigheidsgraad van de werknemers en de hinder ervan voor de onderneming te meten, waarbij een relatief groter gewicht wordt toegekend aan kortstondige afwezigheden. In een arrest van 10 januari 2017 beslist het Arbeidshof van Bergen, in het kader van een collectief ontslag, dat

2017-04-20T07:58:42+00:00 20 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Mag de werknemer een wijziging van zijn arbeidsplaats weigeren? (Sotra Advocaten)

In een arrest van 18 oktober 2016 diende het Arbeidshof te Brussel zich uit te spreken over een ontslag om dringende reden van een werkneemster die weigerde te werken op een nieuwe arbeidsplaats die haar in het kader van een reorganisatie werd toegewezen. Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst die in

2017-04-10T08:51:30+00:00 10 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Het hervormde Tijdskrediet (Sotra Advocaten)

Op 20 december jl., heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) de CAO nr. 103ter aangenomen die het stelsel van tijdskrediet op verschillende punten wijzigt. Deze CAO stelt een einde aan de discrepantie die er bestond tussen enerzijds het recht op onderbrekingsuitkeringen (geregeld in een koninklijk besluit van 12 december 2001, recentelijk

2017-01-23T08:34:29+00:00 23 januari 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |