>Voeg code toe voor de </head> tag.SoConsult

Nieuwe COVID-19-steunmaatregelen op komst (Bellaw/SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Bellaw/SoConsult)Publicatiedatum: juni 2021 In de kamer is een wetsontwerp hangende met een reeks nieuwe steunmaatregelen om de negatieve fiscale en sociaaleconomische gevolgen van de “coronamaatregelen” te verzachten. Het wetsontwerp bevat drie sociaalrechtelijke maatregelen: een bijdragevermindering in het kader van de relance;voor de werkgevers uit de horecasector,

2021-06-23T13:40:28+00:00 23 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Grensoverschrijdend werken: welk arbeidsrecht toepassen? (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: juni 2021 Was mei eerder somber, twee hogere rechtscolleges lieten die maand een lichtstraal(tje) schijnen op twee deelfacetten van de vraag naar de toepasselijke wetgeving bij grensoverschrijdende tewerkstelling. In de vorige aflevering van SoCompact was dat het Hof van Justitie over het toepasselijke socialezekerheidsrecht. In deze aflevering

2021-06-05T14:05:09+00:00 5 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Werken in meer dan één EU-lidstaat (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (Bellaw/SoConsult) Publicatiedatum: mei 2021 Wanneer iemand werkt in verschillende landen, denkt men al snel aan detachering. Maar dat is niet altijd het geval. Als een werknemer niet naar een onderneming in een ander land wordt uitgestuurd, maar in dat ander land blijft werken in opdracht en onder

2021-05-31T15:54:00+00:00 2 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Onterecht ontslag wegens dringende reden van een preventieadviseur (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: mei 2021 Ontslagbescherming Zoals de meeste werknemers die in de onderneming een mandaat of een opdracht hebben waarvan de uitoefening de werkgever onwelgevallig zou kunnen zijn, geniet de preventieadviseur een ontslagbescherming. Inhoudelijk is de bescherming voor een preventieadviseur nog ruimer en bestaat zij niet alleen

Kies voor precies en vermeld de datum van de feiten in de kennisgeving van een dringende ontslagreden (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: april 2021 De werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat om een “ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt”, moet de werknemer binnen drie werkdagen na het ontslag kennisgeven van de redenen die

2021-04-24T10:34:44+00:00 26 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Gevolgen van de Brexit, deel II (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: februari 2021 Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie (hierna EU). In een overgangsperiode die liep tot 31 december 2020, bleef evenwel het meeste bij het oude.  Sinds 1 januari 2021 is die overgangsperiode afgelopen. Dit heeft

2021-03-05T10:07:51+00:00 5 maart 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Steunmaatregelen na Brexit (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: februari 2021 In de periode van 22 maart 2021 tot 21 maart 2022 worden aan werkgevers die erkend zijn als verkerend in economische moeilijkheden als gevolg van de Brexit, drie tijdelijke crisismaatregelen aangereikt die het behoud van de tewerkstelling bevorderen.  Het gaat om een bijzondere

2021-02-26T08:05:21+00:00 26 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Zeg nooit ontslag tegen opzegging (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: februari 2021 Rechtenstudenten plegen de figuren ontslag en opzegging wel eens door elkaar te haspelen. In het Nederlandse arbeidsrecht heeft men dat onderscheid zelfs opgegeven: de twee termen zijn daar synoniemen. Gelukkig hanteren wij in Vlaanderen een verfijndere taal, ook in dit opzicht. Dat

2021-02-13T13:01:59+00:00 16 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Nieuwe cao over coronatelewerk (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: januari 2021 Nieuwe cao over coronatelewerk  Deze week werd in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 149 gesloten over het aanbevolen of verplicht coronatelewerk.  In deze SoCompact vatten wij de belangrijkste punten van de nieuwe cao voor u samen aan de hand van een aantal vragen en antwoorden. 

2021-01-30T12:15:22+00:00 2 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Geselecteerd uit talrijke eindejaarswetgeving: compensatieregeling toeleveranciers verplicht gesloten ondernemingen (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: januari 2021 Zoals dat gebruikelijk is op het einde van een kalenderjaar, werd ook tijdens de laatste dagen van 2020 heel wat (sociaalrechtelijke) wetgeving gepubliceerd. Een deel van die eindejaarswetgeving is corona-gerelateerd. Dit is o.m. het geval met het koninklijk besluit dat zorgt voor de

2021-01-16T10:47:36+00:00 16 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |