>Voeg code toe voor de </head> tag.SoConsult

Gevolgen van de Brexit, deel II (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: februari 2021 Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie (hierna EU). In een overgangsperiode die liep tot 31 december 2020, bleef evenwel het meeste bij het oude.  Sinds 1 januari 2021 is die overgangsperiode afgelopen. Dit heeft

2021-03-05T10:07:51+00:00 5 maart 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Steunmaatregelen na Brexit (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: februari 2021 In de periode van 22 maart 2021 tot 21 maart 2022 worden aan werkgevers die erkend zijn als verkerend in economische moeilijkheden als gevolg van de Brexit, drie tijdelijke crisismaatregelen aangereikt die het behoud van de tewerkstelling bevorderen.  Het gaat om een bijzondere

2021-02-26T08:05:21+00:00 26 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Zeg nooit ontslag tegen opzegging (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: februari 2021 Rechtenstudenten plegen de figuren ontslag en opzegging wel eens door elkaar te haspelen. In het Nederlandse arbeidsrecht heeft men dat onderscheid zelfs opgegeven: de twee termen zijn daar synoniemen. Gelukkig hanteren wij in Vlaanderen een verfijndere taal, ook in dit opzicht. Dat

2021-02-13T13:01:59+00:00 16 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Nieuwe cao over coronatelewerk (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: januari 2021 Nieuwe cao over coronatelewerk  Deze week werd in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 149 gesloten over het aanbevolen of verplicht coronatelewerk.  In deze SoCompact vatten wij de belangrijkste punten van de nieuwe cao voor u samen aan de hand van een aantal vragen en antwoorden. 

2021-01-30T12:15:22+00:00 2 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Geselecteerd uit talrijke eindejaarswetgeving: compensatieregeling toeleveranciers verplicht gesloten ondernemingen (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: januari 2021 Zoals dat gebruikelijk is op het einde van een kalenderjaar, werd ook tijdens de laatste dagen van 2020 heel wat (sociaalrechtelijke) wetgeving gepubliceerd. Een deel van die eindejaarswetgeving is corona-gerelateerd. Dit is o.m. het geval met het koninklijk besluit dat zorgt voor de

2021-01-16T10:47:36+00:00 16 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Detachering van vlekken ontdaan (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: december 2020 Detacheren betekent “tijdelijk elders indelen of tewerkstellen”. Juridisch wordt de term het vaakst gebruikt om de figuur aan te duiden van een werknemer die door zijn werkgever naar een ander land wordt uitgezonden met behoud van een band met zijn werkgever. Het kernwoord

2020-12-18T11:55:48+00:00 18 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Premie voor betaling van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 (Bellaw/SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Bellaw/SoConsult)  Publicatiedatum: november 2020 We kondigden het al aan in de SoCompact van vorige week. In de Kamer werd een wetsontwerp goedgekeurd met weerom een aantal steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie. Het wetsontwerp bevat o.m. een reeks maatregelen die werkgevers helpen hun bijdrageplicht t.o.v. de RSZ

2020-12-03T14:57:19+00:00 10 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De berekening van de periode van 60 dagen voor collectief ontslag (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: november 2020 Hoe maak je uit of het ontslag van een werknemer deel uitmaakt van een collectief ontslag als in de periode vóór en/of na zijn ontslag nog een behoorlijk aantal andere werknemers werden of zullen worden ontslagen? Vooreerst komt een ontslag maar in

2020-11-21T10:53:51+00:00 25 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

CAO nr. 148 maakt economische werkloosheid bedienden eenvoudiger (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: oktober 2020 Nog altijd worden vele werkgevers door de coronaviruscrisis geconfronteerd met een terugval van hun activiteiten. Daarom werd deze maand in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 148 gesloten. Door die cao kunnen werkgevers eenvoudiger en sneller tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen invoeren voor

2020-10-30T08:18:06+00:00 31 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Niet met het werk bezig, is van het werk afwezig (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw)  Publicatiedatum: 16/10/2020 Sinds 1 oktober 2020 geeft een occulte wet – hij is al in werking getreden, maar nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd – ouders die werknemers zijn een recht op afwezigheid in geval van sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het

2020-10-17T05:53:48+00:00 17 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |