>Voeg code toe voor de </head> tag.SoConsult

Nog een portie corona-wetgeving… (SoConsult)

Auteurs: Ann Taghon en Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2020 1. Opschorting opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid ingevolge corona-crisis  Afgelopen week werd de (lang verwachte en veelbesproken) wet gepubliceerd die voorziet in de opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille

2020-07-01T07:07:02+00:00 2 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Schadevergoeding wegens discriminatie (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2020 Werknemers die het slachtoffer zijn van discriminatie op basis van een van de criteria waaromtrent de drie antidiscriminatiewetten bescherming bieden, kunnen onder meer schadevergoeding vorderen. Omdat de omvang van de schade die discriminatie veroorzaakt, moeilijk te bewijzen valt, voorzien die wetten in

2020-06-05T13:36:55+00:00 9 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Uitvoering in natura van RSZ-verplichtingen (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: mei 2020 Een werknemer die van de werkgever bedragen vordert waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, formuleert in zijn eis doorgaans geen aanspraken met betrekking tot die bijdragen. Hij gaat ervan uit dat de werkgever die veroordeeld wordt tot betaling van de brutobedragen wel de aangifte-

2020-06-05T08:04:21+00:00 5 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: mei 2020 Om werkgevers te helpen het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de coronamaatregelen, is een koninklijk besluit uitgevaardigd dat, onder bepaalde voorwaarden, tot 15 december 2020, uitstel van betaling verleent voor bedragen verschuldigd aan de RSZ. Het koninklijk besluit voorziet ook

2020-05-22T15:33:45+00:00 22 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De A1-formulieren blijven hoogvliegers (SoConsult)

Auteur: Nina Pierens (SoConsult) Publicatiedatum: april 2020 De principiële binding van A1-formulieren   Unieburgers die werken in verschillende lidstaten, mogen maar onder de socialezekerheidsregeling van één van die lidstaten vallen. Dat is een belangrijk beginsel van het EU-socialezekerheidsrecht.  Wil een werkgever zijn werknemers detacheren naar een andere lidstaat, of wil een zelfstandige arbeidsprestaties verrichten in een andere lidstaat,

2020-04-21T06:09:38+00:00 21 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Zelfstandige gemaakt worden tegen wil en dank (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: januari 2020 Wanneer zelfstandigen worden geherkwalificeerd als werknemer, gebeurt dat vaak op hun initiatief, in de regel naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsrelatie. Ook wanneer de RSZ degene is die van een (schijn)zelfstandige een werknemer wil maken, zal deze laatste in de

2020-01-20T18:15:48+00:00 23 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Nieuw in de administratieve RSZ-instructies van het vierde kwartaal van 2019 (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: december 2019 Afgelopen week publiceerde de RSZ haar administratieve instructies voor het vierde kwartaal van 2019 met een bijhorend overzicht van de nieuwigheden van dit kwartaal. In dat overzicht van nieuwigheden vestigen wij graag uw aandacht op de volgende onderwerpen. 1. Aangifte van kleine statuten Vanaf

2019-12-11T11:06:36+00:00 13 december 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Opzeggingsvergoeding bij loopbaanvermindering zorg kind (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: november 2019 Waarover gaat het? Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité verplicht in een cao te bepalen dat werknemers die worden ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, recht hebben op een

2019-11-17T09:46:51+00:00 19 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De activeringsbijdrage: het Grondwettelijk Hof vernietigt de overgangsbepalingen (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: oktober 2019 Werkgevers die werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon zijn, sinds 1 januari 2018, op het loon van die werknemers een bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd bovenop de gewone socialezekerheidsbijdragen (zie SoCompact nr. 3-2018, SoCompact nr. 9-2019 en Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 1321). De activeringsbijdrage is ingeschreven in artikel 38 §3septdecies van de

Loon: lees meer dan er staat (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: oktober 2019 In veel wettelijke en reglementaire bepalingen van het sociaal recht wordt de term “loon” gebruikt. Tenzij het normengeheel waarvan de bepaling deel uitmaakt, daaraan een andere inhoud geeft, wordt onder “loon” in beginsel begrepen: de tegenprestatie van arbeid verricht in uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De

2019-10-19T10:56:17+00:00 19 oktober 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |