>Voeg code toe voor de </head> tag.SoConsult

Opzeggingsvergoeding bij loopbaanvermindering zorg kind (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: november 2019 Waarover gaat het? Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité verplicht in een cao te bepalen dat werknemers die worden ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, recht hebben op een

2019-11-17T09:46:51+00:00 19 november 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

De activeringsbijdrage: het Grondwettelijk Hof vernietigt de overgangsbepalingen (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: oktober 2019 Werkgevers die werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon zijn, sinds 1 januari 2018, op het loon van die werknemers een bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd bovenop de gewone socialezekerheidsbijdragen (zie SoCompact nr. 3-2018, SoCompact nr. 9-2019 en Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 1321). De activeringsbijdrage is ingeschreven in artikel 38 §3septdecies van de

Loon: lees meer dan er staat (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: oktober 2019 In veel wettelijke en reglementaire bepalingen van het sociaal recht wordt de term “loon” gebruikt. Tenzij het normengeheel waarvan de bepaling deel uitmaakt, daaraan een andere inhoud geeft, wordt onder “loon” in beginsel begrepen: de tegenprestatie van arbeid verricht in uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De

2019-10-19T10:56:17+00:00 19 oktober 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Ontslagcriteria en werknemers met een handicap (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: september 2019 Verboden discriminatie  Dat het in de regel niet decent is een werknemer te ontslaan omwille van een handicap, is al langer een verworvenheid in ons recht: dergelijk ontslag kan een vorm van discriminatie zijn, wat verboden is. Handicap  Het discriminatieverbod heeft aan impact

2019-10-03T17:00:51+00:00 4 oktober 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: september 2019 Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut’. Dit zijn de personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid.  De wet die de Arbeidsongevallenwet in die zin uitbreidt, werd

2019-09-16T13:51:57+00:00 16 september 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Bingewatchen tijdens de werkuren (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: augustus 2019 Zwartkijker Een zwartkijker was iemand die wel naar de publieke televisie kijkt, maar daarvoor geen kijk- of luistergeld heeft betaald. Die belasting is echter afgeschaft, in Brussel en Vlaanderen al sinds 2002, in Wallonië pas sinds 2018. Het wordt dus tijd dat het woord

2019-08-31T13:11:12+00:00 31 augustus 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Op al wat tegenprestatie is van arbeid, zijn socialezekerheids-bijdragen verschuldigd. Punt (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2019 Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn. Het arbeidsrecht kent twee verschillende begrippen loon. In het algemeen is loon, op basis van de definitie van arbeidsovereenkomst, al wat de tegenprestatie is van arbeid. Voor de

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon? (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2019 Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindigings-vergoedingen, waaronder in eerste instantie de opzeggingsvergoeding, worden berekend. Dat een bonus de tegenprestatie van arbeid is, zodat de werknemer op een

2019-06-17T10:02:50+00:00 17 juni 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

Regeling starterslonen voor jongeren eindelijk van start (SoConsult)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult) Publicatiedatum: mei 2019 De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie heeft een regeling van starterslonen voor jongeren ingesteld. De regels m.b.t. de starterslonen werden geïntegreerd in de startbaanregeling en gelden voor de werknemers die worden aangeworven met

2019-05-25T10:41:01+00:00 25 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Brutoloon vervangen door alternatieve voordelen (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: april 2019 Het is een van de weinige wegen die nog openliggen om de toekenning van gewoon brutoloon op het vlak van socialezekerheidsbijdragen te “optimaliseren”: aanvullingen toekennen op socialezekerheidsvoordelen. Aanvullende socialezekerheidsvoordelen De wet sluit inderdaad vergoedingen die de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks toekent en die

2019-04-22T08:19:02+00:00 22 april 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |