>Voeg code toe voor de </head> tag.SoConsult

CAO nr. 148 maakt economische werkloosheid bedienden eenvoudiger (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: oktober 2020 Nog altijd worden vele werkgevers door de coronaviruscrisis geconfronteerd met een terugval van hun activiteiten. Daarom werd deze maand in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 148 gesloten. Door die cao kunnen werkgevers eenvoudiger en sneller tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen invoeren voor

2020-10-30T08:18:06+00:00 31 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Niet met het werk bezig, is van het werk afwezig (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw)  Publicatiedatum: 16/10/2020 Sinds 1 oktober 2020 geeft een occulte wet – hij is al in werking getreden, maar nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd – ouders die werknemers zijn een recht op afwezigheid in geval van sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het

2020-10-17T05:53:48+00:00 17 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

COVID-19 kan mogelijks erkend worden als arbeidsongeval (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: oktober 2020 COVID-19 als beroepsziekte COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het SARS-CoV2-coronavirus, wordt erkend als een beroepsziekte voor bepaalde werknemers uit bepaalde sectoren. Dat betekent dat deze werknemers aanspraak kunnen maken op een vergoeding ten laste van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) als

2020-10-09T14:47:47+00:00 9 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Nog een portie corona-wetgeving… (SoConsult)

Auteurs: Ann Taghon en Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2020 1. Opschorting opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid ingevolge corona-crisis  Afgelopen week werd de (lang verwachte en veelbesproken) wet gepubliceerd die voorziet in de opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille

2020-07-01T07:07:02+00:00 2 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Schadevergoeding wegens discriminatie (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2020 Werknemers die het slachtoffer zijn van discriminatie op basis van een van de criteria waaromtrent de drie antidiscriminatiewetten bescherming bieden, kunnen onder meer schadevergoeding vorderen. Omdat de omvang van de schade die discriminatie veroorzaakt, moeilijk te bewijzen valt, voorzien die wetten in

2020-06-05T13:36:55+00:00 9 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Uitvoering in natura van RSZ-verplichtingen (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: mei 2020 Een werknemer die van de werkgever bedragen vordert waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, formuleert in zijn eis doorgaans geen aanspraken met betrekking tot die bijdragen. Hij gaat ervan uit dat de werkgever die veroordeeld wordt tot betaling van de brutobedragen wel de aangifte-

2020-06-05T08:04:21+00:00 5 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: mei 2020 Om werkgevers te helpen het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de coronamaatregelen, is een koninklijk besluit uitgevaardigd dat, onder bepaalde voorwaarden, tot 15 december 2020, uitstel van betaling verleent voor bedragen verschuldigd aan de RSZ. Het koninklijk besluit voorziet ook

2020-05-22T15:33:45+00:00 22 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De A1-formulieren blijven hoogvliegers (SoConsult)

Auteur: Nina Pierens (SoConsult) Publicatiedatum: april 2020 De principiële binding van A1-formulieren   Unieburgers die werken in verschillende lidstaten, mogen maar onder de socialezekerheidsregeling van één van die lidstaten vallen. Dat is een belangrijk beginsel van het EU-socialezekerheidsrecht.  Wil een werkgever zijn werknemers detacheren naar een andere lidstaat, of wil een zelfstandige arbeidsprestaties verrichten in een andere lidstaat,

2020-04-21T06:09:38+00:00 21 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Zelfstandige gemaakt worden tegen wil en dank (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: januari 2020 Wanneer zelfstandigen worden geherkwalificeerd als werknemer, gebeurt dat vaak op hun initiatief, in de regel naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsrelatie. Ook wanneer de RSZ degene is die van een (schijn)zelfstandige een werknemer wil maken, zal deze laatste in de

2020-01-20T18:15:48+00:00 23 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Nieuw in de administratieve RSZ-instructies van het vierde kwartaal van 2019 (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: december 2019 Afgelopen week publiceerde de RSZ haar administratieve instructies voor het vierde kwartaal van 2019 met een bijhorend overzicht van de nieuwigheden van dit kwartaal. In dat overzicht van nieuwigheden vestigen wij graag uw aandacht op de volgende onderwerpen. 1. Aangifte van kleine statuten Vanaf

2019-12-11T11:06:36+00:00 13 december 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , |