>Voeg code toe voor de </head> tag.socialezekerheidsbijdragen

Grensoverschrijdende tewerkstelling: een nieuw belangrijk arrest (16 juli 2020) op het vlak van sociale zekerheid. Dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/07/2020 Waarom zijn arresten van het Hof van Justitie zo belangrijk? Arresten van het Hof van Justitie zijn onmiddellijk van toepassing van zodra ze uitgesproken zijn en inzake de interpretatie van een rechtsregel zijn ze zelfs van toepassing retroactief tot op het moment dat die rechtsregel van

De activeringsbijdrage: het Grondwettelijk Hof vernietigt de overgangsbepalingen (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: oktober 2019 Werkgevers die werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon zijn, sinds 1 januari 2018, op het loon van die werknemers een bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd bovenop de gewone socialezekerheidsbijdragen (zie SoCompact nr. 3-2018, SoCompact nr. 9-2019 en Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 1321). De activeringsbijdrage is ingeschreven in artikel 38 §3septdecies van de

Op al wat tegenprestatie is van arbeid, zijn socialezekerheids-bijdragen verschuldigd. Punt (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2019 Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn. Het arbeidsrecht kent twee verschillende begrippen loon. In het algemeen is loon, op basis van de definitie van arbeidsovereenkomst, al wat de tegenprestatie is van arbeid. Voor de

Brutoloon vervangen door alternatieve voordelen (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: april 2019 Het is een van de weinige wegen die nog openliggen om de toekenning van gewoon brutoloon op het vlak van socialezekerheidsbijdragen te “optimaliseren”: aanvullingen toekennen op socialezekerheidsvoordelen. Aanvullende socialezekerheidsvoordelen De wet sluit inderdaad vergoedingen die de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks toekent en die

2019-04-22T08:19:02+00:00 22 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Grensoverschrijdende tewerkstelling in Frankrijk: wat moet u weten? (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke (Vandelanotte) Publicatiedatum: 14/02/2019 In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te oefenen. Een dergelijke internationale tewerkstelling biedt optimalisatiemogelijkheden, maar gaat ook gepaard met bepaalde formaliteiten. In dit artikel gaan we dieper in op de optimalisatiemogelijkheden van grensoverschrijdend werken.

Faillissement en aansprakelijkheid van het bestuur voor verschuldigde sociale bijdragen. Cassatie zet op 1 februari 2019 de puntjes op de i (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/02/2019 De principes Krachtens artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen de bestuurders, gewezen bestuurders en feitelijke bestuurders door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik

Aftrek van niet-betaalde sociale bijdragen (Alaska)

Auteur: Laurens Snauwaert (Alaska) Publicatiedatum: 24/09/2018 In principe zijn kosten maar fiscaal aftrekbaar indien ze gedragen of betaald zijn want dat is immers één van de voorwaarden die de fiscale wetgeving voorschrijft opdat kosten kunnen ingebracht worden. Een zelfstandige mag wel facturen die vervallen zijn, maar nog niet betaald zijn, fiscaal in

Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen – Hof van Cassatie 3 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Men pleegt te zeggen dat een werknemer geen aanspraken kan laten gelden m.b.t. de socialezekerheidsbijdragen: alleen de werkgever heeft dienaangaande verplichtingen ten aanzien van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, de RSZ. Maar die zienswijze steunt op een te eenzijdige kijk op de problematiek. Een werknemer kan inderdaad van de werkgever

Privégebruik van voordelen in natura: zijn de forfaitaire RSZ-bedragen rekbaar? (Claeys & Engels)

Voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen worden voordelen in natura als loon beschouwd. Deze voordelen worden zo correct mogelijk geschat tegen hun reële waarde of op forfaitaire basis. Kan de werkgever afwijken van de bedragen die de RSZ naar voren schuift?

2017-02-09T15:10:26+00:00 9 februari 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |