>Voeg code toe voor de </head> tag.Sirius Legal

Boete van € 725.000 voor verwerken vingerafdruk personeel zonder toestemming (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 27/05/2020 Onder GDPR worden een hele reeks persoonsgegevens “bijzonder beschermd”.  Je mag ze in principe nooit verwerken zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkene.  Het gaat bijvoorbeeld om medische gegevens, gegevens over seksuele geaardheid, politieke voorkeur, maar ook om zogenaamde biometrische gegevens.  

2020-05-27T16:46:39+00:00 27 mei 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , |

Vlucht geannuleerd vanwege Covid-19? Wat zijn je rechten? (Sirius Legal)

Auteur: Valeska De Pauw (Sirius Legal) Publicatiedatum: 19/05/2020 Als gevolg van de Coronacrisis staat de luchtvaart al een tijdje stil. Luchtvaartmaatschappijen lopen hierdoor natuurlijk grote verliezen op. Ze proberen deze het hoofd te bieden door passagiers enkel “corona-vouchers” aan te bieden in plaats van het vliegticket terug te betalen. Mogen

2020-05-21T08:09:34+00:00 22 mei 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

5 juridische voorzorgsmaatregelen bij de heropening van handelszaken na de Corona lockdown (Sirius Legal)

Auteur: Sophie Vercraeye (Sirius Legal) Publicatiedatum: 17/05/2020 De heropening van de Belgische winkels was een geschenk uit de hemel voor onze ondernemers en lokale handelaars. In onze thuisstad Mechelen wordt er creatief omgegaan met de voorzorgsmaatregelen. Zo lees je op de straten: “2800love is… wandelen en weer doorgaan”.  Door heel

2020-05-18T11:02:49+00:00 20 mei 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

DPO met belangenconflict? Dat is dan € 50.000 … (Sirius Legal)

Auteur: Roeland Lembrechts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 12/05/2020 De GDPR is intussen bijna twee jaar in werking.  Een jammere vaststelling blijft dat héél wat bedrijven nog niet of niet voldoende compliant zijn. Bij bedrijven die wél al het nodige gedaan hebben, is één van de maatregelen vaak geweest het aanstellen van

2020-05-12T13:44:04+00:00 12 mei 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , |

Het tijdelijk wettelijk moratorium op faillissementen (Sirius Legal)

Auteur: Jenny Cheung (Sirius Legal) Publicatiedatum: 04/05/2020 De  maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van het COVID-19 virus hebben de financiële positie van ondernemingen ernstig beïnvloed. Verschillende ondernemingen worden geconfronteerd met een daling in inkomsten en zullen wellicht niet langer in staat zijn om hun schulden af te betalen.  Ondernemingen

2020-05-10T12:38:52+00:00 10 mei 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Geen e-commerce zonder analytics data (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 23/04/2020 Zonder analytics geen e-commerce.  Wie zijn klant niet kent en begrijpt kan onmogelijk zijn producten zo optimaal mogelijk aan de man brengen.  Waar je in een klassieke brick and mortar omgeving nog heel wat inzichten over je klanten kan verzamelen door

2020-05-01T07:01:54+00:00 3 mei 2020|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , , , |

Eerste GDPR boete voor Belgisch bedrijf in beroep vernietigd (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 06/04/2020 De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit legde de voorbije twee jaar erg weinig boetes op in vergelijking met haar collega’s in de buurlanden.  Behalve twee kleinere boetes in een niet-commerciële context, legde ze eigenlijk maar één stevige boete op aan een commercieel bedrijf.  Die

2020-04-22T08:35:02+00:00 13 april 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Het Coronavirus en overmacht (Sirius Legal)

Auteur: Sophie Vercraeye (Sirius Legal) Publicatiedatum: 16/03/2020 Het Coronavirus of Covid-19 virus verspreidt zich sneller dan ons lief is… Naast de evidente impact op de volksgezondheid, stellen we vast dat ook ondernemingen enorm veel moeilijkheden ondervinden. We horen tot op heden verhalen van uitgestelde leveringen, stopgezette werken, opgezegde contracten, bovendien

De Europese Commissie vraagt webshops zich in regel te stellen met het EU-recht (Sirius Legal)

Auteur: Laura Walgraeve (Sirius Legal) Publicatiedatum: 26/02/2020 Uit een onderzoek door de toezichthouders (in opdracht van de Europese Commissie) dat op 31 januari gepubliceerd werd, blijkt dat een ruime meerderheid van de webwinkels de fundamentele consumentenrechten niet naleeft. Het zou om maar liefst twee op de drie webshops gaan. Dit

Sky vs Skykick: een merkdepot zonder gebruiksintentie is kwader trouw (Sirius Legal)

Auteur: Sophie Vercraeye (Sirius Legal) Publicatiedatum: 04/02/2020 Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie maakt duidelijk dat merkaanvragers erg voorzichtig moeten zijn bij een merkdepot en de precieze draagwijdte van de goederen en diensten waarvoor ze bescherming vragen goed moeten aflijnen.  De neiging bestaat bij een merkdepot om een zo

2020-02-18T19:40:17+00:00 18 februari 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |