Het volgrecht van de kunstenaar – een overzicht (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Delie en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 08/06/2021 Hoewel het volgrecht van de auteur van een kunstwerk in België reeds sinds 1921 bestaat werd het pas in 2001 geharmoniseerd door een Richtlijn. Deze Richtlijn verplichtte iedere lidstaat een regeling te implementeren voor de uitoefening van dat volgrecht. De twintigste verjaardag van deze…

Lees meer

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law) Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die het dragen van religieuze…

Lees meer

Vanaf 1 mei 2021 een basisbankdienst voor ondernemingen (Seeds of Law)

Auteurs: Leo Peeters en Ann Vranken (Seeds of Law) Publicatiedatum: 14/04/2021 Vanaf 1 mei 2021 kunnen ook ondernemingen rekenen op een basisbankdienst. Hiermee krijgen ondernemingen gegarandeerd toegang tot een bankrekening en kan hen in principe de deelname aan het betaalverkeer niet meer ontzegd worden. Voor consumenten was reeds in 2003 een basisbankdienst ingevoerd. Dit gebeurt…

Lees meer

Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 31 augustus 2021 (Seeds of Law)

Auteurs: Pieter De Vos en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 14/04/2021 Ten laatste op 30 april 2021 moest normaal gezien elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van zijn gegevens in het UBO-register doen. Deze keer moest daar ook nog bijkomende informatie bij verstrekt worden. Deze termijn is verlengd tot 31 augustus 2021. De verplichting…

Lees meer

Gevolgen van de nieuwe B2B wet op de bank- en verzekeringssector. Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten (Seeds of Law)

Auteurs: Sara Ataei, Toon Rummens en Steve Griess (Seeds of Law) Publicatiedatum: 11/03/2021 Daar de nieuwe B2B wetgeving van toepassing is op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, ontkomen ook de bank- en verzekeringsovereenkomsten hier niet aan. De B2B wet voorziet evenwel in een uitzondering voor financiële diensten. In dit onderdeel van onze praktische gids zetten…

Lees meer

Een wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht “corona” telework (Seeds of Law)

Auteur: Leila Mstoian (Seeds of Law) Publicatiedatum: 02/03/2021 Tijdens de corona gezondheidscrisis is verplicht en/of aanbevolen telewerk zo goed als de regel geworden. Met de collectieve arbeidsovereenkomst nr 149 van 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad deze regeling een wettelijk kader gegeven. Deze (tijdelijke) collectieve arbeidsovereenkomst (verder cao) regelt het telewerk dat de overheidsinstanties…

Lees meer

Hoe de B2B wet zich verhoudt tot het vennootschapsrecht (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens, Steve Griess en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 25/02/2021 In tegenstelling tot wat het geval is voor financiële diensten en overheidsopdrachten, wordt het vennootschapsrecht, en vennootschapscontracten in het bijzonder, niet uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van de nieuwe B2B wet. Dit wil echter niet zeggen dat de B2B wet eenduidig kan…

Lees meer