>Voeg code toe voor de </head> tag.Seeds of Law

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law)Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die

2021-05-11T13:47:27+00:00 13 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Eenvoudiger toegang tot de WCO zorgt voor extra zuurstof voor ondernemingen in moeilijkheden (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 16/04/2021 Meer dan twee maanden hebben we er op moeten wachten, maar op 21 maart 2021 kwam eindelijk de goedkeuring van de wet die de insolventiewetgeving gedeeltelijk en tijdelijk hervormt. Dit was bijna twee maanden nadat het algemene moratorium op faillissementen

De invoering van de nieuwe BTW-regels voor e-commerce komt stilaan dichterbij! (Seeds of Law)

Auteur: Koen De Puydt (Seeds of Law)Publicatiedatum: 12/04/2021 Tegen 1 juli 2021 treden de nieuwe BTW-regels ingeval van e-commerce in voege. Het is dus hoog tijd voor alle bedrijven die aan e-commerce doen om zich daar op voor te bereiden. Door de coronacrisis had de Europese Commissie de invoegetreding van

2021-04-19T07:19:43+00:00 20 april 2021|Categories: BTW en douane Handelsrecht|Tags: , , , , |

Vanaf 1 mei 2021 een basisbankdienst voor ondernemingen (Seeds of Law)

Auteurs: Leo Peeters en Ann Vranken (Seeds of Law)Publicatiedatum: 14/04/2021 Vanaf 1 mei 2021 kunnen ook ondernemingen rekenen op een basisbankdienst. Hiermee krijgen ondernemingen gegarandeerd toegang tot een bankrekening en kan hen in principe de deelname aan het betaalverkeer niet meer ontzegd worden. Voor consumenten was reeds in 2003 een

2021-04-19T07:23:06+00:00 19 april 2021|Categories: Financieel recht|Tags: |

Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 31 augustus 2021 (Seeds of Law)

Auteurs: Pieter De Vos en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 14/04/2021 Ten laatste op 30 april 2021 moest normaal gezien elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van zijn gegevens in het UBO-register doen. Deze keer moest daar ook nog bijkomende informatie bij verstrekt worden. Deze termijn is verlengd tot 31

Gevolgen van de nieuwe B2B wet op de bank- en verzekeringssector. Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten (Seeds of Law)

Auteurs: Sara Ataei, Toon Rummens en Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 11/03/2021 Daar de nieuwe B2B wetgeving van toepassing is op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, ontkomen ook de bank- en verzekeringsovereenkomsten hier niet aan. De B2B wet voorziet evenwel in een uitzondering voor financiële diensten. In dit onderdeel van

Een wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht “corona” telework (Seeds of Law)

Auteur: Leila Mstoian (Seeds of Law)Publicatiedatum: 02/03/2021 Tijdens de corona gezondheidscrisis is verplicht en/of aanbevolen telewerk zo goed als de regel geworden. Met de collectieve arbeidsovereenkomst nr 149 van 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad deze regeling een wettelijk kader gegeven. Deze (tijdelijke) collectieve arbeidsovereenkomst (verder cao) regelt het

2021-03-06T11:16:29+00:00 10 maart 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Hoe de B2B wet zich verhoudt tot het vennootschapsrecht (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens, Steve Griess en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 25/02/2021 In tegenstelling tot wat het geval is voor financiële diensten en overheidsopdrachten, wordt het vennootschapsrecht, en vennootschapscontracten in het bijzonder, niet uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van de nieuwe B2B wet. Dit wil echter niet zeggen dat de

Wat met sociale media op en buiten de werkvloer? (Seeds of Law)

Auteur: Leila Mstoian (Seeds of Law)Publicatiedatum: 24/02/2021 Kan een werkgever iets ondernemen wanneer een van zijn werknemers op een "Social Media" kanaal een bericht plaatst dat schadelijk is voor hem of zijn onderneming? Sociale media is de laatste jaren een handige en krachtige tool geworden "we all like". Het gebruik

2021-03-06T09:45:30+00:00 6 maart 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , |

Onrechtmatige B2B bedingen in de franchiseovereenkomst (Seeds of Law)

Auteur: Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 28/01/2021 De franchiseovereenkomst neemt een centrale plaats in de B2B wet omdat deze juist tot stand gekomen is met het oog op de situatie van de franchisenemers die soms met onbillijke algemene voorwaarden te maken hebben. Het is dan ook uiterst belangrijk om in

2021-01-30T12:02:22+00:00 4 februari 2021|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |