Samenwerken met externe dienstverleners: de valkuilen (Seeds of Law)

Auteur: Leila Mstoian (Seeds of Law) Samenwerken met een zelfstandige dienstverlener of toch liever iemand in loondienst nemen? Het komt steeds meer voor dat ondernemingen beroep doen op externe dienstverleners voor (tijdelijke) projecten of bepaalde opdrachten. Dit gebeurt dan hetzij door diensten te laten presteren door aangestelden van de dienstverlener (bijvoorbeeld zoals bij facility management)…

Lees meer

Vervangen van een nalatige aannemer: Yes we can! (Seeds of Law)

Auteur: Roeland Moeyersons (Seeds of Law) Een veel voorkomende vraag op een willekeurige donderdagochtend, in casu pakweg twee weken geleden: “Ja, goeiemorgen, ik bel opnieuw met betrekking tot aannemer ABBC. Ondanks de vele beloftes heeft hij nog steeds werk X niet afgewerkt. Ik heb een andere aannemer gevonden die dat kan afwerken. Mag ik werk X…

Lees meer

Binnenkort striktere betalingstermijnen in B2B-contracten (Seeds of Law)

Auteurs: Steve Griess en Lidia Mahillon (Seeds of Law) Op 14 augustus 2021 nam de wetgever, te midden van een dramatisch regenachtige zomer, een nieuwe wet aan die vreemd genoeg onopgemerkt bleef. Deze uiterst belangrijke wet heeft tot doel de betalingstermijnen te regelen die contractueel kunnen worden vastgesteld in het kader van B2B-contracten. De wetgever…

Lees meer

Phishing : de bank is aansprakelijk (Seeds of Law)

Auteur: Roeland Moeyersons (Seeds of Law) “Phishing kostte Belgen 34 miljoen euro”, “FOD Financiën waarschuwt voor frauduleuze mails: ‘Niet reageren’”, “Ook Test Aankoop waarschuwt voor phishingberichten in naam van bpost én van FOD Financiën”. Deze krantenkoppen komen u waarschijnlijk niet onbekend voor. Criminelen hebben ontdekt dat het voor hen veel eenvoudiger en ook veel veiliger…

Lees meer

Woninghuur: opzegging door de verhuurder voor eigen gebruik (Seeds of Law)

Auteur: Alain De Jonge (Seeds of Law) Bij verhuur van een woning ontvangt de verhuurder huurgelden en verliest hij het fysieke genot van het onroerend goed dat hij moet vrijwaren aan de huurder. Maar door omstandigheden kan het gebeuren dat de verhuurder toch opnieuw het fysieke genot wenst te hernemen van het verhuurde goed. Wat…

Lees meer

50 jaar Wet Breyne (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law) Publicatiedatum: 04/08/2021 De Wet Breyne, ook gekend als de Woningbouwwet, heeft op 9 juli 2021 haar 50ste verjaardag gevierd. Dat betekent ook dat deze wetgeving eind dit jaar 50 jaar in werking zal zijn. Niettegenstaande haar ouderdom is deze wet nog steeds zeer actueel. Dat vinden wij een voldoende reden…

Lees meer

De rechtspleging van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangepast (Seeds of Law)

Auteur: Koen De Puydt (Seeds of Law) Publicatiedatum: 21/06/2021 Onlangs verscheen een decreet dat de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Eén van die colleges is de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Vlaamse Regering tracht met dit decreet de gangbare procedures te optimaliseren om tot een meer eenvoudige en snelle bestuursrechtspraak te komen.…

Lees meer

De organisatie van algemene vergaderingen van VME’s opnieuw versoepeld (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law) Publicatiedatum: 17/06/2021 Een recent Ministerieel besluit maakt het weer mogelijk om algemene vergaderingen van mede-eigenaars (evenals de (algemene) vergaderingen van clubs, verenigingen of vennootschappen) fysiek te laten plaatsvinden met meerdere personen. Deze versoepeling geldt zowel binnen als buiten, en dit vanaf 9 juni 2021 met maximum 50 personen en vanaf 25 juni…

Lees meer

Het volgrecht van de kunstenaar – een overzicht (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Delie en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 08/06/2021 Hoewel het volgrecht van de auteur van een kunstwerk in België reeds sinds 1921 bestaat werd het pas in 2001 geharmoniseerd door een Richtlijn. Deze Richtlijn verplichtte iedere lidstaat een regeling te implementeren voor de uitoefening van dat volgrecht. De twintigste verjaardag van deze…

Lees meer