>Voeg code toe voor de </head> tag.Seeds of Law

Nieuwe entiteiten onderworpen aan de antiwitwaswet (Seeds of Law)

Auteurs: Leo Peeters en Ann Vrancken (Seeds of Law) Publicatiedatum: 11/10/2020 Onlangs werd een nieuwe wet gepubliceerd met diverse bijkomende bepalingen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. De wet van 20 juli 2020 is een gedeeltelijke

2020-10-23T11:37:20+00:00 29 oktober 2020|Categories: Financieel recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Recente ontwikkelingen inzake de lokale bouwstop (Seeds of Law)

Auteurs: Koen De Puydt en Aline Heyrman (Seeds of Law) Publicatiedatum: 15/10/2020 De druk op de open ruimte beperken is al jaren een hot topic op Vlaams niveau. Maar uit de praktijk blijkt dat een algemene bouwstop niet zomaar via beleidsinstrumenten kan worden ingevoerd. De voorbije jaren werden diverse maatregelen

2020-10-23T09:07:04+00:00 23 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Opstalrecht en waarom erfpacht in bepaalde gevallen interessanter is (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 14/07/2020 Het nieuwe goederenrecht voert twee nieuwe elementen in binnen de figuur van het opstalrecht. Deze hebben te maken met het volume van de geplande bouwwerken en de maximale duurtijd van het opstalrecht zelf. In bepaalde gevallen kan

2020-09-23T09:26:52+00:00 28 september 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

De regels voor detachering van werknemers opnieuw aangepast (Seeds of Law)

Auteur: Leila Mstoian (Seeds of Law) Publicatiedatum: 14/09/2020 Onlangs verscheen de wet ter omzetting van de EU-detacheringsrichtlijn 2018/957/EU. Deze is van toepassing op werkgevers uit andere lidstaten die werknemers naar België wensen te detacheren en is in werking getreden op 30 juli 2020. Dit is zeer belangrijk want grensoverschrijdende detachering

2020-09-22T12:23:41+00:00 26 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Heropbouw en afbraak in een mede-eigendom weer mogelijk met 4/5de meerderheid (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law) Publicatiedatum: 16/09/2020 Een meerderheid van 4/5 van de stemmen is opnieuw voldoende voor een beslissing van de vergadering van mede-eigenaars (VME) om een gebouw af te breken en/of weder op te bouwen. De mogelijkheid voor een VME om met 4/5de meerderheid te beslissen tot de

2020-09-21T15:02:57+00:00 21 september 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Vruchtgebruik – Onderhoudswerken, bijdrageplicht en natrekking (Seeds of law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 10/07/2020 1. Onderhoudswerken binnen een recht op vruchtgebruik De vruchtgebruiker is verplicht om alle onderhoudsherstellingen uit te voeren aan het goed waarvan hij het genot heeft. Het gaat hier om herstellingen die op korte of lange termijn nodig

2020-09-23T09:26:11+00:00 23 augustus 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij zakelijke gebruiksrechten (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 10/07/2020 1. Wat zijn zakelijke zekerheidsrechten? Het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de zakelijke gebruiksrechten en de zakelijke zekerheden zijn allemaal zakelijke rechten. De begrippen eigendomsrecht en mede-eigendom spreken voor zich. De term zakelijke gebruiksrechten staat voor de erfdienstbaarheden, recht van vruchtgebruik, erfpacht en

2020-09-23T09:25:25+00:00 3 augustus 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Erfdienstbaarheid en de mogelijkheid om er afstand van te doen (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 03/07/2020 1. Waar gaat het over? In bepaalde gevallen is de eigenaar van een "lijdende erf" niet meer bereid de kosten te dragen die voorzien zijn in de titel die de erfdienstbaarheid heeft gevestigd, bijvoorbeeld omdat deze te

2020-07-09T09:06:24+00:00 11 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Erfdienstbaarheid en onderhoudsverplichting (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Gloria Inés Delgado Villegas, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 30/06/2020 1. Wat is een erfdienstbaarheid? Een erfdienstbaarheid is een last op een onroerend goed ("het lijdende erf") tot gebruik en nut van een ander onroerend goed ("het heersende erf"). Een erfdienstbaarheid kan zichtbaar

2020-09-23T09:32:28+00:00 7 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |