>Voeg code toe voor de </head> tag.Seeds of Law

Erfdienstbaarheid en de mogelijkheid om er afstand van te doen (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 03/07/2020 1. Waar gaat het over? In bepaalde gevallen is de eigenaar van een "lijdende erf" niet meer bereid de kosten te dragen die voorzien zijn in de titel die de erfdienstbaarheid heeft gevestigd, bijvoorbeeld omdat deze te

2020-07-09T09:06:24+00:00 11 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Burenhinder – De preventieve vordering (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Gloria Delgado, Imad Touil, Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 10/06/2020 1. Wat wordt bedoeld met "burenhinder"? Tot op heden werd burenhinder niet uitdrukkelijk geregeld, ondanks het feit dat dit een vaak voorkomend probleem is, ook bij het uitvoeren van bouwwerken. Om een vordering namens burenhinder in

2020-06-27T10:17:05+00:00 27 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Aansprakelijkheid van de notaris strenger beoordeeld door Cassatie (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law) Publicatiedatum: 04/06/2020 Onlangs velde het Hof van Cassatie een belangrijk arrest met betrekking tot de informatieplicht van de notaris ten opzichte van partijen die hem aanstellen bij de verkoop van een onroerend goed. Notarissen kunnen niet zomaar meer aan hun aansprakelijkheidsplicht ontsnappen wanneer ze

Leiden stedenbouwkundige overtredingen altijd tot nietigheid? (Seeds of Law)

Auteurs: Gloria Delgado en Ulrike Beuselinck (Seeds of Law)  Publicatiedatum: 14/04/2020 Het Hof van Cassatie casseerde onlangs een arrest dat een vastgoedcontract nietig verklaarde omwille van een stedenbouwkundige overtreding. Het Hof hield daarbij rekening met het feit dat de overtreding geregulariseerd kon worden waardoor men aan het doel van de

2020-04-19T08:55:00+00:00 19 april 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

De NV in het WVV – Het bestuur in de NV (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 28/02/2020 Nu NV's voor hun bestuur onder meer kunnen kiezen tussen drie bestuurssystemen, hebben ze veel aan flexibiliteit gewonnen. Lees hier onder meer over de wijze waarop NV's bestuurd kunnen worden sinds het WVV. 1. Drie bestuurssystemen Voor het bestuur

2020-03-16T17:55:56+00:00 14 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

De NV in het WVV – oprichting en effecten- en aandelenstructuur (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 21/02/2020 De wijzigingen die het WVV voor de NV doorvoert zijn op het eerste gezicht veel minder ingrijpend dan deze die voor de besloten vennootschap (BV) gelden. Uit het WVV blijkt duidelijk dat het de bedoeling van de wetgever is

2020-03-28T11:57:11+00:00 28 februari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De stichting onder het wetboek van vennootschappen en verenigingen (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 13/12/2019 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet ook voor stichtingen in een aantal nieuwigheden die van belang zijn. Het WVV vervangt niet alleen het bestaande Wetboek van Vennootschappen. Ook de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen

2020-03-28T12:09:45+00:00 7 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De nieuwe Europese drempelbedragen inzake overheidsopdrachten toegelicht! (Seeds of Law)

Auteurs: Aline Heyrman en Koen De Puydt (Seeds of Law) Publicatiedatum: 06/12/2019 Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten. Bij elke plaatsing van een overheidsopdracht moeten aanbesteders rekening houden met deze drempelbedragen. De nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten zijn op 31 oktober 2019 bekendgemaakt in het Europees

2020-01-07T11:20:59+00:00 7 januari 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Kan een vrij beroep nog gevoerd worden onder de vorm van een CV? (Seeds of Law)

Auteurs: Maxiem Devos en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 20/11/2019 Met het WVV kunnen CV's (coöperatieve vennootschappen) enkel opgericht worden indien ze gevoerd worden op basis van het coöperatief gedachtengoed. De CV komt dus in principe niet meer in aanmerking voor de uitoefening van een vrij beroep. Dit is

2020-03-28T12:06:08+00:00 2 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |