>Voeg code toe voor de </head> tag.Seeds of Law

Onrechtmatige B2B bedingen in de franchiseovereenkomst (Seeds of Law)

Auteur: Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 28/01/2021 De franchiseovereenkomst neemt een centrale plaats in de B2B wet omdat deze juist tot stand gekomen is met het oog op de situatie van de franchisenemers die soms met onbillijke algemene voorwaarden te maken hebben. Het is dan ook uiterst belangrijk om in

2021-01-30T12:02:22+00:00 4 februari 2021|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

De tijdelijke “Corona” opschortingsmaatregelen hebben ook gevolgen voor het gerechtelijk reorganisatieplan (WCO) (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 21/01/2021 De tijdelijke opschortingsmaatregelen die van toepassing waren tijdens de "eerste golf" van de coronacrisis, zijn opnieuw ingevoerd. Maar ze gelden alleen voor bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten. Sinds 28 oktober 2020 zijn alle

De valkuilen van de B2B wet voor diensten- en distributieovereenkomsten (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 14/01/2021 Aangezien de B2B wetgeving van toepassing is op alle overeenkomsten tussen ondernemingen, is deze ook van toepassing op diensten- en distributiecontracten. Het gaat hier meer bepaald over concessie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten en globaal genomen over alle overeenkomsten voor de levering

2021-01-16T11:17:25+00:00 16 januari 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

De 6% BTW-regel in de bouwsector wordt tijdelijk verruimd vanaf 2021 (Seeds of Law)

Auteur: Koen De Puydt (Seeds of Law)Publicatiedatum: 14/12/2020 Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied. Voorheen was dit beperkt tot 32 centrumsteden. Zowel particulieren als promotoren kunnen van deze maatregel

2020-12-23T11:25:21+00:00 23 december 2020|Categories: Bouwrecht BTW en douane|Tags: , |

Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten – Inleiding (Seeds of Law)

Auteur: Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 03/12/2020 1 december 2020 betekent een belangrijk keerpunt voor alle overeenkomsten tussen ondernemingen want op die datum treedt de wet in werking die een verbod invoert op onrechtmatige bedingen.  De afgelopen maanden heeft ons team een praktische gids uitgewerkt om ondernemingen wegwijs te maken

2020-12-17T09:05:31+00:00 17 december 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Handelsrecht|Tags: , |

Zullen private huurinkomsten in België in de toekomst anders belast worden? (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law) Publicatiedatum: 18/11/2020 Het Europees Hof van Justitie heeft België veroordeeld tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag voor de manier waarop huurinkomsten worden belast. België zal dus snel moeten zorgen voor een oplossing. Het Europees Hof

2020-11-21T10:47:09+00:00 21 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Nieuwe entiteiten onderworpen aan de antiwitwaswet (Seeds of Law)

Auteurs: Leo Peeters en Ann Vrancken (Seeds of Law) Publicatiedatum: 11/10/2020 Onlangs werd een nieuwe wet gepubliceerd met diverse bijkomende bepalingen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. De wet van 20 juli 2020 is een gedeeltelijke

2020-10-23T11:37:20+00:00 29 oktober 2020|Categories: Financieel recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Recente ontwikkelingen inzake de lokale bouwstop (Seeds of Law)

Auteurs: Koen De Puydt en Aline Heyrman (Seeds of Law) Publicatiedatum: 15/10/2020 De druk op de open ruimte beperken is al jaren een hot topic op Vlaams niveau. Maar uit de praktijk blijkt dat een algemene bouwstop niet zomaar via beleidsinstrumenten kan worden ingevoerd. De voorbije jaren werden diverse maatregelen

2020-10-23T09:07:04+00:00 23 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Opstalrecht en waarom erfpacht in bepaalde gevallen interessanter is (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 14/07/2020 Het nieuwe goederenrecht voert twee nieuwe elementen in binnen de figuur van het opstalrecht. Deze hebben te maken met het volume van de geplande bouwwerken en de maximale duurtijd van het opstalrecht zelf. In bepaalde gevallen kan

2020-09-23T09:26:52+00:00 28 september 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |