>Voeg code toe voor de </head> tag.Seeds of Law

De rechtspleging van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangepast (Seeds of Law)

Auteur: Koen De Puydt (Seeds of Law)Publicatiedatum: 21/06/2021 Onlangs verscheen een decreet dat de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Eén van die colleges is de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Vlaamse Regering tracht met dit decreet de gangbare procedures te optimaliseren om tot een meer eenvoudige en

De organisatie van algemene vergaderingen van VME’s opnieuw versoepeld (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law)Publicatiedatum: 17/06/2021 Een recent Ministerieel besluit maakt het weer mogelijk om algemene vergaderingen van mede-eigenaars (evenals de (algemene) vergaderingen van clubs, verenigingen of vennootschappen) fysiek te laten plaatsvinden met meerdere personen. Deze versoepeling geldt zowel binnen als buiten, en dit vanaf 9 juni 2021 met maximum

Het volgrecht van de kunstenaar – een overzicht (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Delie en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 08/06/2021 Hoewel het volgrecht van de auteur van een kunstwerk in België reeds sinds 1921 bestaat werd het pas in 2001 geharmoniseerd door een Richtlijn. Deze Richtlijn verplichtte iedere lidstaat een regeling te implementeren voor de uitoefening van dat volgrecht. De

2021-06-18T08:31:26+00:00 19 juni 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , |

U hebt een geschil. Kiest u voor een gerechtelijke procedure of is een bemiddeling beter? (Seeds of Law)

Auteur: Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 12/05/2021 De term "bemiddeling" valt niet meer uit onze leefwereld te bannen. Het wordt alsmaar populairder als efficiënte manier om geschillen te beslechten die tussen twee of meer partijen kunnen ontstaan. Waar een voorstel tot bemiddeling enkele jaren geleden nog beschouwd werd als een

2021-05-19T08:10:19+00:00 20 mei 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law)Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die

2021-05-11T13:47:27+00:00 13 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Eenvoudiger toegang tot de WCO zorgt voor extra zuurstof voor ondernemingen in moeilijkheden (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 16/04/2021 Meer dan twee maanden hebben we er op moeten wachten, maar op 21 maart 2021 kwam eindelijk de goedkeuring van de wet die de insolventiewetgeving gedeeltelijk en tijdelijk hervormt. Dit was bijna twee maanden nadat het algemene moratorium op faillissementen

De invoering van de nieuwe BTW-regels voor e-commerce komt stilaan dichterbij! (Seeds of Law)

Auteur: Koen De Puydt (Seeds of Law)Publicatiedatum: 12/04/2021 Tegen 1 juli 2021 treden de nieuwe BTW-regels ingeval van e-commerce in voege. Het is dus hoog tijd voor alle bedrijven die aan e-commerce doen om zich daar op voor te bereiden. Door de coronacrisis had de Europese Commissie de invoegetreding van

2021-04-19T07:19:43+00:00 20 april 2021|Categories: BTW en douane Handelsrecht|Tags: , , , , |

Vanaf 1 mei 2021 een basisbankdienst voor ondernemingen (Seeds of Law)

Auteurs: Leo Peeters en Ann Vranken (Seeds of Law)Publicatiedatum: 14/04/2021 Vanaf 1 mei 2021 kunnen ook ondernemingen rekenen op een basisbankdienst. Hiermee krijgen ondernemingen gegarandeerd toegang tot een bankrekening en kan hen in principe de deelname aan het betaalverkeer niet meer ontzegd worden. Voor consumenten was reeds in 2003 een

2021-04-19T07:23:06+00:00 19 april 2021|Categories: Financieel recht|Tags: |

Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 31 augustus 2021 (Seeds of Law)

Auteurs: Pieter De Vos en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 14/04/2021 Ten laatste op 30 april 2021 moest normaal gezien elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van zijn gegevens in het UBO-register doen. Deze keer moest daar ook nog bijkomende informatie bij verstrekt worden. Deze termijn is verlengd tot 31

Gevolgen van de nieuwe B2B wet op de bank- en verzekeringssector. Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten (Seeds of Law)

Auteurs: Sara Ataei, Toon Rummens en Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 11/03/2021 Daar de nieuwe B2B wetgeving van toepassing is op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, ontkomen ook de bank- en verzekeringsovereenkomsten hier niet aan. De B2B wet voorziet evenwel in een uitzondering voor financiële diensten. In dit onderdeel van