>Voeg code toe voor de </head> tag.schuldvergelijking

Conventionele schuldvergelijking na samenloop in het nieuw Burgerlijk Wetboek: Een gemiste kans? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Matthijs Troch (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 07/05/2020 Op 16 juli 2019 werd het ‘wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek’ (“het Voorontwerp”) ingediend in de Kamer.[1] Het Voorontwerp heeft het nobele doel om het bestaande verbintenissenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen en toegankelijker te maken door

Inhoudingsplicht sociale en fiscale schulden : schuldvergelijking is geen betaling (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 18/10/2018 Op 27 februari 2018 besprak Luc Eliaerts de hoofdelijke aansprakelijkheid van een opdrachtgever m.b.t. sociale schulden van een (onder)aannemer voor werken in een onroerende staat. De opdrachtgever is verplicht om een inhouding van maximaal 35% door te voeren indien hij betalingen doet aan een (onder)aannemer met

2018-10-18T16:53:35+00:00 19 oktober 2018|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , , , |