>Voeg code toe voor de </head> tag.schuldvergelijking

Inhoudingsplicht sociale en fiscale schulden : schuldvergelijking is geen betaling (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 18/10/2018 Op 27 februari 2018 besprak Luc Eliaerts de hoofdelijke aansprakelijkheid van een opdrachtgever m.b.t. sociale schulden van een (onder)aannemer voor werken in een onroerende staat. De opdrachtgever is verplicht om een inhouding van maximaal 35% door te voeren indien hij betalingen doet aan een (onder)aannemer met

2018-10-18T16:53:35+00:00 19 oktober 2018|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: , , , |

Schuldvergelijking – Hof van Cassatie 5 januari 2016

Schuldvergelijking vereist het bestaan van twee schulden die elkaar compenseren en is derhalve slechts mogelijk tussen twee schuldenaars die tevens tegenover elkaar een schuldvordering hebben; de enkele omstandigheid dat een vennoot tegenover de vennootschap een schuldvordering heeft omdat hij eigen gelden heeft aangewend tot betaling van de schulden van die

2016-08-25T11:39:16+00:00 25 augustus 2016|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |