>Voeg code toe voor de </head> tag.Schoups

Letters of comfort – een flexibele zekerheidsconstructie, ook in de M&A praktijk (Schoups)

Auteurs: Stefaan Wauman, Gwen Bevers en Irgen De Preter (Schoups) Publicatiedatum: 23/06/2020 In een vorige nieuwsbrief (Covid-19 en de M&A markt: enkele reflecties) hebben we toegelicht dat het aantal overnames met een earn-out constructie (i.e. een prijsbepalingsmechaniek waarbij een deel van de prijs berekend wordt op basis van toekomstige resultaten van de targetvennootschap) wellicht

NEC4, nieuw Nederlands model voor bouwteamovereenkomsten, … Samenwerkingsmodel in de bouwsector is een blijver (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Joachim Nys (Schoups) Publicatiedatum: 25/05/2020 1. Inleiding Het nieuwe coronavirus heeft het samenwerkingsmodel in de bouwsector meer dan ooit hoog op de agenda gezet. Een loyale samenwerking tussen de verschillende bouwactoren wordt cruciaal geacht om de negatieve impact van de pandemie op projecten in te dijken. Aldus wordt

2020-05-29T09:36:06+00:00 31 mei 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Het retentierecht is springlevend: steun van de wetgever én het Hof van Cassatie (Schoups)

Auteurs: Sam Ledent, Dave Mertens en Irgen De Preter (Schoups) Publicatiedatum: 11/05/2020 Het retentierecht is het recht van de schuldeiser (de “retentor”) om de teruggave van een goed dat hem door zijn schuldenaar werd overhandigd, op te schorten zolang de schuldenaar de schuldvordering in verband met dat goed niet heeft voldaan.

Wetgever sluit weldra toch ontslag “achterpoortje” tijdens Corona, met terugwerkende kracht… (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Evi Dieltiens (Schoups) Publicatiedatum: 07/05/2020 Eerder deze week lichtten wij in onze nieuwsflash “Ontslag tijdens Corona echt goedkoper?”  toe dat ontslag tijdens de periode van tijdelijke “Corona” werkloosheid, op grond van de geldende wetgeving inderdaad voordeliger was voor werkgevers wegens het feit dat opzeggingstermijn in dit systeem niet wordt

2020-05-10T12:58:22+00:00 10 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Coronavirus: Covid-19 en de verlenging in het bouwrecht van verjaringstermijnen (Schoups)

Auteur: Siegfried Busscher (Schoups) Publicatiedatum: 16/04/2020 In een eerdere nieuwsflash informeerde mr. Geert De Buyzer van ons kantoor u er reeds over dat het volmachtbesluit KB nr. 2 van 9 april 2020 de impact van COVID-19 op verjaringstermijnen heeft geregeld. Hij meldde dat de “verjaringstermijnen en andere termijnen om in rechte op te treden

2020-04-19T07:52:48+00:00 19 april 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Coronavirus: verlenging termijnen omgevingsvergunningsdecreet ten gevolge van civiele noodsituatie (Schoups)

Auteur: Jasper Van Steenbergen (Schoups)  Publicatiedatum: 26/03/2020 1. Civiele noodsituatie Op 18 maart 2020 nam het Vlaams Parlement het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid aan. Op 20 maart 2020 werd dit reeds door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Zoals uiteengezet in een eerdere

2020-03-29T11:33:58+00:00 29 maart 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Coronavirus & jaarvergaderingen (Schoups)

Auteurs: Joost van Riel en Dario Dechièvre (Schoups) Publicatiedatum: 25/03/2020 COVID-19 doorkruist niet alleen de start van de lente, maar in veel vennootschappen ook het seizoen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Een "echte" jaarvergadering waarbij verscheidene aandeelhouders fysiek samen komen, is in deze uitzonderlijke omstandigheden niet aan de orde. In veel vennootschappen wordt

2020-03-28T11:45:33+00:00 28 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Coronavirus: een material adverse change voor uw M&A-deal? (Schoups)

Auteurs: Gwen Bevers en Stefaan Wauman (Schoups) Publicatiedatum: 17/03/2020 Naast de maatregelen die reeds werden aangekondigd door de verschillende overheden in België, kan het coronavirus ook een impact hebben op uw (ondertekende) M&A-deal. In deze client alert wijzen we u graag op enkele belangrijke aandachtspunten. Bevat uw overnameovereenkomst een material

2020-03-19T12:00:21+00:00 19 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Coronavirus update: geen boetes of sancties bij vertraging of niet-uitvoering van overheidsopdrachten te wijten aan COVID-19 (Schoups)

Auteurs: Maarten Somers en Kris Lemmens (Schoups) Publicatiedatum: 18/03/2020 In een vorige nieuwsflash gaven wij reeds aan dat COVID-19 belangrijke gevolgen kan hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. Naar aanleiding van de ingrijpende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de federale regering ter bestrijding van

2020-03-19T11:58:02+00:00 19 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Coronavirus: vrijstelling van vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen COVID-19 (Schoups)

Auteurs: Kristof Hectors en Jasper Van Steenbergen (Schoups) Publicatiedatum: 19/03/2020 De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het zogenaamde ‘nooddecreet’. Met dit decreet wordt een vrijstelling van de vergunningsplicht toegestaan voor de bouw en uitbating van extra ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, extra productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal,

2020-03-19T11:55:20+00:00 19 maart 2020|Categories: Bouwrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |