>Voeg code toe voor de </head> tag.Schoups

15 opportuniteiten uit het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Schoups)

Auteur: Schoups Publicatiedatum: 21/03/2019 Op 1 mei 2019 treedt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) in werking. Het WVV zal het Belgische vennootschapsrecht aanzienlijk flexibiliseren en vereenvoudigen. In oktober vorig jaar hebben we de belangrijkste nieuwigheden reeds uit de doeken gedaan doorheen verschillende sessies op onze studienamiddag. De meest relevante wijzigingen

2019-05-11T14:10:24+00:00 21 maart 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Eenvoudige(re) procedure tot aanpassing gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften (Schoups)

Auteur: Kristof Hectors (Schoups) Publicatiedatum: 05/03/2019 Op 7 maart 2019 treedt het artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) in werking. Dit nieuwe artikel laat de gemeente toe om stedenbouwkundige voorschriften die de verdichting van de bebouwde ruimte in de weg staan eenvoudiger te herzien of op te heffen.

Verval van dekking bij de aansprakelijkheidsverzekering – Cassatie oordeelt verder (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Bob Goedemé (Schoups) Publicatiedatum: 04/03/2019 De verzekeraar moet bij het verwezenlijken van het risico (schade) de beloofde prestatie leveren (vergoeden), tenzij deze prestatie niet verschuldigd is door bv. uitsluitingen en vervalbedingen in de polis. Met een arrest van 19 oktober 2018 herhaalt het Hof van Cassatie dat een beding van verval nietig

(Onder)aannemers in de bouwsector zijn geen ‘verwerkers’ in de zin van de GDPR (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sara Cockx (Schoups) Publicatiedatum: 19/02/2019 Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van burgers verwerkt, verplicht zich te houden aan de nieuwe (verstrengde) Europese regels op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, beter bekend als de GDPR. De nieuwe regels

De taal van facturen. Terug naar af? (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 20/02/2019 Inleiding Een recent gepubliceerd vonnis van de Ondernemingsrechtbank te Gent herinnert aan de soms onverwachte gevolgen van de taalwetgeving op het vlak van facturen. Een onderneming gevestigd in Vlaanderen verzendt facturen aan haar Singaporese medecontractant. Zoals dat wel vaker gebeurt, zijn deze opgesteld in

2019-02-28T14:00:19+00:00 28 februari 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

De overdracht onder gerechtelijk gezag op losse schroeven? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Joost Bats (Schoups) Publicatiedatum: 07/02/2019 De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt een onderneming in moeilijkheden drie manieren om de continuïteit van haar activiteiten te redden. Naast het sluiten van een minnelijk of een collectief akkoord met haar schuldeisers, kan de onderneming er tevens voor opteren om (een deel van) de

2019-02-19T11:02:58+00:00 20 februari 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Leveren van stortklaar beton wordt een “werk in onroerende staat” (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Sara Cockx (Schoups) Publicatiedatum: 14/02/2019 Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden uitgebreid. Voorafgaand aan de start van werken in onroerende staat moet de hoofdaannemer deze werken melden aan de overheid (de “aangifte van werken” of ook wel de “30bis-melding” genoemd,

2019-02-19T10:52:53+00:00 19 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: , , , |

Beroepsbekwaamheid aannemers: van federale openbare orde naar reliek in Vlaanderen (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Gertjan Van Hoeyweghen (Schoups) Publicatiedatum: 26/12/2018 Het Hof van Cassatie bevestigde in haar arrest van 27 september 2018 dat aannemers slechts werken kunnen uitvoeren indien en voor zover zij kunnen aantonen dat zij over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikten bij het aangaan van het contract. De bepalingen van het KB van

2019-01-14T12:21:13+00:00 15 januari 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , , |

Actualia Publiek vastgoed en overheidsopdrachten (Schoups)

Auteur: Jelena Adriaenssens (Schoups) Publicatiedatum: 28/11/2018 In deze nieuwsflash behandelen wij een recent arrest van de Raad van State van 23 oktober 2018 die een huurovereenkomst voor een nog op te richten gebouw afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Ghelamco schorst wegens miskenning van de overheidsopdrachtenregelgeving. Daarnaast staan we ook

2018-12-21T09:10:13+00:00 21 december 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Risicoloos procederen tegen Funding-Loss? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 26/11/2018 In zijn recent gepubliceerde arrest van 29 januari 2018 beperkt het hof van beroep te Bergen een funding loss-vergoeding van een kleine 260.000,00 EUR tot een fractie daarvan. Na het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016, is dit opnieuw een belangwekkende