>Voeg code toe voor de </head> tag.Schoups

Het retentierecht is springlevend: steun van de wetgever én het Hof van Cassatie (Schoups)

Auteurs: Sam Ledent, Dave Mertens en Irgen De Preter (Schoups) Publicatiedatum: 11/05/2020 Het retentierecht is het recht van de schuldeiser (de “retentor”) om de teruggave van een goed dat hem door zijn schuldenaar werd overhandigd, op te schorten zolang de schuldenaar de schuldvordering in verband met dat goed niet heeft voldaan.

Wetgever sluit weldra toch ontslag “achterpoortje” tijdens Corona, met terugwerkende kracht… (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Evi Dieltiens (Schoups) Publicatiedatum: 07/05/2020 Eerder deze week lichtten wij in onze nieuwsflash “Ontslag tijdens Corona echt goedkoper?”  toe dat ontslag tijdens de periode van tijdelijke “Corona” werkloosheid, op grond van de geldende wetgeving inderdaad voordeliger was voor werkgevers wegens het feit dat opzeggingstermijn in dit systeem niet wordt

2020-05-10T12:58:22+00:00 10 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Coronavirus: Covid-19 en de verlenging in het bouwrecht van verjaringstermijnen (Schoups)

Auteur: Siegfried Busscher (Schoups) Publicatiedatum: 16/04/2020 In een eerdere nieuwsflash informeerde mr. Geert De Buyzer van ons kantoor u er reeds over dat het volmachtbesluit KB nr. 2 van 9 april 2020 de impact van COVID-19 op verjaringstermijnen heeft geregeld. Hij meldde dat de “verjaringstermijnen en andere termijnen om in rechte op te treden

2020-04-19T07:52:48+00:00 19 april 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Coronavirus: verlenging termijnen omgevingsvergunningsdecreet ten gevolge van civiele noodsituatie (Schoups)

Auteur: Jasper Van Steenbergen (Schoups)  Publicatiedatum: 26/03/2020 1. Civiele noodsituatie Op 18 maart 2020 nam het Vlaams Parlement het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid aan. Op 20 maart 2020 werd dit reeds door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Zoals uiteengezet in een eerdere

2020-03-29T11:33:58+00:00 29 maart 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Coronavirus & jaarvergaderingen (Schoups)

Auteurs: Joost van Riel en Dario Dechièvre (Schoups) Publicatiedatum: 25/03/2020 COVID-19 doorkruist niet alleen de start van de lente, maar in veel vennootschappen ook het seizoen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Een "echte" jaarvergadering waarbij verscheidene aandeelhouders fysiek samen komen, is in deze uitzonderlijke omstandigheden niet aan de orde. In veel vennootschappen wordt

2020-03-28T11:45:33+00:00 28 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Coronavirus: een material adverse change voor uw M&A-deal? (Schoups)

Auteurs: Gwen Bevers en Stefaan Wauman (Schoups) Publicatiedatum: 17/03/2020 Naast de maatregelen die reeds werden aangekondigd door de verschillende overheden in België, kan het coronavirus ook een impact hebben op uw (ondertekende) M&A-deal. In deze client alert wijzen we u graag op enkele belangrijke aandachtspunten. Bevat uw overnameovereenkomst een material

2020-03-19T12:00:21+00:00 19 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Coronavirus update: geen boetes of sancties bij vertraging of niet-uitvoering van overheidsopdrachten te wijten aan COVID-19 (Schoups)

Auteurs: Maarten Somers en Kris Lemmens (Schoups) Publicatiedatum: 18/03/2020 In een vorige nieuwsflash gaven wij reeds aan dat COVID-19 belangrijke gevolgen kan hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. Naar aanleiding van de ingrijpende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de federale regering ter bestrijding van

2020-03-19T11:58:02+00:00 19 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Coronavirus: vrijstelling van vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen COVID-19 (Schoups)

Auteurs: Kristof Hectors en Jasper Van Steenbergen (Schoups) Publicatiedatum: 19/03/2020 De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het zogenaamde ‘nooddecreet’. Met dit decreet wordt een vrijstelling van de vergunningsplicht toegestaan voor de bouw en uitbating van extra ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, extra productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal,

2020-03-19T11:55:20+00:00 19 maart 2020|Categories: Bouwrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Uw medeaandeelhouder dwingen om zijn aandelen aan u over te dragen … tegen liquidatiewaarde? (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 09/03/2020 De geschillenregeling is één van de laatste remedies in geval van onenigheid tussen aandeelhouders. De uitsluiting staat er tegenover de uittreding en houdt in dat een aandeelhouder, mits hij gegronde redenen kan aanvoeren, in rechte kan vorderen dat een medeaandeelhouder al zijn

2020-03-11T15:24:11+00:00 17 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Coronavirus: impact op de uitvoering van overheidsopdrachten (Schoups)

Auteur: Kris Lemmens (Schoups) Publicatiedatum: 12/03/2020 Het Coronavirus kan belangrijke gevolgen hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. Contacteer Kris Lemmens indien de (tijdige) uitvoering van uw overheidsopdracht in gevaar dreigt te komen. Indien de bevoorrading van materialen of de personeelsorganisatie van de opdracht (bv. op werven, reisbeperkingen,

2020-03-14T12:02:55+00:00 14 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |