>Voeg code toe voor de </head> tag.Schoups

Van THV naar maatschap: btw-impact? (Schoups)

Auteur: Laurence D’huyvetter (Schoups) Publicatiedatum: 10/09/2019 Achtergrond Op 1 mei 2019 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden (lees hier alles over het nieuwe WVV). Een van de krachtlijnen van de hervorming is dat het aantal vennootschapsvormen drastisch is herleid. De tijdelijke vennootschap (tot voor kort nog een

2019-09-20T13:00:47+00:00 21 september 2019|Categories: BTW en douane|Tags: , , , , |

Decreet gemeentewegen – de krachtlijnen (Schoups)

Auteurs: Kristof Hectors en Céline Bimbenet (Schoups) Publicatiedatum: 11/09/2019 Op 12 augustus 2019 werd het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet trad in werking op 1 september 2019. De krachtlijnen van het nieuwe decreet zijn de volgende: Integratie en uniformiteit voor alle gemeentewegen Het nieuwe

2019-09-16T14:05:52+00:00 19 september 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

WCO en werknemers – wat na het arrest Plessers? (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 06/09/2019 Op 16 mei 2019 is er een langverwachte uitspraak in de zaak Plessers gekomen. In deze zaak wordt de regeling van overgang van werknemers in het kader van de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag - de zogenaamde "WCO 3" -  onder vuur genomen. Onze WCO wetgeving bepaalt dat de

Nieuwe regelgeving voor onroerend goedtransacties door Vlaamse en lokale besturen (Schoups)

Auteurs: Geert Dewachter en Jelena Adriaenssens (Schoups) Publicatiedatum: 12/07/2019 Sinds januari 2019 is het regelgevend kader op vlak van onroerend goedtransacties voor Vlaamse en lokale besturen uitgebreid. Enerzijds trad op 1 januari 2019 het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de

2019-07-17T14:37:35+00:00 17 juli 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Sectoraal akkoord bouwsector 2019-2020 goedgekeurd (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 12/07/2019 Op 26 juni 2019 ondertekenden alle betrokken sociale partners het nieuwe sectorale akkoord voor het PC 124, het paritair comité voor het bouwbedrijf. Dit nieuwe sectorale akkoord, dat van toepassing is op alle werkgevers en arbeiders in de bouwsector, bevat een reeks

2019-07-17T09:41:19+00:00 17 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: |

Meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen (Schoups)

Auteur: Melissa Olivotto (Schoups)  Publicatiedatum: 01/07/2019 Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer

2019-07-06T10:50:14+00:00 6 juli 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |

Bouwheer verstrekt inlichtingen over pas opgericht gebouw binnenkort elektronisch (Schoups)

Auteur: Laurence D'huyvetter (Schoups) Publicatiedatum: 28/06/2019 Elektronische inlichtingenverstrekking vervangt de traditionele “btw-bouwaangifte” Voortaan moet de eigenaar van een pas opgericht gebouw binnen de 3 maanden na betekening van het kadastraal inkomen specifieke inlichtingen over dat gebouw verstrekken langs elektronische weg. De administratie zal de eigenaar van een pas opgericht gebouw hiertoe

2019-07-01T09:56:57+00:00 3 juli 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane Burgerlijk recht|Tags: , |

Het mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 06/06/2019 Op 1 maart 2019 trad de Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget in werking. Met deze nieuwe wetgeving worden werknemers aangemoedigd om hun bedrijfswagen zo veel als mogelijk aan de kant te laten en gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen. De nieuwe regeling biedt

2019-06-10T10:46:13+00:00 11 juni 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Terbeschikkingstelling van personeel binnenkort nog strenger gecontroleerd (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx, Evi Dieltiens en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 04/06/2019 Terbeschikkingstelling van personeel, waarbij een werkgever zijn werknemers “uitleent” aan een derde gebruiker die over hen werkgeversgezag uitoefent, is in België principieel verboden. Binnenkort zal dit verbod nog strenger gecontroleerd worden, aangezien nu ook de sociale inspecteurs van de RSZ de mogelijkheid zullen hebben

2019-06-05T17:06:51+00:00 5 juni 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

Nuances op de “tien jaar” van de tienjarige aansprakelijkheid (Schoups)

Auteur: Jef Feyaerts (Schoups)  Publicatiedatum: 21/05/2019 De aannemer en de architect blijven gedurende tien jaar aansprakelijk voor de gebreken in de werken die de stabiliteit van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan in het gedrang (kunnen) brengen (art. 1792 en 2270 BW). Het Hof van Cassatie heeft in een arrest