>Voeg code toe voor de </head> tag.Schoups

Last minute wijzigingen en inwerkingtreding Wetboek Goederenrecht (Schoups)

Auteur: Ewoud Willaert (Schoups)Publicatiedatum: 01/09/2021 Anderhalf jaar na de publicatie is Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, het gedeelte over het goederenrecht, in werking getreden op 1 september 2021. Hiermee is dit deel van de modernisering van het burgerlijk recht voltooid, al blijkt er over de concrete invulling van

2021-09-09T07:17:59+00:00 8 september 2021|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Het arrest Wout van Aert: onterechte dringende reden kan zeker in de sport duur uitvallen (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Kiandro Lebon (Schoups)Publicatiedatum: 14/06/2021 U heeft het ongetwijfeld gelezen in de pers: het Arbeidshof van Antwerpen heeft profwielrenner Wout van Aert in graad van beroep veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van maar liefst 662.000 euro aan zijn voormalige wielerclub Sniper Cycling. Vonnis in eerste aanleg

2021-07-02T09:52:40+00:00 6 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De rechtstreekse vordering ingesteld met aangetekend schrijven verhindert de toegang tot de rechter niet (Schoups)

Auteurs: Maarten Somers, Pim van den Bos en Jens Lippens (Schoups)Publicatiedatum: 23/06/2021 Inzake een betalingsdiscussie tussen hoofdaannemer en onderaannemer heeft de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, met prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof voorgelegd of artikel 1798 oud BW verenigbaar is met het recht op toegang tot de rechter dat aan

2021-07-02T09:56:11+00:00 2 juli 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Checkinatwork : einde van de onduidelijkheid (en het gedoogbeleid) voor architecten (Schoups)

Auteur: Christian Minette (Schoups)Publicatiedatum: 22/06/2021 Op bouwwerven waarvan de totale kost 500.000 EUR overschrijdt, geldt er voor een heel aantal personen een verplichting om hun aanwezigheid te registreren via de onlinedienst ‘checkinatwork’. Ook de architecten vallen volgens de wet, als bouwdirectie ontwerp en controle op de uitvoering, onder deze verplichte

2021-06-23T10:35:56+00:00 29 juni 2021|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , |

Uit het oog, uit het hart? GDPR en de verwerking van persoonsgegevens van ex-werknemers (Schoups)

Auteurs: Christian Minette (Schoups)Publicatiedatum: 15/06/2021 De verplichtingen rond privacy en gegevensbescherming die op de werkgever rusten ten aanzien van ex-werknemers die de onderneming hebben verlaten, bijvoorbeeld omwille van een ontslag, zijn niet altijd even duidelijk. Een aantal recente uitspraken van de Geschillenkamer van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit bieden een mooie opportuniteit

2021-06-23T10:36:55+00:00 28 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Het nieuwe verbintenissenrecht komt eraan (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Emilie Bogaerts (Schoups)Publicatiedatum: 18/06/2021 De wetgever werkt al een tijdje aan een globale hervorming en modernisering van het Belgische burgerlijk recht. Dat krijgt vorm in een nieuw Burgerlijk Wetboek, waarvan al twee boeken zijn ingevuld. Op 1 november 2020 trad het nieuwe bewijsrecht (Boek 8

2021-06-23T10:28:59+00:00 25 juni 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Terugkeermomenten voor telewerkers: de spelregels (Schoups)

Auteur: Sara Cockx (Schoups)Publicatiedatum: 22/06/2021 Recent is het verplicht telewerk in het kader van de coronacrisis versoepeld. Goed nieuws dus voor al wie het vele telewerken stilaan beu is: Sinds 9 juni 2021 is het mogelijk om één dag per week terug naar de arbeidsplaats te keren. Verplicht telewerk blijft

2021-06-23T10:32:49+00:00 23 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Nieuwe bewijsregels in internationale arbitrage (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Sophie Deckers (Schoups)Publicatiedatum: 08/06/2021 Het is een universeel gegeven dat betwiste aanspraken in rechte moeten worden bewezen alvorens te kunnen worden toegekend.Ook krachtens het nieuwe art. 8.4 BW moet hij die meent een ander in rechte te kunnen aanspreken, de rechtshandelingen of feiten bewijzen die

2021-06-23T10:08:01+00:00 23 juni 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

De niet-uitvoeringsexceptie (ENAC) bij meerpartijenovereenkomsten – Cass. 30 oktober 2020 (Schoups)

Auteurs: Marco Schoups, Siegfried Busscher, Michael Thielens en Joachim Nys (Schoups)Publicatiedatum: 07/06/2021 In de bouwpraktijk is de opschorting van de uitvoering van een verbintenis (vnl. de uitvoering van werken, betalen van een prijs) een veelvoorkomende maatregel in geval van wanprestatie van de andere partij. Deze algemene remedie wordt uiteraard ook

2021-06-23T10:03:37+00:00 23 juni 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Bijkomende meldingsplicht inzake anti-witwas (Schoups)

Auteurs: Liesbeth Truyens en Alexandra Henrichs (Schoups)Publicatiedatum: 02/06/2021 De onderworpen entiteiten, met inbegrip van cijferberoepers, notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, zullen voortaan incoherenties tussen de gegevens waarover ze beschikken en het UBO-register moeten melden. Donderdag 27 mei 2021 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp “houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding”