>Voeg code toe voor de </head> tag.Schoups

Uitvoering of herstel in natura (Schoups)

Auteurs: Els Op de Beeck en Gertjan Van Hoeyweghen (Schoups) Publicatiedatum: 07/11/2019 Hoewel veelal onbekend en onbemind, kan uitvoering of herstel in natura een valabele remedie bieden voor een schuldeiser die wordt geconfronteerd met een wanpresterende contractspartij. Specifiek in de aannemingspraktijk kan het in bepaalde omstandigheden voordelig zijn om de uitvoering of het herstel

2019-11-17T12:27:45+00:00 20 november 2019|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Substitutierecht Herleeft (Schoups)

Auteurs: Céline Bimbenet en Jasper Van Steenbergen (Schoups) Publicatiedatum: 08/11/2019 Opheffing substituerend vorderingsrecht – schending standstill-verplichting In arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 577, 50°, van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in zoverre het artikel 194 van het Gemeentedecreet opheft. Artikel 194 van

2019-11-17T12:20:21+00:00 17 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Overheidsopdrachten en start-ups: nieuw online platform wil betrokkenheid van start-ups bevorderen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Karolien Van Butsel (Schoups) Publicatiedatum: 04/10/2019 Midden september 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een nieuwe online markplaats voor start-ups en scale-ups. Overheden kunnen hierop opdrachten bekendmaken waarvan zij menen dat deze geschikt zijn voor start-ups en scale-ups. Het introduceert hiermee aldus een innovatieve manier van aanbesteden. Overheidsopdrachten

2019-10-14T11:07:29+00:00 18 oktober 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Ook heimelijke telefoonopnames kunnen dienen als bewijs (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Dario Dechièvre (Schoups) Publicatiedatum: 08/10/2019 Stel u voor: om te bewijzen dat hij een factuur wel degelijk heeft geprotesteerd, brengt uw klant een heimelijk opgenomen telefoongesprek als bewijs bij. Mag de rechter daarmee rekening houden? In een arrest van 12 maart 2018 brengt het Antwerpse Hof van Beroep de

2019-10-14T15:35:58+00:00 14 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Van THV naar maatschap: btw-impact? (Schoups)

Auteur: Laurence D’huyvetter (Schoups) Publicatiedatum: 10/09/2019 Achtergrond Op 1 mei 2019 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden (lees hier alles over het nieuwe WVV). Een van de krachtlijnen van de hervorming is dat het aantal vennootschapsvormen drastisch is herleid. De tijdelijke vennootschap (tot voor kort nog een

2019-09-20T13:00:47+00:00 21 september 2019|Categories: BTW en douane|Tags: , , , , |

Decreet gemeentewegen – de krachtlijnen (Schoups)

Auteurs: Kristof Hectors en Céline Bimbenet (Schoups) Publicatiedatum: 11/09/2019 Op 12 augustus 2019 werd het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet trad in werking op 1 september 2019. De krachtlijnen van het nieuwe decreet zijn de volgende: Integratie en uniformiteit voor alle gemeentewegen Het nieuwe

2019-09-16T14:05:52+00:00 19 september 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

WCO en werknemers – wat na het arrest Plessers? (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 06/09/2019 Op 16 mei 2019 is er een langverwachte uitspraak in de zaak Plessers gekomen. In deze zaak wordt de regeling van overgang van werknemers in het kader van de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag - de zogenaamde "WCO 3" -  onder vuur genomen. Onze WCO wetgeving bepaalt dat de

Nieuwe regelgeving voor onroerend goedtransacties door Vlaamse en lokale besturen (Schoups)

Auteurs: Geert Dewachter en Jelena Adriaenssens (Schoups) Publicatiedatum: 12/07/2019 Sinds januari 2019 is het regelgevend kader op vlak van onroerend goedtransacties voor Vlaamse en lokale besturen uitgebreid. Enerzijds trad op 1 januari 2019 het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de

2019-07-17T14:37:35+00:00 17 juli 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Sectoraal akkoord bouwsector 2019-2020 goedgekeurd (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 12/07/2019 Op 26 juni 2019 ondertekenden alle betrokken sociale partners het nieuwe sectorale akkoord voor het PC 124, het paritair comité voor het bouwbedrijf. Dit nieuwe sectorale akkoord, dat van toepassing is op alle werkgevers en arbeiders in de bouwsector, bevat een reeks

2019-07-17T09:41:19+00:00 17 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: |

Meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen (Schoups)

Auteur: Melissa Olivotto (Schoups)  Publicatiedatum: 01/07/2019 Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer

2019-07-06T10:50:14+00:00 6 juli 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |