>Voeg code toe voor de </head> tag.scholingsbeding

De jobsdeal: 7 nieuwe maatregelen op een rijtje (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/05/2019 Wegens een aanzienlijke krapte op de Belgische arbeidsmarkt en vele moeilijk in te vullen vacatures, voorziet de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 april 2019, in een

Scholingsbeding : loongrens geschrapt voor de opleidingen tot knelpuntberoepen (SoConsult)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult) Publicatiedatum: oktober 2018 Een scholingsbeding kan nu enkel worden overeengekomen wanneer het jaarloon van de werknemer meer dan 34.180 euro bedraagt. Binnenkort zal die voorwaarde niet meer gelden indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding tot een knelpuntberoep. Scholingsbeding Een scholingsbeding is een beding van een

2018-11-04T12:24:12+00:00 4 november 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Een scholingsbeding voor mijn nieuwe DPO? (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 01/02/2018 De ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (hierna ‘AVG’) (van toepassing vanaf 25 mei 2018) voorziet onder andere de aanstelling van een Data Protection Officer of een ‘functionaris voor gegevensbescherming’ (hierna ‘DPO’). In sommige gevallen is deze aanstelling verplicht, en in andere gevallen een mogelijkheid. De verplichte aanstelling geldt voor

2018-02-15T11:09:40+00:00 15 februari 2018|Categories: Ondernemingsrecht Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |