>Voeg code toe voor de </head> tag.schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid : opdrachtgever uit de bouwsector vangt bot met Bulgaar die een paar aandelen in zijn onderneming heeft. Arbeidshof Brussel 25 april 2018 (KULeuven)

Auteur: Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven Publicatiedatum: december 2018 In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 25 april 2018 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof. Hieronder volgt haar bijdrage. “In deze zaak moest het arbeidshof te Brussel beslissen

2019-01-14T15:16:01+00:00 14 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Advocaten-bedienden in België : No Way José? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/07/2018 Mr. Rob Valkeneers (advocaat-vennoot Omnius Advocaten) licht toe. In juni 2018 was ik op een fantastisch congres in Malaga met verschillende Europese collega-advocaten, die verbaasd waren om te vernemen dat in België alle advocaten zelfstandigen (moeten) zijn. In heel wat andere Europese landen kunnen advocaten immers

Deliveroo : geen schijnzelfstandigheid oordeelt Rechtbank Amsterdam op 23 juli 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 26/07/2018 Alhoewel het hier om Nederlandse wetgeving gaat, is deze uitspraak zeker interessant in een Belgische context. Eerst waren koeriers werknemers Deliveroo is in juni 2015 in Nederland begonnen met haar activiteiten, te weten het bieden van een digitaal platform waarop onafhankelijke restaurants digitaal gekoppeld worden aan

2018-07-25T07:05:42+00:00 26 juli 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: |

In- en outsourcing : 4 sociaalrechtelijke valkuilen voor de opdrachtgever (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/05/2018 Heel wat ondernemingen beslissen een gedeelte van hun activiteiten (schoonmaak, catering,  bewaking…) uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven (outsourcing) of ze beslissen juist omgekeerd een bepaalde activiteit (juridisch advies, IT-werkzaamheden….) binnen te halen (insourcing). Zowel bij in- en outsourcing dient de onderneming evenwel een aantal sociaalrechtelijke

Het ontslag van een bestuurder opgezegd… let op schijnzelfstandigheid (Odigo Advocaten)

Auteurs: Kurt Devos, Laurens Lodefier en Lore Rammeloo (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 25/03/2018 De arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen. Globalisering, mobiliteit, nieuwe technologieën en organisatiestructuren hebben grote impact. Zelfstandig ondernemen en zelf beslissen over de manier waarop werk verricht moet worden is booming onder jongeren, millennials en generatie F. Jongeren hechten meer waarde aan de inhoud

Uber-chauffeurs: welk sociaal risico? (Corbus Advocaten)

Minister Pascal Smet besliste om ook aan Uber-taxichauffeurs licenties toe te kennen, daar waar zijn voorgangers dat tot op heden hebben trachten te beletten. Uber is een vervoerssysteem voor personen dat gebaseerd is op een app, waarbij de vraag en het aanbod flexibel op elkaar worden afgesteld. Iemand die voor

2017-08-15T20:52:27+00:00 17 mei 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , |

Managementvennootschap versus schijnzelfstandigheid: 1-0? (Arts, Cleeren & Vennoten)

Op 10 oktober 2016 oordeelde het Hof van Cassatie dat het recht om tuchtsancties op te leggen in principe elke vorm van zelfstandige samenwerking uitsluit. In deze zaak ging het over een bewakingsfirma die over een reglement van inwendige orde beschikte dat disciplinaire sancties voorzag voor haar zelfstandige bewakers.

2017-03-10T07:41:06+00:00 10 maart 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

De strijd tegen schijnzelfstandigheid in de schoonmaaksector (Argus Advocaten)

Volgens de Arbeidsrelatieswet kiezen partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie. Ze kiezen m.a.w zelf voor een zelfstandige samenwerking dan wel voor een samenwerking in ondergeschikt verband via een arbeidsovereenkomst. Uiteraard dient bij het maken van de keuze uitgegaan worden van de effectieve uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Deze keuze is evenwel

2017-01-30T12:53:34+00:00 30 januari 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Herkwalificatie van dienstverlening in arbeidsrelatie: Hof van Cassatie fluit de opdrachtgever terug omdat de dienstverleningsovereenkomst niet waterdicht is (Ambos NBGO)

De problematiek van de schijnzelfstandigheid is even oud als het arbeidsrecht, maar blijft niettemin nog steeds brandend actueel. Dit mag wederom blijken uit een arrest van 10 oktober 2016 van het Hof van Cassatie waarin wordt geoordeeld dat het tuchtrechtelijke sanctierecht onverenigbaar is met het bestaan van een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst.

2016-12-06T10:53:24+00:00 6 december 2016|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |