>Voeg code toe voor de </head> tag.schenking

Generatiewissel bij land- en tuinbouwondernemingen (Tiberghien)

Auteur: Pieter Souffriau (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/06/2020 Inleidende kader: een bedrijf overdragen anno 2020 Uw bedrijf overdragen aan de volgende generatie bij overlijden of bij leven via schenking… In beide gevallen blijft de kwestie erg actueel. Hoe u dat doet is vaak juridisch erg complex. In een dossier zetten we de

Co-titularis van een rekening: dading over eigendomsrecht heeft geen invloed op erfbelasting (Delboo Advocaten)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2020 In het kader van de vereffening-verdeling van een nalatenschap wordt een regeling getroffen over de tegoeden op een rekening waarvan de overledene, samen met een derde, co-titularis was. In deze dading wordt bepaald dat de derde de enige eigenaar is van de tegoeden. De zus

Verrijking zonder oorzaak: samenwonen mits afrekening (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 24/06/2020 Aah, de liefde. U leeft op wolkjes en ziet alles door een roze bril. Maar onder invloed van het spreekwoord “waar het hart van vol is, loopt de mond van over”, zou u wel eens beloften kunnen doen waar u later mogelijk spijt van

Adieu aan de kaasroute? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/06/2020 U heeft wellicht vernomen dat er recent een wetsvoorstel werd ingediend om de zogenaamde “kaasroute” af te schaffen. Indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal in de toekomst steeds schenkbelasting verschuldigd zijn bij notariële schenkingen (behoudens wanneer er kan genoten worden van de gunstmaatregel voor familiale

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2020 Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar voor de schenking van roerende goederen (in principe) een vlak tarief geldt. De fiscale kostprijs van een successieplanning

Kan ik nog schenken voor een Belgische notaris? (Tiberghien)

Auteurs: Elisabeth De Nolf en Elisabeth Kustermans (Tiberghien) Publicatiedatum: 03/04/2020 De verstrengde maatregelen die de federale overheid genomen heeft in de strijd tegen het corona virus hebben een belangrijke impact op de werking van het notariaat. Volgens de richtlijnen van de Federatie van het Notariaat moeten alle akten voorlopig uitgesteld worden,

2020-04-08T12:42:25+00:00 11 april 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

Vlabel veroordeelt (casus met) herroepelijke “schenking over de echtgeno(o)t(e)” (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/02/2020 Wie een schenking wenst door te voeren, dient rekening te houden met het onherroepelijk karakter ervan: gegeven is en blijft gegeven! Hierop bestaat evenwel één uitzondering: als de schenking gedaan wordt aan de echtgeno(o)t(e) buiten huwelijkscontract, dan kan deze steeds en zonder

Waarde van een schenking: is betwisting mogelijk? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 17/02/2020 Vermogensplanning is er voor iedereen. Maar niet iedereen is altijd zo blij met de manier waarop een planning verloopt. Schenkingen kunnen soms, ook al is vrijgevigheid hun uitgangspunt, een ongewenst resultaat hebben. Vooral dan wanneer de waarde van de schenking ter discussie ligt. Stel

De ontbinding van een schenking om een nieuwe schenking door te voeren is belastingvrij en geen fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 04/02/2020 Successieplanning is een dertigtal jaar oud. De modaliteiten van de schenkingen uit de jaren negentig waren vrij rudimentair. Sedertdien, en vooral na het invoeren van de vaste tarieven van 3% en 7% voor de schenking van roerende goederen, zijn deze modaliteiten

Erfenisbejaging: giften aan thuiszorgverleners steeds uitgesloten? (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: december 2019 Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest uitspreken over de vraag of een thuiszorgverlener giften mag aanvaarden van de terminaal zieke persoon die hij in de laatste levensfase heeft bijgestaan. Personen die geen giften mogen ontvangen : Het burgerlijk

2020-01-07T14:34:58+00:00 7 januari 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |