Erf- en schenkbelasting – vrijstelling voor natuurgoederen (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 27/05/2021 Bij arrest van 22 november 2018 (C-679/17) oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Vlaamse vrijstelling in de erfbelasting voor bossen (oud art. 2.7.6.0.3 VCF) strijdig was met het Europese recht, indien die vrijstelling enkel zou worden toegekend voor de erfrechtelijke verkrijging van bossen gelegen…

Lees meer

Schenking: rechtstreeks maar via een onderhands document (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 14/05/2021 Carpe diem – pluk de dag. Leef elke dag alsof het je laatste is. Het leven is te kort, dus maak het de moeite waard. Het zouden geen clichés zijn, mocht er geen grond van waarheid in zitten. Door een dergelijke levenswijsheid te hanteren leef je inderdaad van dag tot…

Lees meer

Laat uw kinderen belastingvrij meegenieten van de erfenis van uw ouders (Van Havermaet)

Auteur: Sophie Schellens (Van Havermaet) Publicatiedatum: 27/04/2021 Sinds de hervorming van het erfrecht op 1 september 2018 bestaat de mogelijkheid om een deel van uw erfenis belastingvrij door te schenken aan uw (klein)kinderen. In vergelijking met de wettelijke erfenissprong – die een integrale verwerping van de nalatenschap inhoudt – kan u met de doorgeefschenking zélf kiezen welke…

Lees meer

Is belastingvrij schenken ook zorgenvrij schenken? (Deloitte)

Auteur: Thomas Verlinden (Deloitte) Publicatiedatum: 26/04/2021 De initiële beweegreden om te schenken heeft vaak een fiscale insteek. De erfbelasting is in belgië erg hoog en bij afwezigheid van betekenisvolle vrijstellingen komt men al snel in de hoogste schijven terecht. Om het opgebouwde vermogen te vrijwaren wordt daarom vaak tijdens het leven reeds een deel ervan…

Lees meer

De fiscale behandeling van het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: de VCF spreekt voortaan klare taal (Deloitte Legal)

Auteur: Greenille Private Client Team – Deloitte Legal Publicatiedatum: 02/04/2021 Het Vlaamse Parlement keurde op 31 maart 2021 een nieuw decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goed. Dit decreet brengt onder andere duidelijkheid omtrent de fiscale behandeling van de verzaking aan het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik. Een verzaking aan dit vruchtgebruik…

Lees meer

Verplichte registratie buitenlandse schenkingsakten: de fiscus licht toe (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: april 2021 Wij berichtten u al in eerdere nieuwsbrieven dat notariële schenkingsakten die in het buitenland werden verleden, sedert 15 december 2020 verplicht geregistreerd moeten worden in België. Hoewel er verschillende alternatieven bestaan om toch nog belastingvrij te schenken, is het belangrijk om goed te weten hoe ver de registratieformaliteit reikt, op…

Lees meer

De fiscus wordt teruggefloten: zij mag de nietigheid van een onderhandse schenking niet inroepen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 10/03/2021 Geregistreerde schenkingen van roerende goederen worden onderworpen aan schenkbelasting, ongeacht de tijd die verstrijkt tussen de schenking en het overlijden van de schenker. Niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen vallen onder een driejarige ‘risico’-periode in de erfbelasting: overlijdt de schenker tijdens de periode van drie jaar na de schenking, zal de…

Lees meer

Sire, er zijn geen grenzen meer bij notariële schenkingen (aternio)

Auteur: Johan Lemmens (aternio) Publicatiedatum: 10/03/2021 Sinds 15 december 2020 moeten alle buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen geregistreerd worden in België. Het resultaat van dergelijke registratie is uiteraard dat schenkbelasting is verschuldigd. De kaasroute, met name even de grens over naar een Nederlandse notaris voor een fiscaal vriendelijke schenking, behoort hierdoor definitief tot het verleden.…

Lees meer