>Voeg code toe voor de </head> tag.schenkbelasting

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst: schenk- of erfbelasting verschuldigd? Standpunt Vlabel van 14 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/04/2020 Bij loutere toekenning van een schuldvordering in een erfovereenkomst zoals bedoeld in artikel 1100/7, §1, derde lid BW is er geen schenkbelasting noch erfbelasting (indien betaalbaar gesteld bij overlijden van de toekomstige erflater) verschuldigd op de waarde van de schuldvordering. Wordt in de erfovereenkomst een schuldvordering

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2020 Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar voor de schenking van roerende goederen (in principe) een vlak tarief geldt. De fiscale kostprijs van een successieplanning

Covid-19 en de impact op de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de erf- en schenkbelasting (Tiberghien)

Auteurs: Murielle Gijbels en Noreen Somers (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/03/2020 Covid-19 heeft een impact op onze hele samenleving, uiteraard en in de eerste plaats op ieders persoonlijk leven maar ook op vele rechtsgebieden. We lichten hierna de verlengde aangiftetermijn voor de aangiften van nalatenschap toe, evenals hoe beursgenoteerde effecten voor de erf- en

Onroerende goederen vrijwaren van erfbelasting via inbreng in een vennootschap: een geldige denkpiste? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Elien Rousseeuw (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 21/02/2020 Onroerende goederen vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van onroerende goederen is immers schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar de schenking van roerende goederen bij registratie aan een vlak tarief wordt belast. Vanuit die optiek kan de

Vlabel veroordeelt (casus met) herroepelijke “schenking over de echtgeno(o)t(e)” (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/02/2020 Wie een schenking wenst door te voeren, dient rekening te houden met het onherroepelijk karakter ervan: gegeven is en blijft gegeven! Hierop bestaat evenwel één uitzondering: als de schenking gedaan wordt aan de echtgeno(o)t(e) buiten huwelijkscontract, dan kan deze steeds en zonder

Waarde van een schenking: is betwisting mogelijk? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 17/02/2020 Vermogensplanning is er voor iedereen. Maar niet iedereen is altijd zo blij met de manier waarop een planning verloopt. Schenkingen kunnen soms, ook al is vrijgevigheid hun uitgangspunt, een ongewenst resultaat hebben. Vooral dan wanneer de waarde van de schenking ter discussie ligt. Stel

De ontbinding van een schenking om een nieuwe schenking door te voeren is belastingvrij en geen fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 04/02/2020 Successieplanning is een dertigtal jaar oud. De modaliteiten van de schenkingen uit de jaren negentig waren vrij rudimentair. Sedertdien, en vooral na het invoeren van de vaste tarieven van 3% en 7% voor de schenking van roerende goederen, zijn deze modaliteiten

Eventueel vruchtgebruik: over hoe “misschien”, echt kan worden (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 30/01/2020 Vruchtgebruik: you love it or you hate it. Menig artikel werd reeds gewijd aan dit zakelijk recht. Zo ook door aternio. Ondermeer in een eerdere bijdrage behandelden we alvast enkele types van vruchtgebruik. Maar wist u dat er ook zoiets bestaat als het eventuele vruchtgebruik? Vruchtgebruik “klassiek” De

2020-02-08T11:01:32+00:00 10 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Verhaal bij de Rechtbank tegen een negatieve voorafgaande beslissing mogelijk (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 20/01/2020 Het Hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 14 januari 2020 beslist dat een vordering  tot vernietiging van een voorafgaande beslissing van Vlabel ontvankelijk is. In eerste aanleg had de Rechtbank de vordering onontvankelijk verklaard wegens gebrek aan

Uw kinderen een geldsom schenken: hoe praktisch aanpakken? (Lemon Consult)

Auteur: Dana Vandaele (Lemon Consult) Publicatiedatum: 12/12/2019 Stel, met de feestdagen in zicht, wenst u uw kinderen een som geld te schenken. Of misschien zijn uw kinderen net het huis uit en wilt u hen graag een financieel duwtje in de rug geven. De ‘bankgift’ leent er zich toe om