>Voeg code toe voor de </head> tag.schenkbelasting

Schenk- en erfbelasting: wat staat er in de op 8 november 2019 ingediende beleidsnota? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2019 In de Beleidsnota, ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend, staat het volgende: Vriendenerfenis ‘De Vlaamse Regering heeft ervoor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. We gaan daarmee verder op de reeds door de vorige regering ingeslagen weg.

2019-11-13T17:40:23+00:00 13 november 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Schenken van aandelen via het aanpassen van het UBO-register: kan dat? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/09/2019 Eerst en vooral: wat is het UBO-register? De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting tot het opzetten van een UBO-register (‘ultimate beneficial owners’ of uiteindelijk begunstigden) in. In dit centraal register dienen de gegevens van de uiteindelijke

Nieuwe opportuniteiten voor het schenken van vastgoedaandelen (Lydian)

Auteur: Geert De Neef (Lydian) Publicatiedatum: 09/09/2019 Vastgoedaandelen kunnen fiscaal voordelig geschonken worden Fiscale successieplanning is in België relatief eenvoudig voor wie bereid is te schenken. Het volstaat immers de schenking aan de schenkingsformaliteit te onderwerpen en een schenkbelasting te betalen die over het algemeen qua kostprijs erg meevalt.  Het onderwerpen van

Ambitieuze plannen tot hervorming van Vlaamse erf- en schenkbelasting (Loyens & Loeff)

Auteurs: Saskia Lust en Stephanie van Gils (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 19/08/2019 Recent werd de formateursnota voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering gepubliceerd. De formateursnota bevat enkele opmerkelijke voorstellen op het vlak van de Vlaamse erf- en schenkbelasting, zoals de invoering van een vrijstelling van erfbelasting voor de langstlevende echtgenoot

Frans vastgoed in uw Belgische vennootschap: 5 aandachtspunten (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Febe Louage (Vandelanotte) Publicatiedatum: 09/07/2019 De aankoop van Frans vastgoed via een Belgische vennootschap gaat zowel in België als in Frankrijk gepaard met een aantal belangrijke formaliteiten. Onze experten zetten voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rij, zodat u goed voorbereid aan de slag kunt. Dankzij

Verzekeringsgiften (ook uit het verleden) : gevrijwaard van erfbelasting? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Stoffel Werbrouck (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2019 Levensverzekeringen zoals de TAK21 en TAK23 hebben hun populariteit niet alleen te danken aan hun gunstig fiscaal regime. In het verleden bleken deze beleggingsproducten bovendien een uitgelezen instrument om vermogen te vrijwaren van erfbelasting, en dat via de zogenaamde verzekeringsgift. Door de

Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: enkele praktische aandachtspunten (Lemon Consult)

Auteur: Dana Vandaele (Lemon Consult) Publicatiedatum: 12/06/2019 Wie een schenking onderneemt ten voordele van z’n kinderen en daarbij het vruchtgebruik voorbehoudt, staat best even stil bij het lot van dit vruchtgebruik bij zijn overlijden. Moet het vruchtgebruik worden verdergezet door de partner of niet? De wettelijke regels daaromtrent zijn vorig jaar

Schenking meerdere onroerende goederen die niet allemaal deels uit een nalatenschap komen:  hoe de principieel verschuldigde schenkbelasting vóór vrijstelling berekenen? Standpunt Vlabel van 18 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2019 Probleemstelling Hoe moeten de limieten van artikel 2.8.6.0.9 VCF berekend worden indien er meerdere onroerende goederen worden geschonken die niet allemaal deels uit een nalatenschap komen, en in de veronderstelling dat de totale waarde per begunstigde hoger is dan € 150.000 waardoor er deels belast wordt

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (1): welke belasting bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik? (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 23/04/2019 Een decreet van 21 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018, wijzigt een heel aantal bepalingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Die codex bevat nagenoeg de hele Vlaamse fiscale wetgeving: niet alleen de registratie-en erfbelasting, maar ook de verkeersbelasting, de belasting

Globale erfovereenkomst: fiscaal gefileerd (Delboo)

Auteur: Mark Delboo (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 In het nieuwe erfrecht is het mogelijk om een globale erfovereenkomst te sluiten. Het doel ervan is voor overlijden al zekerheid te hebben over de verdeling van het vermogen zonder dat er later nog discussie over kan zijn. In dergelijke overeenkomst wordt vastgesteld