Wetsvoorstel houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het BW goedgekeurd door de Commissie Justitie (LegalNews)

Auteur: LegalNews Het gaat hier om een codificatie zonder inhoudelijke wijziging. Beoogd wordt de teksten te actualiseren, waar nodig ze duidelijker en leesbaarder te formuleren en ze in een logischere structuur onder te brengen; die bepalingen in te lassen in het nieuw Burgerlijk Wetboek en daarbij coherentie te verwezenlijken ten aanzien van de overige boeken…

Lees meer

Wallonië blijft eigen koers varen: verlenging risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen naar 5 jaar (Van Havermaet)

Auteur: Natalie Vanderstappen (Van Havermaet) De Waalse regering heeft recent een nieuw decreet aangenomen dat moet leiden tot een “eerlijkere” belasting. Eén van de maatregelen is een verlenging van de risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen naar 5 jaar. Wat houdt deze maatregel precies is? Wanneer zal deze nieuwe regeling in werking treden? Wat met Vlaanderen en…

Lees meer

Geen successierechten bij schenking op sterfbed (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Lauwers Fiscale Advocaten Zoals geweten is het tarief van de schenkbelasting voordeliger als dat van de successierechten. Een schenking van roerende goederen is in principe onderworpen aan schenkbelastingen. Indien de schenking ter registratie wordt aangeboden zijn er geen successierechten meer verschuldigd op het moment dat de schenker komt te overlijden. Als de schenking niet…

Lees meer

Voorlopig bewind en conventionele terugkeer in een schenkingsakte (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Schenkingen zijn en blijven een populaire planningstechniek. Maar aangezien we niet weten wat de toekomst brengt, zijn we maar beter zo goed mogelijk op alles voorbereid. In deze bijdrage gaan we specifiek in op de situatie waarin een persoon een schenking met modaliteiten heeft uitgevoerd en daarna onder voorlopig bewind werd…

Lees meer

Toekomst van het duolegaat in de drie Gewesten: belangrijke wijzigingen in Vlaanderen (Degroof Petercam)

Auteur: Niko Hostyn (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 09/09/2021 De toepasselijke tarieven in de successierechten/erfbelasting op verwanten die niet behoren tot de rechte lijn (zoals kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders) zijn hoog. In Vlaanderen lopen de tarieven tussen ‘vreemden’ op tot 55%, in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs tot 80%. Indien men dus een testament…

Lees meer

Vlabel in de fout – gunstregime erf- & schenkbelasting familiebedrijven wel van toepassing op vennootschappen met privaat vastgoed (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 17/08/2021 De Vlaamse decreetgever heeft een zeer positief stelsel ontwikkeld voor de schenking en vererving van familiale vennootschappen met een reële economische activiteit. De aandelen ervan kunnen, mits het vervuld zijn van enkele voorwaarden, worden geschonken aan 0% en vererfd aan 3%; een verademing in vergelijking met de reguliere tarieven die zelfs…

Lees meer

Schenking onder last of eerder lastige schenking? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 21/06/2021 Een schenking vereist, om geldig te zijn, de vervulling van een aantal basiselementen. We spreken in dat kader van een intentioneel element en een materieel element. Het intentioneel element is dat de schenker de wil heeft om een goed “zomaar, voor niets” weg te geven. De schenker moet met andere woorden handelen…

Lees meer

De gewijzigde erf- en schenkbelasting: inwerkingtreding 1 juli 2021 (Grant Thornton)

Auteur: Wendy Rombouts (Grant Thornton) Publicatiedatum: 11/05/2021 De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de erf- en schenkbelasting nadert met rasse schreden. Niet enkel nemen we afscheid van het fiscaal voordelige duolegaat en verwelkomen we de ‘vriendenerfenis’, ook de tarieven om te schenken en legateren aan goede doelen worden onder handen genomen. De wijzigingen zullen…

Lees meer

Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Elisabeth De Nolf en Olivia Herbert (Tiberghien) Publicatiedatum: 11/06/2021 Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe het wereldwijde vermogen van een overleden Belgisch rijksinwoner. Teneinde situaties van dubbele belasting in de successierechten…

Lees meer

Erf- en schenkbelasting – vrijstelling voor natuurgoederen (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 27/05/2021 Bij arrest van 22 november 2018 (C-679/17) oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Vlaamse vrijstelling in de erfbelasting voor bossen (oud art. 2.7.6.0.3 VCF) strijdig was met het Europese recht, indien die vrijstelling enkel zou worden toegekend voor de erfrechtelijke verkrijging van bossen gelegen…

Lees meer