>Voeg code toe voor de </head> tag.sanering

De Grote Grondvraag : Saneert Vlaanderen uw verontreinigde grond gratis? (Schoups)

Auteur: Rami Nasser (Schoups)  Publicatiedatum: 12/11/2019 Wij lezen in de media dat Vlaanderen de verontreinigde gronden van particulieren gratis saneert. Als een particulier eigenaar is van een verontreinigde grond en zelf geen schuld heeft aan de verontreiniging, zou de Vlaamse Overheid op termijn de grond gratis saneren. Dit nieuws klinkt veelbelovend

2019-11-23T11:19:47+00:00 23 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Raad van State verduidelijkt modaliteiten statuut onschuldige bezitter (Stibbe)

Auteur: Yves Sternotte (Stibbe) Publicatiedatum: 30/11/2018 Het Bodemdecreet laat toe om een vrijstelling van de saneringsplicht aan te vragen om perverse effecten bij de toepassing van het decreet te vermijden. De Raad van State heeft in drie recente arresten de modaliteiten van deze mogelijkheid verduidelijkt. De toepassing van het Bodemdecreet kan

2018-12-22T14:08:22+00:00 22 december 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |