De werkgever is failliet. Welke rechten hebben werknemers? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 28/04/2021 Als gevolg van de coronacrisis hebben verschillende ondernemingen het moeilijk. Zij kunnen rekenen op (financiële) steunmaatregelen van de overheid, maar voor sommige ondernemingen is dit jammer genoeg niet voldoende, waardoor zij het faillissement dienen aan te vragen. Uit de meest recente cijfers van STATBEL (18…

Lees meer

Eindejaarspremie voor tijdelijk werkloze werknemers (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity)  Publicatiedatum: 16/12/2020 Het afgelopen jaar hebben vele werkgevers voor hun werknemers gebruik gemaakt van een systeem van tijdelijke werkloosheid (overmacht/economische redenen). Hoewel dit de werkgever vaak wat meer ademruimte gaf, betekende dit bij bepaalde werknemers dat zij financieel moesten inleveren. Het feit dat er in 2020 gebruik werd gemaakt van tijdelijke werkloosheid…

Lees meer

Terugkeer naar gebruikelijke regelgeving met betrekking tot tijdelijke werkloosheid (Loyens & Loeff)

Auteurs: Kris De Schutter, Brunhilde Van den Haute en Lucia Bellobuono (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 04/09/2020 Vanaf 1 september 2020 gelden opnieuw de gebruikelijke regels voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen met uitzondering van volgende nuanceringen en uitzonderingen: Toepassing van overgangsmaatregelen tot 31 december 2020 indien er een beroep wordt gedaan op…

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 7/08/2020 Zowel de RVA als de FOD WASO hebben de documenten gepubliceerd om de toepassing van tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 te kunnen aanvragen. Zoals toegelicht in onze vorige newsflash (zie onze newsflash van 3 juli 2020 ) zullen de voorwaarden voor Corona-werkloosheid vanaf 1 september 2020 worden aangepast. Daarnaast wordt…

Lees meer

Denk na over tijdelijke werkloosheid om economische redenen (Lydian)

Auteur: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/07/2020 Sinds 13 maart 2020 interpreteert de RVA het begrip overmacht op een soepele wijze. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid die aan Covid-19 gelinkt kunnen worden, vallen sindsdien onder Corona-tijdelijke werkloosheid. Deze bijzondere situatie geldt momenteel tot en met 31 augustus 2020 en tot en met 31 december 2020 voor…

Lees meer

Update: COVID-19 en internationale reizen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 31/07/2020 In onze vorige Newsflash met betrekking tot de rechten en plichten als werkgever bij internationale reizen gaven we aan dat de werknemer op basis van de toenmalige RVA-richtlijnen recht had op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien hij of zij arbeidsgeschikt was maar wel verplicht in quarantaine moest omwille van een terugkeer uit…

Lees meer

Mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu? (Vandelanotte)

Auteurs: Alexia De Poorter en Ellen Verstraete (Vandelanotte) Publicatiedatum: 17/07/2020 Eindelijk, het zomerverlof is aangebroken! En hoewel dat er voor heel wat Belgen dit jaar eentje in eigen land zal worden, kiezen net zoveel Belgen toch nog steeds voor een vakantie in het buitenland. Voor u als werkgever niet altijd evident, want de kans bestaat…

Lees meer

Optimaliseren van cashflow binnen de grenzen van het arbeidsrecht (Monard Law)

Auteur: Monard Law Publicatiedatum: 01/07/2020 Ongeveer één maand na de lockdown zouden we bijna vergeten dat COVID-19 nog steeds deel uit maakt van ons leven. Mensen kunnen terug terrasjes doen, sociale activiteiten starten terug op en onze bubbel wordt terug groter. Voor veel ondernemingen zijn de komende maanden evenwel spannender dan de periode van de…

Lees meer

Corona-ouderschapsverlof – Het Bijzondere Machtenbesluit nr. 23 van 13 mei 2020 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 14/05/2020 In het kader van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn veel ouders verplicht om te telewerken en tegelijkertijd in te staan voor de opvang van hun kinderen. In die context heeft de regering een Bijzondere Machtenbesluit aangenomen dat tijdelijk voorziet in de mogelijkheid van…

Lees meer

Inzetten van freelancers tijdens tijdelijke werkloosheid (Monard law)

Auteur: Monard Law Publicatiedatum: 27/03/2020 Freelancers staan ervoor gekend om ondernemingen met de nodige flexibiliteit te laten draaien. Bijna alle bedrijven doen er dan ook wel (eens) beroep op. Nu evenwel steeds meer vaste werknemers tijdelijk werkloos zijn omwille van het Corona-virus, is het nuttig om eens stil te staan bij de vraag of je…

Lees meer