Meerwaarden op aandelen: verkoop DBI-aandelenpakket door vennootschap aan verschillende kopers op verschillende tijdstippen kan belastingvrij (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Jan Sandra (Imposto Advocaten) De rulingcommissie bevestigt in een recente voorafgaande beslissing dat de verkoop van een DBI-aandelenpakket aan verschillende verkopers, verspreid over verschillende dagen in welbepaalde omstandigheden voor de toepassing van de meerwaardevrijstelling in de vennootschapsbelasting in aanmerking komt (voorafgaande beslissing nr. 2022.0011 van 8 februari 2022). Deze beslissing is…

Lees meer

De uitkering van liquidatiereserves als liquidatievoorschot – vrijgesteld van roerende voorheffing … of toch niet? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Louis Kemseke (Imposto Advocaten) In principe zijn dividenden onderworpen aan het standaardtarief in de roerende voorheffing van 30%. ‘In principe’, want heel wat kmo-vennootschappen maken vandaag de dag dankbaar gebruik van het fiscaalvriendelijke regime van de liquidatiereserves. Bij de aanleg van de liquidatiereserves betaalt een vennootschap een afzonderlijke heffing van 10%.…

Lees meer

Kunt u uw aandeelhouder-natuurlijke persoon en uw aandeelhouder-vennootschap verzoenen in het kader van de aanleg van een liquidatiereserve binnen de BV? Volgens de rulingcommissie wel! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Enige tijd terug stelden wij ons de vraag of onder het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) binnen de BV statutair kan worden voorzien dat bij een dividenduitkering de liquidatiereserves bij voorrang worden toegekend aan de aandeelhouders-natuurlijke personen en dat de dividenden toegekend aan de aandeelhouders-vennootschappen bij voorrang voortkomen uit de gewone reserves.…

Lees meer

Voordelig belaste auteursvergoedingen onder de loep (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 19/06/2020 Voor de creatie van auteursrechtelijke beschermde werken heeft de wetgever een zeer gunstig fiscaal systeem bedacht, maar de rulingcommissie ziet bijzonder streng toe op de concrete uitwerking ervan en legt meer en meer extra voorwaarden en beperkingen op. Maar zelfs met die extra beperkingen blijft het…

Lees meer

Ruling of administratieve beslissing voor taxatie ongunstig ? – rechter kan soelaas brengen! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: mei 2020 U plant een herstructurering, een investering, een bouwproject, een schenking, etc. Hoe het fiscale kostenplaatje er zal uitzien kan wel eens onzeker voorkomen: is de voorgenomen verrichting belastingvrij, wat is het belastingtarief, is er recht op investerings- of kostenaftrek, etc. het zijn maar enkele vragen…

Lees meer

Vergoedingen voor auteursrechten: dé aantrekkelijke vergoedingswijze voor de creatieve werknemer, de creatieve zelfstandig medewerker of de creatieve bedrijfsleider! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 21/02/2020 Sinds 2008 voorziet de fiscale wet in een uitermate gunstige belastingregeling voor inkomsten die een belastingplichtige geniet uit auteursrechten. Zowel werknemers als zelfstandig medewerkers en bedrijfsleiders kunnen van deze fiscale incentive genieten. Hoe voordelig? Het aantrekkelijke van dit fiscaal regime is dat inkomsten die normaliter als…

Lees meer

Verbouwingswerken aan 6% btw of nieuwbouw aan 21% btw – de rulingpraktijk nader bekeken (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren er ideeën omtrent een mogelijke tariefverlaging voor bouw- en renovatiewerken met het oog op energiebesparing en vermindering van C02-uitstoot. Benieuwd wat de (nabije) toekomst ons brengt. Op vandaag blijft één…

Lees meer

Waardering vruchtgebruik : ruilt AA Fisc de methode Ruysseveldt in voor de methode van de rulingcommissie? (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: februari 2018 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de nieuwsfeiten uit de gebruikelijke fiscale nieuwsbrieven herkauwt.…

Lees meer