>Voeg code toe voor de </head> tag.ruling

Exit uit het statuut van GVV of FIIS: Rulingcommissie verduidelijkt de fiscale gevolgen (Eubelius)

Auteurs: Wouter Claes en Kelly Moens (Eubelius)Publicatiedatum: 21/06/2021 In een persbericht van 12 mei 2021 heeft Leasinvest Real Estate aangekondigd dat het de intentie heeft om zijn statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ("GVV") op te geven. Dit is bijzonder nieuws want het zou de eerste keer zijn dat een openbare GVV haar

2021-06-23T09:35:06+00:00 23 juni 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Jaarverslag 2020 Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (Stibbe)

Auteur: Elien Van Malder (Stibbe)Publicatiedatum: 28/05/2021 Het Jaarverslag 2020 van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken is gepubliceerd. Ons team fiscaal recht vat in deze short read enkele belangrijke elementen uit het verslag voor u samen. [Jaarverslag NL versie | Rapport annuel version française] Bijna de helft van de rulingaanvragen was Covid-19

2021-06-02T12:49:18+00:00 3 juni 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Rulingcommissie geeft fiat over globaal vastgestelde waardeverminderingen (VGD)

Auteur: Maxime Vandemaele (VGD)Publicatiedatum: 03/05/2021 Als ondernemer ben je tijdens het bestaan van je onderneming wellicht al eens geconfronteerd met klanten die niet of laattijdig betalen. De fiscale wetgever voorziet specifiek voor deze categorie vorderingen in een mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, reeds rekening te houden met de waarschijnlijk te

2021-05-08T10:58:28+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Wetsontwerp wil “privacy rulings” invoeren naar analogie met fiscale rulings (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal)Publicatiedatum: 31/03/2021 De GDPR is inmiddels 5 jaar in werking en de voorbije 3 jaar, sinds mei 2018, wordt de inhoud ervan ook effectief afgedwongen door de overheid. Ook na al die tijd blijkt elke dag opnieuw dat ondernemers de regels rond gegevensbescherming onduidelijk,

2021-04-08T10:00:18+00:00 8 april 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

De bedrijfsleider als borgsteller voor vennootschapschulden: valt er fiscaal iets te recupereren? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/06/2020 Het is een herkenbare situatie, al zeker in een crisisperiode. Een vennootschap wenst te investeren. Daarvoor heeft zij kredieten nodig en ze leent daartoe bij haar bank. De gevraagde kredieten worden toegestaan op voorwaarde dat de bestuurder-aandeelhouder zich borg stelt. De resultaten van de

2020-07-18T09:56:31+00:00 21 juli 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Voordelig belaste auteursvergoedingen onder de loep (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 19/06/2020 Voor de creatie van auteursrechtelijke beschermde werken heeft de wetgever een zeer gunstig fiscaal systeem bedacht, maar de rulingcommissie ziet bijzonder streng toe op de concrete uitwerking ervan en legt meer en meer extra voorwaarden en beperkingen op. Maar zelfs met

Ruling of administratieve beslissing voor taxatie ongunstig ? – rechter kan soelaas brengen! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: mei 2020 U plant een herstructurering, een investering, een bouwproject, een schenking, etc. Hoe het fiscale kostenplaatje er zal uitzien kan wel eens onzeker voorkomen: is de voorgenomen verrichting belastingvrij, wat is het belastingtarief, is er recht op investerings- of kostenaftrek, etc.

Vergoedingen voor auteursrechten: dé aantrekkelijke vergoedingswijze voor de creatieve werknemer, de creatieve zelfstandig medewerker of de creatieve bedrijfsleider! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 21/02/2020 Sinds 2008 voorziet de fiscale wet in een uitermate gunstige belastingregeling voor inkomsten die een belastingplichtige geniet uit auteursrechten. Zowel werknemers als zelfstandig medewerkers en bedrijfsleiders kunnen van deze fiscale incentive genieten. Hoe voordelig? Het aantrekkelijke van dit fiscaal regime is

Puzzel opgelost! Rulingdienst verklaart bitcoin transactie fiscaal onbelastbaar (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 16/10/2019 De Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigt in een (nog) niet-gepubliceerde Ruling dat de verkoop van bitcoins volledig onbelast kan gebeuren. Lauwers & Seutin verkreeg de positieve uitspraak naar aanleiding van een belastingplichtige, die door het oplossen van een internetpuzzel een bedrag aan bitcoins won.

2019-10-26T08:48:26+00:00 29 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Europese Commissie: diepgaande onderzoeken naar individuele fiscale rulings in verband met “overwinst” die door België aan 39 multinationale ondernemingen zijn afgegeven (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/09/2019 De Europese Commissie heeft afzonderlijke diepgaande onderzoeken geopend om na te gaan of fiscale rulings in verband met "overwinst" die door België aan 39 multinationale ondernemingen zijn afgegeven, aan die ondernemingen een oneerlijk voordeel hebben toegekend ten opzichte van hun concurrenten, wat in strijd is met

2019-09-20T13:25:51+00:00 21 september 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: |