>Voeg code toe voor de </head> tag.ruling

Ruling of administratieve beslissing voor taxatie ongunstig ? – rechter kan soelaas brengen! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: mei 2020 U plant een herstructurering, een investering, een bouwproject, een schenking, etc. Hoe het fiscale kostenplaatje er zal uitzien kan wel eens onzeker voorkomen: is de voorgenomen verrichting belastingvrij, wat is het belastingtarief, is er recht op investerings- of kostenaftrek, etc.

Vergoedingen voor auteursrechten: dé aantrekkelijke vergoedingswijze voor de creatieve werknemer, de creatieve zelfstandig medewerker of de creatieve bedrijfsleider! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 21/02/2020 Sinds 2008 voorziet de fiscale wet in een uitermate gunstige belastingregeling voor inkomsten die een belastingplichtige geniet uit auteursrechten. Zowel werknemers als zelfstandig medewerkers en bedrijfsleiders kunnen van deze fiscale incentive genieten. Hoe voordelig? Het aantrekkelijke van dit fiscaal regime is

Puzzel opgelost! Rulingdienst verklaart bitcoin transactie fiscaal onbelastbaar (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 16/10/2019 De Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigt in een (nog) niet-gepubliceerde Ruling dat de verkoop van bitcoins volledig onbelast kan gebeuren. Lauwers & Seutin verkreeg de positieve uitspraak naar aanleiding van een belastingplichtige, die door het oplossen van een internetpuzzel een bedrag aan bitcoins won.

2019-10-26T08:48:26+00:00 29 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Europese Commissie: diepgaande onderzoeken naar individuele fiscale rulings in verband met “overwinst” die door België aan 39 multinationale ondernemingen zijn afgegeven (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/09/2019 De Europese Commissie heeft afzonderlijke diepgaande onderzoeken geopend om na te gaan of fiscale rulings in verband met "overwinst" die door België aan 39 multinationale ondernemingen zijn afgegeven, aan die ondernemingen een oneerlijk voordeel hebben toegekend ten opzichte van hun concurrenten, wat in strijd is met

2019-09-20T13:25:51+00:00 21 september 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Verbouwingswerken aan 6% btw of nieuwbouw aan 21% btw – de rulingpraktijk nader bekeken (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren er ideeën omtrent een mogelijke tariefverlaging voor bouw- en renovatiewerken met het oog op energiebesparing en vermindering van C02-uitstoot. Benieuwd wat de (nabije) toekomst ons

2019-04-13T09:03:23+00:00 13 april 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Waardering vruchtgebruik : ruilt AA Fisc de methode Ruysseveldt in voor de methode van de rulingcommissie? (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: februari 2018 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de nieuwsfeiten uit

Meerwaarden op bitcoins : steeds belastbaar? (Mythra Advocaten)

Auteur: Mythra Advocaten Publicatiedatum: 26/01/2018 De rulingdienst heeft zich voor het eerst uitgesproken over het belastingregime van meerwaarden op bitcoins (ruling nr. 2017.852, 5 december 2017) en komt in het concrete geval tot het besluit dat de meerwaarden niet belastbaar zijn als beroepsinkomsten. De dienst voegt daar wel aan toe

Ondermijnen rulings onze samenleving? (Bloom Law)

In een interview in de Knack verklaarde Paul de Grauwe dat "het heel ongezond is als een overheid afspraken maakt met een bedrijf over hoeveel belastingen het moet betalen. De overheid discrimineert dan, want de gewone man hoeft daar niet op te rekenen. Zulke afspraken, rulings, ondermijnen onze samenleving van

2017-06-28T10:01:06+00:00 28 juni 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Nieuw systeem van vruchtgebruikwaardering. De Heer is uw herder. De rulingcommissie ook? (Spartax)

Zoals geweten heeft de rulingcommissie zelf een nieuw systeem van vruchtgebruikwaardering naar voor geschoven. In de praktijk zijn er dan ook waarderingsverslagen van “experts” die voor de waardering van vruchtgebruik zonder enige analyse of kanttekening kortweg teruggrijpen naar deze methode om vruchtgebruik te waarderen. Het patroon doet bijzonder herkenbaar aan,

2017-04-21T13:33:22+00:00 21 april 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

‘Gecertificeerde maatschap’ : toepassing kaaimantaks bevestigd (Laurius)

Zoals reeds gemeld, heeft de Rulingcommissie de toepassing van de 'doorkijkbelasting' op juridische constructies (de zgn. 'kaaimantaks') verduidelijkt in een aantal recentelijk gepubliceerde rulings. Hierna wordt ingegaan op een beslissing die handelt over een zogenaamde 'gecertificeerde maatschap', zijnde een burgerlijke maatschap naar Belgisch recht waarvan de deelbewijzen gecertificeerd zouden worden door middel van een

2017-03-29T10:34:50+00:00 29 maart 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |