>Voeg code toe voor de </head> tag.ruimtelijke ordening

Drie aandachtspunten bij de opmaak van een omgevingsvergunnings-aanvraag (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law)Publicatiedatum: 06/04/2021 Een goed onderbouwde vergunningsaanvraag maakt het voor een vergunningverlenende overheid eenvoudiger om een goed gemotiveerde vergunning te verlenen. Wij geven daarom graag enkele tips voor de opmaak van een goede vergunningsaanvraag. 1. VERENIGBAARHEID MET DE GELDENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voor

Verstikkingsgevaar voor nieuwe projecten met mobiliteitsimpact? (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Durkadin Yilmaz (adhemar.law)Publicatiedatum: 18/03/2021 In een arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem omwille van de stikstofuitstoot en de mogelijke impact van die stikstofuitstoot op nabijgelegen habitatrichtlijngebieden (en VEN-gebieden).

Zonevreemde opslagactiviteiten en vergunningsplichtige functiewijziging (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 27/02/2021 Met arrest van 24 februari 2021 veroordeelde het hof van beroep te Antwerpen beklaagden wegens een onvergunde functiewijziging: ‘Beklaagden gaan er verkeerdelijk vanuit dat het opslaan van elektrische apparaten/huisraad in een stalling in agrarisch gebied met commerciële doeleinden een niet-vergunningsplichtige handeling was. Immers, op

2021-03-06T11:24:51+00:00 6 maart 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Vanaf 1 januari 2021 is de Vlaamse Wooncode omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 05/01/2021 De Vlaamse Wooncode bundelt de regelgeving over het Vlaamse woonbeleid. De Wooncode dateert van 1997 en is intussen meermaals gewijzigd. Daarnaast zijn er ook andere aspecten van het woonbeleid buiten de Wooncode te vinden. Om de samenhang en de leesbaarheid te verbeteren, is er een initiatief genomen

2021-01-05T10:22:45+00:00 5 januari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Projectontwikkelaars minder lang in onzekerheid tijdens vergunningsprocedures (De Coninck Advocatenkantoor)

Auteurs: Tinneke Huyghe en Caroline Van Esbroeck (De Coninck Advocatenkantoor)Publicatiedatum: 09/12/2020 De lange doorlooptijd van vergunningsprocedures, zeker bij een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en de carrousel van beroepsprocedures zijn een doorn in het oog van zowel projectontwikkelaars als van politici. De Vlaamse Regering heeft daarom op 27 november

Het Omgevingsloket: een update! (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 17/11/2020 De regelgeving omtrent het gebruik en de toepassing van het Omgevingsloket kende op 3 november 2020 enkele grondige wijzigingen. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen: 1° Meldingen uitsluitend en digitaal in te dienen bij het lokaal bestuur De eerste wijziging heeft

Lokale besturen gebuisd in troebel water? 400.000 Vlaamse woningen nog niet aangesloten op de riolering. Wie is juridisch verantwoordelijk? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Willem-Jan Ingels en Lennart Nijs (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/11/2020 Het reportageprogramma “Pano” deed onderzoek naar de waterkwaliteit in Vlaanderen. Die blijkt volgens “Pano” erbarmelijk te zijn. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat maar liefst 400.000 woningen in Vlaanderen niet zijn aangesloten op het rioleringsnet. Hierdoor komt

2020-11-13T11:53:09+00:00 15 november 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Vlaanderen: verduidelijking aangaande hoofdfuncties in een gebouw in het kader van vergunningsplichtige functiewijzigingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/10/2020 Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, aangaande de mogelijkheid om meerdere hoofdfuncties in een gebouw te hebben en de daaraan gekoppelde vergunningsplicht; Deze vraag

2020-10-23T09:11:16+00:00 23 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Recente ontwikkelingen inzake de lokale bouwstop (Seeds of Law)

Auteurs: Koen De Puydt en Aline Heyrman (Seeds of Law) Publicatiedatum: 15/10/2020 De druk op de open ruimte beperken is al jaren een hot topic op Vlaams niveau. Maar uit de praktijk blijkt dat een algemene bouwstop niet zomaar via beleidsinstrumenten kan worden ingevoerd. De voorbije jaren werden diverse maatregelen

2020-10-23T09:07:04+00:00 23 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Kunnen stedenbouwkundige misdrijven ‘afgekocht’ worden? Aanvraagprocedure minnelijke schikking vereenvoudigd (Forum Advocaten)

Auteurs: Joram Maes en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2020 Met een zekere regelmaat berichten de media over (gegoede) verdachten van sociale of fiscale fraude die een ‌minnelijke schikking bereiken en hun proces hiermee ‘afkopen’. Hoewel niet meteen geliefd bij het grote publiek, geniet de minnelijke schikking in dergelijke zaken