>Voeg code toe voor de </head> tag.ruimtelijke ordening

Vlaanderen: verduidelijking aangaande hoofdfuncties in een gebouw in het kader van vergunningsplichtige functiewijzigingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/10/2020 Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, aangaande de mogelijkheid om meerdere hoofdfuncties in een gebouw te hebben en de daaraan gekoppelde vergunningsplicht; Deze vraag

2020-10-23T09:11:16+00:00 23 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Recente ontwikkelingen inzake de lokale bouwstop (Seeds of Law)

Auteurs: Koen De Puydt en Aline Heyrman (Seeds of Law) Publicatiedatum: 15/10/2020 De druk op de open ruimte beperken is al jaren een hot topic op Vlaams niveau. Maar uit de praktijk blijkt dat een algemene bouwstop niet zomaar via beleidsinstrumenten kan worden ingevoerd. De voorbije jaren werden diverse maatregelen

2020-10-23T09:07:04+00:00 23 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Kunnen stedenbouwkundige misdrijven ‘afgekocht’ worden? Aanvraagprocedure minnelijke schikking vereenvoudigd (Forum Advocaten)

Auteurs: Joram Maes en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2020 Met een zekere regelmaat berichten de media over (gegoede) verdachten van sociale of fiscale fraude die een ‌minnelijke schikking bereiken en hun proces hiermee ‘afkopen’. Hoewel niet meteen geliefd bij het grote publiek, geniet de minnelijke schikking in dergelijke zaken

Beoordelingsbevoegdheid van de overheid bij de aktename van een melding klasse 3 (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 21/09/2020 In het arrest nr. RvVb-A-2021-0033 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich op 10 september 2020 uitgesproken over een interessant debat over de bevoegdheid van de bevoegde overheid voor de omgevingsvergunningsaanvraag van een inrichting klasse 3. De RvVb benadrukt dat de bevoegde overheid bij

2020-09-25T09:35:38+00:00 25 september 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Omgevingsrecht als spil van een circulaire economie (GD&A Advocaten)

Auteur: Willem-Jan Ingels (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 16/09/2020 Europa moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dit is het ambitieuze streefdoel van de Europese “Green Deal”. Ook voor ons land betekent dit werk aan de winkel. Lokale besturen in Vlaanderen zullen meer dan ooit hun steentje moeten bijdragen aan een groener en duurzamer

2020-09-22T11:58:41+00:00 22 september 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Snel en efficiënt handhaven: de aanstelling van een gemeentelijk verbalisant. Operae pretium est (GD&A Advocaten)

Auteur: Jens Joossens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 03/06/2020 Indien men als lokaal bestuur wenst op te treden tegen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken is de aanstelling van één of meerdere gemeentelijke verbalisanten noodzakelijk. Wegens het groot aantal vragen naar zowel de wijze van aanstelling als de bevoegdheden wordt in deze nieuwsbrief kort

2020-06-05T12:22:52+00:00 5 juni 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

COVID-19: Mogelijkheid tot televergaderen in het kader van Vlaams omgevings- en ruimtelijke ordeningsrecht verlengd t.e.m. 17 juli 2020 (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 02/06/2020 In aanvulling op onze e-zine van 21 april 2020 betreffende de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid, informeren wij u omtrent het op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde Ministerieel Besluit van 8 mei 2020 tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie

2020-06-05T08:11:51+00:00 5 juni 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Leiden stedenbouwkundige overtredingen altijd tot nietigheid? (Seeds of Law)

Auteurs: Gloria Delgado en Ulrike Beuselinck (Seeds of Law)  Publicatiedatum: 14/04/2020 Het Hof van Cassatie casseerde onlangs een arrest dat een vastgoedcontract nietig verklaarde omwille van een stedenbouwkundige overtreding. Het Hof hield daarbij rekening met het feit dat de overtreding geregulariseerd kon worden waardoor men aan het doel van de

2020-04-19T08:55:00+00:00 19 april 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Vlaamse Regering talmt met maatregelen in het Omgevingsrecht om problematiek COVID-19 te milderen (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 20/03/2020 Impact Coronavirus op de verschillende vergunningsprocedures  Op 18 maart 2020 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor een nooddecreet met als doel de juridische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Het decreet voorziet twee zaken: 1. een vrijstelling van vergunningsplicht voor de bouw en

Met doornen en distelen bezaaid: de gevaren van niet-opengestelde buurtwegen. Een kompas door het moeras van locale besturen (GD&A Advocaten)

Auteur: Willem-Jan Ingels (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 27/01/2020 Verloren gewaande of vergeten buurtwegen hebben al menig bouwproject doen ontsporen. Recent kregen de buurtwegen aandacht in de media omdat een lokaal bestuur 1,65 miljoen euro dient te betalen aan een particulier voor buurtwegen die niet waren opengesteld. Hoe vermijdt uw bestuur megaboetes

2020-02-05T16:49:59+00:00 8 februari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |