>Voeg code toe voor de </head> tag.ruimtelijke ordening

Snel en efficiënt handhaven: de aanstelling van een gemeentelijk verbalisant. Operae pretium est (GD&A Advocaten)

Auteur: Jens Joossens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 03/06/2020 Indien men als lokaal bestuur wenst op te treden tegen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken is de aanstelling van één of meerdere gemeentelijke verbalisanten noodzakelijk. Wegens het groot aantal vragen naar zowel de wijze van aanstelling als de bevoegdheden wordt in deze nieuwsbrief kort

2020-06-05T12:22:52+00:00 5 juni 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

COVID-19: Mogelijkheid tot televergaderen in het kader van Vlaams omgevings- en ruimtelijke ordeningsrecht verlengd t.e.m. 17 juli 2020 (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 02/06/2020 In aanvulling op onze e-zine van 21 april 2020 betreffende de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid, informeren wij u omtrent het op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde Ministerieel Besluit van 8 mei 2020 tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie

2020-06-05T08:11:51+00:00 5 juni 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Leiden stedenbouwkundige overtredingen altijd tot nietigheid? (Seeds of Law)

Auteurs: Gloria Delgado en Ulrike Beuselinck (Seeds of Law)  Publicatiedatum: 14/04/2020 Het Hof van Cassatie casseerde onlangs een arrest dat een vastgoedcontract nietig verklaarde omwille van een stedenbouwkundige overtreding. Het Hof hield daarbij rekening met het feit dat de overtreding geregulariseerd kon worden waardoor men aan het doel van de

2020-04-19T08:55:00+00:00 19 april 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Vlaamse Regering talmt met maatregelen in het Omgevingsrecht om problematiek COVID-19 te milderen (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 20/03/2020 Impact Coronavirus op de verschillende vergunningsprocedures  Op 18 maart 2020 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor een nooddecreet met als doel de juridische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Het decreet voorziet twee zaken: 1. een vrijstelling van vergunningsplicht voor de bouw en

Met doornen en distelen bezaaid: de gevaren van niet-opengestelde buurtwegen. Een kompas door het moeras van locale besturen (GD&A Advocaten)

Auteur: Willem-Jan Ingels (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 27/01/2020 Verloren gewaande of vergeten buurtwegen hebben al menig bouwproject doen ontsporen. Recent kregen de buurtwegen aandacht in de media omdat een lokaal bestuur 1,65 miljoen euro dient te betalen aan een particulier voor buurtwegen die niet waren opengesteld. Hoe vermijdt uw bestuur megaboetes

2020-02-05T16:49:59+00:00 8 februari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Vastgoedcontracten en bouwovertredingen: altijd nietig? Het Hof van Cassatie mildert (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 07/01/2020 In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een arrest van het hof van beroep te Antwerpen waarin een overeenkomst tot het oprichten van de woning en de bijhorende garage in strijd met de stedenbouwkundige vergunning absoluut nietig

Aan stedenbouwkundige vergunning onderworpen handelingen en werken die zijn vrijgesteld van het voorafgaand advies van de DBDMH (Eubelius)

Auteurs: Bart Martel, Laura Janssens en Mathieu Lombaert (Eubelius) Publicatiedatum: 13/12/2019 Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt dat er voor elk stedenbouwkundig project met impact op de brandveiligheid een adviesaanvraag ingediend moet worden bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH). Bepaalde handelingen en werken genieten van een vrijstelling

2019-12-18T09:33:10+00:00 18 december 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Raad van State legt de praktijk van het sluiten van overeenkomsten inzake opmaak RUP aan banden (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 29/11/2019 Het arrest van de Raad van State (RvS) dd. 26 september 2019 had betrekking op de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vijverhof, een terrein met een kasteel en een park errond. Het kasteelpark is grotendeels gelegen in parkgebied; De gemeente sloot op 30 juni

2019-12-02T09:59:25+00:00 2 december 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Tuincentra in agrarisch gebied: het einde nabij? (Marlex)

Auteurs: Gregory Vermaercke en Els De Rammelaere (Marlex) Publicatiedatum: 19/11/2019 Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 november 2019 nog maar eens de Decreetgever teruggefloten in het Omgevingsrecht. Ditmaal heeft het Hof de uitzonderingsregel vernietigd waardoor het voor zonevreemde tuincentra in agrarisch gebied onder specifieke voorwaarden mogelijk was een planologisch attest aan te

2019-11-25T09:22:09+00:00 25 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Toepassing arrest Appingedam door de Raad voor Vergunningsbetwistingen is een feit (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Ignace Netten (Casteleyn Advocaten) Publicatiedatum: november 2019 Het arrest Appingedam in een notendop Het arrest Appingedam van het Hof van Justitie (HvJ C-360/15 en C-31/16 van 30 januari 2018) heeft zijn doorwerking gevonden in ons land. Het Hof van Justitie kwalificeerde in dit arrest de detailhandel in goederen zoals schoenen en