>Voeg code toe voor de </head> tag.RSZ

Wat moet u doen als u uw werknemer te veel heeft uitbetaald? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 29/10/2019 Het gebeurt weleens dat een werknemer per ongeluk te veel of zelfs onterecht loon ontvangt. Als werkgever wilt u dat bedrag natuurlijk kunnen recupereren. We verduidelijken hieronder hoe u dit praktisch kunt doen en welk bedrag u van de werknemer terug kunt vragen. Hoe kan

2019-11-01T10:38:28+00:00 1 november 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , |

Wijziging socialezekerheidsregels bij grensoverschrijdende tewerkstelling (K Law)

Auteurs: Sébastien Thijs en Maxim Ruysschaert (K Law) Publicatiedatum: 18/10/2019 Sinds 1 mei 2010 duidt Verordening 883/04 - die Verordening 1408/71 vervangt - de toepasselijke nationale socialezekerheidswetgeving aan voor werknemers of zelfstandigen die in meerdere EU-landen actief zijn of regelmatig naar het buitenland worden gedetacheerd. Bepaalde personen die reeds voordien grensoverschrijdend waren

2019-10-22T12:32:57+00:00 24 oktober 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , |

Voordelen toegekend door derden: ook loon voor RSZ! (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Maaike Cornelli (Eubelius) Publicatiedatum: 13/09/2019 In een arrest van 20 mei 2019 oordeelt het Hof van Cassatie dat voordelen (in geld of in geld waardeerbaar) die door derden worden toegekend aan werknemers als tegenprestatie van arbeid in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst met een werkgever, loon zijn waarop socialezekerheidsbijdragen

2019-09-20T14:05:14+00:00 25 september 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Op al wat tegenprestatie is van arbeid, zijn socialezekerheids-bijdragen verschuldigd. Punt (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2019 Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn. Het arbeidsrecht kent twee verschillende begrippen loon. In het algemeen is loon, op basis van de definitie van arbeidsovereenkomst, al wat de tegenprestatie is van arbeid. Voor de

Premie betaald door derde onderworpen aan RSZ (Loyens & Loeff)

Auteur: Kris De Schutter (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 26/06/2019 In haar arrest van 20 mei 2019 bevestigt het Hof van Cassatie dat een premie, betaald door een derde aan werknemers die niet bij hem in dienst zijn, als loon ten laste van de werkgever moet worden beschouwd in de zin van

2019-07-03T07:03:35+00:00 2 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Terbeschikkingstelling van personeel binnenkort nog strenger gecontroleerd (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx, Evi Dieltiens en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 04/06/2019 Terbeschikkingstelling van personeel, waarbij een werkgever zijn werknemers “uitleent” aan een derde gebruiker die over hen werkgeversgezag uitoefent, is in België principieel verboden. Binnenkort zal dit verbod nog strenger gecontroleerd worden, aangezien nu ook de sociale inspecteurs van de RSZ de mogelijkheid zullen hebben

2019-06-05T17:06:51+00:00 5 juni 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

Sociale zekerheid en grensoverschrijdende tewerkstelling: arrest Hof van Justitie – 8 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/05/2019 LegalNews.be sprak met dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) over sociale zekerheid en grensoverschrijdende tewerkstelling: arrest Hof van Justitie (8 mei 2019). De feiten SF, een Lets staatsburger die in Letland woont, werkte van 13 augustus tot en met 31 december 2013 als steward

2019-10-30T19:37:19+00:00 9 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Faillissement en aansprakelijkheid van het bestuur voor verschuldigde sociale bijdragen. Cassatie zet op 1 februari 2019 de puntjes op de i (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/02/2019 De principes Krachtens artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen de bestuurders, gewezen bestuurders en feitelijke bestuurders door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik

Leveren van stortklaar beton wordt een “werk in onroerende staat” (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Sara Cockx (Schoups) Publicatiedatum: 14/02/2019 Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden uitgebreid. Voorafgaand aan de start van werken in onroerende staat moet de hoofdaannemer deze werken melden aan de overheid (de “aangifte van werken” of ook wel de “30bis-melding” genoemd,

2019-02-19T10:52:53+00:00 19 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: , , , |

Geweigerde doelgroepvermindering na herstructurering. Arbeidshof Brussel 20 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/01/2019 De feiten De bvba Triton werd op 1 oktober 2012 failliet verklaard. Zij baatte een industriële droogkuis uit te Wetteren en te Oostakker. De curator hield het personeel in dienst en zette de activiteiten verder in afwachting van een overnemer. De nv Romi Laundry Services werd

2019-01-14T15:10:33+00:00 14 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |