>Voeg code toe voor de </head> tag.RSZ

Aansprakelijkheid voor sociale schulden: een gewaarschuwd aannemer is er twee waard (adhemar.law)

Auteur: adhemar.lawPublicatiedatum: 17/07/2021 Om sociale fraude en oneerlijke concurrentie tegen te gaan heeft de wetgever de mogelijkheid aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gegeven om aannemers en opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aan te spreken voor de sociale schulden van de (onder)aannemers waarop zij een beroep doen in het kader

RSZ coördineert gezamenlijk onderzoek in de bouwsector: diverse vaststellingen uitbuiting en fraude (RSZ)

Auteur: RSZPublicatiedatum: 16/06/2021 Van 31 mei tot 6 juni 2021 werden voor het zesde jaar op rij de Europese “Empact Action Days Labour Exploitation” georganiseerd met de ondersteuning van Europol. In 23 verschillende EU-lidstaten voerden de politie en de sociale-inspectiediensten controles uit, gericht op het opsporen van economische uitbuiting. Het

Koopjes bij de RSZ: het hele jaar door of toch niet? Doelgroepvermindering eerste aanwerving een stand van zaken (Crivits & Persyn)

Auteur: Mariël Van Vynckt (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 29/06/2021 In volle sperperiode voor de zomersolden worden we om de oren geslagen met reclame voor hoge kortingen tijdens de koppelverkoop. Tijd om ook even stil te staan bij de kortingen op socialezekerheidsbijdragen die een werkgever kan genieten voor de eerste zes aanwervingen.

2021-06-30T12:22:06+00:00 1 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Grensoverschrijdend werken: welk arbeidsrecht toepassen? (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: juni 2021 Was mei eerder somber, twee hogere rechtscolleges lieten die maand een lichtstraal(tje) schijnen op twee deelfacetten van de vraag naar de toepasselijke wetgeving bij grensoverschrijdende tewerkstelling. In de vorige aflevering van SoCompact was dat het Hof van Justitie over het toepasselijke socialezekerheidsrecht. In deze aflevering

2021-06-05T14:05:09+00:00 5 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Bevoegdheden van de sociale inspectie – Antigoon (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy)Publicatiedatum: mei 2021 Arbeidsrechtbank. Gent 2 november 2020, onuitg. De sociaal inspecteur die met zijn smartphone een foto neemt van een afwijkingsregister maakt een kopie. De bijzondere bepalingen uit het Sociaal Strafwetboek die het gebruik van vaststellingen door beeldmateriaal reglementeren, zijn niet van toepassing. De Antigoon-leer is

2021-05-29T09:52:08+00:00 29 mei 2021|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , , |

(Leverancier van) een gesloten onderneming? Check uw e-box en vraag voor Valentijn uw premie aan de RSZ voor het derde kwartaal 2020 (Marlex)

Auteurs: Alexia Hoste en Charlotte Knockaert (Marlex)Publicatiedatum: 05/02/2021 Naar aanleiding van de ”tweede golf” van het coronavirus heeft de federale overheid voorzien in een tegemoetkoming in de sociale bijdragen voor bepaalde werkgevers die verplicht gesloten zijn sinds 2 november 2020. Concreet kan u een “vrijstelling” krijgen van de patronale sociale

2021-02-09T15:47:37+00:00 9 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Geselecteerd uit talrijke eindejaarswetgeving: compensatieregeling toeleveranciers verplicht gesloten ondernemingen (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: januari 2021 Zoals dat gebruikelijk is op het einde van een kalenderjaar, werd ook tijdens de laatste dagen van 2020 heel wat (sociaalrechtelijke) wetgeving gepubliceerd. Een deel van die eindejaarswetgeving is corona-gerelateerd. Dit is o.m. het geval met het koninklijk besluit dat zorgt voor de

2021-01-16T10:47:36+00:00 16 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Premie voor betaling van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 (Bellaw/SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Bellaw/SoConsult)  Publicatiedatum: november 2020 We kondigden het al aan in de SoCompact van vorige week. In de Kamer werd een wetsontwerp goedgekeurd met weerom een aantal steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie. Het wetsontwerp bevat o.m. een reeks maatregelen die werkgevers helpen hun bijdrageplicht t.o.v. de RSZ

2020-12-03T14:57:19+00:00 10 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De aankoop of financiering van materiaal bij telewerk: standpunt van de RSZ (BDO)

Auteurs: Lore Vanhaute (BDO) Publicatiedatum: 25/09/2020 Een werkgever mag materiaal dat nodig is voor telewerk aankopen en ter beschikking stellen aan zijn werknemers of gedeeltelijk (en soms ook geheel) financieren, zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. Voor luxueuze zaken is er wel sprake van een voordeel in natura

2020-11-13T11:41:39+00:00 13 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale schulden (onder)aannemers heeft een strafrechtelijke karakter en kan gematigd worden (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 23/09/2020 1. VERPLICHTING TOT INHOUDING EN DOORSTORTING SOCIALE SCHULDEN Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (de RSZ-Wet) moeten opdrachtgevers en (hoofd)aannemers bij het sluiten van een overeenkomst controleren of de (onder)aannemer

2020-09-25T09:20:10+00:00 28 september 2020|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |