>Voeg code toe voor de </head> tag.RSZ

Optimaliseren van cashflow binnen de grenzen van het arbeidsrecht (Monard Law)

Ongeveer één maand na de lockdown zouden we bijna vergeten dat COVID-19 nog steeds deel uit maakt van ons leven. Mensen kunnen terug terrasjes doen, sociale activiteiten starten terug op en onze bubbel wordt terug groter. Voor veel ondernemingen zijn de komende maanden evenwel spannender dan de periode van de

2020-07-07T15:11:18+00:00 9 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , , |

Nog een portie corona-wetgeving… (SoConsult)

Auteurs: Ann Taghon en Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2020 1. Opschorting opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid ingevolge corona-crisis  Afgelopen week werd de (lang verwachte en veelbesproken) wet gepubliceerd die voorziet in de opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille

2020-07-01T07:07:02+00:00 2 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Faillissement en aansprakelijkheid bestuur voor RSZ-schulden. Cassatie fluit RSZ terug op 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/06/2020 Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 23 februari 2017, waartegen de RSZ Cassatie-beroep instelt De appelrechters beslisten dat: de eerste rechter heeft geoordeeld dat de vier failliet gegane vennootschappen werden opgericht omdat zij verschillende activiteiten tot doel hebben en niet om doelbewust

Uitvoering in natura van RSZ-verplichtingen (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: mei 2020 Een werknemer die van de werkgever bedragen vordert waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, formuleert in zijn eis doorgaans geen aanspraken met betrekking tot die bijdragen. Hij gaat ervan uit dat de werkgever die veroordeeld wordt tot betaling van de brutobedragen wel de aangifte-

2020-06-05T08:04:21+00:00 5 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De inhoudingsplicht inzake aannemingen: de RSZ moet terugbetalen… (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 26/05/2020 Een opdrachtgever die in gebreke was gebleven zijn inhoudingsplicht na te komen en daarvoor hoofdelijk aansprakelijk werd gesteld voor de schulden van zijn aannemer, heeft recht op terugbetaling door de RSZ van 35% van de bedragen die hij als sanctie had betaald. Inhoudingsplicht

2020-06-02T07:49:40+00:00 3 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: mei 2020 Om werkgevers te helpen het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de coronamaatregelen, is een koninklijk besluit uitgevaardigd dat, onder bepaalde voorwaarden, tot 15 december 2020, uitstel van betaling verleent voor bedragen verschuldigd aan de RSZ. Het koninklijk besluit voorziet ook

2020-05-22T15:33:45+00:00 22 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De A1-formulieren blijven hoogvliegers (SoConsult)

Auteur: Nina Pierens (SoConsult) Publicatiedatum: april 2020 De principiële binding van A1-formulieren   Unieburgers die werken in verschillende lidstaten, mogen maar onder de socialezekerheidsregeling van één van die lidstaten vallen. Dat is een belangrijk beginsel van het EU-socialezekerheidsrecht.  Wil een werkgever zijn werknemers detacheren naar een andere lidstaat, of wil een zelfstandige arbeidsprestaties verrichten in een andere lidstaat,

2020-04-21T06:09:38+00:00 21 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! (Omnius Advocaten)

Auteur: Rob Valkeneers (Omnius Advocaten) Publicatiedatum: april 2020 Een lang verwacht en opzienbarend vonnis in RSZ- en voetballand! De ongrondwettigheid van de gunstige RSZ-regeling voor professionele voetballers werd voor een eerste maal vastgesteld door een Belgische rechter. Mr. Rob Valkeneers stond voetbalclub Koninklijke Sporting Hasselt bij in deze procedure. Geen parafiscale

2020-04-22T08:07:36+00:00 21 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Thuiswerk door coronacrisis: forfaitaire vergoeding van 126 euro per maand (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 14/04/2020 Zowel fiscus als RSZ aanvaarden een vrijgestelde thuiswerkvergoeding van 126,94 euro per maand voor werknemers die als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus (covid-19) van thuis uit moeten werken. Werkgevers mogen een onkostenvergoeding van (maximaal) 126,94 euro per maand betalen

Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – De RSZ preciseert de berekeningswijze (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 02/04/2020 In het kader van de coronacrisis voorzien veel werkgevers in de betaling van een aanvulling om tijdelijk werkloze werknemers te compenseren voor loonverlies. De RSZ heeft zopas in haar “Instructies” de voorwaarden gepreciseerd waaronder een dergelijke aanvulling vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen. In principe

2020-04-08T11:43:08+00:00 8 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |