>Voeg code toe voor de </head> tag.roerende voorheffing

Interimdividenden en tussentijdse dividenden van VVPR-bis aandelen: hoe genieten van de verlaagde roerende voorheffing? (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 25/05/2021 Op 23 april 2021 werd circulaire 2021/C/36 gepubliceerd, waarin de toepassing van de verlaagde roerende voorheffing op interimdividenden of tussentijdse dividenden van ‘VVPR-bis’ aandelen werd verduidelijkt. Dividenden verleend of toegekend ‘uit de winstverdeling van het derde boekjaar’ en volgende na dat van de inbreng worden slechts

2021-05-27T12:47:42+00:00 27 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |

Fiscus verrast met nieuw standpunt over buitenlandse dividenden (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2020 Naar aanleiding van een aantal recente fiscale controles is aan het licht gekomen dat de administratie nieuwe richtlijnen heeft uitgevaardigd voor belastingplichtigen met buitenlandse roerende inkomsten. Vooral mensen met een rekening in het buitenland worden geviseerd en riskeren bijkomende taxaties. Aangifteplicht buitenlandse roerende inkomsten Op

2020-06-06T13:09:22+00:00 6 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Circulaire bespreekt concrete gevallen van de vrijstelling RV voor “spin-off” verrichtingen (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 23/04/2020 Vorig jaar heeft de wetgever een nieuwe vrijstelling van RV ingevoerd voor zogenaamde spin-off verrichtingen. Corporate actions zorgen al langer voor onbillijke fiscale gevolgen voor particuliere beleggers. De wetgever heeft aan bepaalde van deze onbillijke situaties een einde gesteld. De fiscale administratie heeft in een recente

2020-04-29T15:28:27+00:00 5 mei 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Vorder nu de in België betaalde dubbele belasting op uw Franse dividenden terug (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: januari 2020 In België verblijvende particuliere beleggers ondergaan een dubbele belasting wanneer zij dividenden van Franse vennootschappen ontvangen: eerst wordt een Franse bronheffing van 15% ingehouden, vervolgens onderwerpt ook België het ontvangen saldo aan een roerende voorheffing van 30%. Zodoende blijft van het Franse dividend slechts iets

2020-02-08T10:51:46+00:00 8 februari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |

Uitbreng onroerend goed uit vennootschap: lagere roerende voorheffing dankzij CBN? (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 27/01/2020 Inleiding In onze vorige nieuwsbrief (8 januari jl.) alludeerden we reeds op de gevaren en opportuniteiten bij de uitbreng van vastgoed uit de vennootschap in het kader van het CBN-advies 2019/01. In dit advies verduidelijkt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van een uitkering of toekenning in natura. In het

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden verduidelijkt voor de toepassing van de dividendvrijstelling van 640 EUR (bedrag voor aanslagjaar 2019).

Copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen en de roerende voorheffing op dividenden (Tiberghien)

Auteurs: Koen Van Duyse, Bart De Cock en Sarah De Wilde (Tiberghien) Publicatiedatum: 12/11/2018 Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen op het vlak van roerende voorheffing. De regering wil oneigenlijke vrijstellingen of onterechte terugbetalingen van roerende voorheffing in het kader van couponstripping tegengaan en het

2018-11-13T07:26:22+00:00 12 november 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Nieuwe regels maken de Private Privak aantrekkelijker als investeringsvennootschap (Lydian)

Auteurs: Geert De Neef en Pieterjan Van Assche (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2018 De Private Privak De Private Privak werd een vijftiental jaar geleden ingevoerd (Wet van 22 april 2003) met als doel een investeringsvehikel te voorzien dat, ook ten behoeve van particuliere aandeelhouders, op een fiscaal vriendelijke wijze kon investeren in niet-genoteerde vennootschappen. De Private Privak combineerde

2018-06-23T08:56:57+00:00 23 juni 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

VVPR ‘bis’ laat ook verlaagde roerende voorheffing toe bij dividenden uit gereserveerde winst (Mythra Advocaten)

Niettegenstaande de opeenvolgende verhogingen van de roerende voorheffing – 30% vanaf 1 januari 2017 – blijven er een aantal mogelijkheden bestaan om winsten uit te keren aan gunstigere tarieven. Eén van die mogelijkheden is de VVPR ‘bis’ regeling, waarbij dividenden van kleine vennootschappen, onder voorwaarden, kunnen genieten van een verlaagde

2017-05-18T14:56:57+00:00 18 mei 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Belgische bronheffing voor Nederlandse fbi’s niet in strijd met EU-recht (TaxLive)

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat België een roerende voorheffing heft op de aan de Nederlandse fbi’s uitgekeerde dividenden. De fbi’s zijn namelijk geen ‘vennootschappen van een lidstaat’ in de zin van de Moeder-dochterrichtlijn.

2017-03-14T13:21:59+00:00 14 maart 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |