>Voeg code toe voor de </head> tag.registratierechten

Hervorming van de verkooprechten vanaf 1 januari 2020: stand van zaken (Stappers Advocaten)

Auteur: Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 22/11/2019 Het registratierecht dat verschuldigd is bij de verkoop van onroerend goed heet in het Vlaams Gewest sedert 1 januari 2015 het verkooprecht. Sedert die datum is deze belasting dan ook een gewestmaterie, ingevolge de 6de staatshervorming. Hervorming in 2018 Waar de Vlaamse wetgever aanvankelijk vooral de

2019-11-23T09:30:25+00:00 23 november 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Houdt u tegoeden aan in het buitenland? Repatriëring zonder regularisatie blijft moeilijk! (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 18/10/2019 Bent u houder van een rekening of verzekeringsportefeuille in het buitenland en wenst u uw gelden binnenkort terug naar België te brengen? Dan is het goed mogelijk dat die repatriëring, zelfs na correcte aangifte op uw aanslagformulier, op tegenstand stuit bij uw bankinstelling. Belangrijk om dan

Het voordeelverschil tussen de geïntegreerde woonbonus en de verlaging van de registratierechten (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kim Robijns (Gevaco Advocaten)    Publicatiedatum: 10/10/2019 Uit verscheidene cijfers blijkt dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Nog nooit werden er meer huizen en appartementen verkocht dan in 2019. Fiscaal wordt dit verlangen in Vlaanderen ingewilligd door de geïntegreerde woonbonus. Het bezitten van een woning wordt op deze

De fiscale gevolgen van het beroepsmatig gebruik van de gezinswoning (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/09/2019 Veel zelfstandigen gebruiken een deel van hun gezinswoning tevens beroepsmatig. Denk maar aan een dokter wiens kabinet bij hem thuis is, of een bakker die boven zijn bakkerij woont. In dit artikel worden de fiscale gevolgen hiervan besproken op gebied van erfbelasting en registratierechten. 1.

2019-10-14T10:36:57+00:00 14 oktober 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Nieuwe Vlaamse regering: geplande belastinghervormingen (Loyens & Loeff)

Auteurs: Saskia Lust en Eléonore van der Loos (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 03/10/2019 De formateursnota van de Vlaamse regering van medio augustus werd recent omgezet in een Vlaamse beleidsverklaring. De formateursnota voorzag onder meer in de 'afsluiting van een aantal mechanismen tot fiscale ontwijking', zonder verdere detaillering. De beleidsverklaring omvat nu een

Verheft het Hof van Justitie “erfpacht-and-lease/rent-back” tot de ultieme vorm van vastgoed(her)financiering? (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 13/09/2019 Voor de (her)financiering van professionele vastgoed- of bouwprojecten staat de klassieke hypothecaire  financiering niet langer in poleposition. Bedrijven geven steeds meer de voorkeur aan leasingstructuren. Een van de hoofdredenen hiervoor is de grotere flexibiliteit inzake de toekenning van (grote) investeringskredieten in verhouding tot de waarde van

Verzaking aan de uitwerking van fideïcommis de residuo: wat met registratie- en erfbelasting? Voorafgaande beslissing Vlabel op 18 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/04/2019 Probleemstelling De aanvraag strekt er toe bevestiging te krijgen dat de voorgenomen akte waarbij zou worden verzaakt aan een fideicommis de residuo niet wordt aanschouwd als : een handeling in kader van artikel 2.8.1.0.1 VCF (zijnde een schenking) en er bijgevolg geen registratiebelasting verschuldigd is bij

Successief vruchtgebruik: Vlabel bevestigt de heffingswijze van de registratierechten (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatiedatum: januari 2019 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de

Het aanwasbeding : een voordeel voor u of voor de fiscus? (Argus Advocaten)

Auteurs: René Kumpen, Vanessa Vliegen, Raf Sterken en Ann Keunen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: juni 2018 Twee feitelijke samenwoners kopen OF verkopen een onroerend goed aan en laten in de koopakte een aanwasbeding opnemen. Een aanwasbeding is een kanscontract, waarbij twee of meer personen samen in onverdeeldheid een onroerend goed aankopen en overeenkomen dat het deel van

Hervorming verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting : decreet van 18 mei 2018 in het Staatsblad van 28 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/05/2018 Het ‘Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting’ van 18 april 2018 is verschenen in het Staatsblad van 28 mei 2018. LegalNews.be overloopt de voornaamste wijzigingen. 1. Nieuw verlaagd