>Voeg code toe voor de </head> tag.registratierechten

De gekruiste optie: tweemaal registratierechten betalen? (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatiedatum: 19/10/2020 Spartax is een nichekantoor inzake vastgoedfiscaliteit, dat vernieuwend is door constant de portefeuille van optimalisatiemogelijkheden inzake vastgoed te verrijken met nieuwe creatieve ideeën en door kennis te delen op alle mogelijke manieren (zie bijvoorbeeld onze diverse tools, zoals onder meer de Spartax-waardering van vruchtgebruik). Met onze

2020-10-23T08:30:51+00:00 26 oktober 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

De Vlaamse Belastingdienst over de certificering van onroerend goed – aan te raden of net niet? (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Murielle Gijbels en Elisabeth Kustermans (Tiberghien) Publicatiedatum: 16/09/2020 De Vlaamse Belastingdienst heeft recent de gevolgen geanalyseerd van de overdracht van een Belgisch onroerend goed door een Nederlandse Stichting-Administratiekantoor (STAK) (Voorafgaande beslissing 19.057). De ruling heeft alleen betrekking op de registratiebelasting, en niet op de erfbelasting of andere fiscale bepalingen

De tekortschatting onder de VCF (Everest Advocaten)

Auteur: Alexander Delafonteyne en Francis Vincke (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 22/08/2020 Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) autonoom bevoegd voor het vaststellen, controleren en innen van een aantal registratierechten, waaronder het verkooprecht. In deze blog gaan we dieper in op de tekortschatting zoals van toepassing in Vlaanderen. EEN ‘KOOPJE’ DOEN De

2020-08-29T10:23:33+00:00 2 september 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Wijzigingen bij verlaagde tarieven registratiebelasting bij aankoop van de enige eigen woning (Vlabel)

Auteur: Vlabel Publicatiedatum: juni 2020 De Vlaams Parlement nam op 24 juni een decreet aan dat wijzigingen aanbrengt bij de voorwaarden voor verlaagde tarieven in de registratiebelasting bij de aankoop van de enige woning. Een aantal maatregelen krijgen onmiddellijk uitwerking op al lopende termijnen. Verlenging van de domiciliëringstermijn voor verlaagde tarieven enige gezinswoning

2020-07-02T07:06:40+00:00 2 juli 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Vastgoedvennootschappen: aandelenverkoop en de fiscus (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 25/06/2020 Verkoopt de vennootschap een onroerend goed of verkopen de aandeelhouders de aandelen van de vastgoedvennootschap? Voor sommigen klinkt dit wellicht ietwat vreemd in de oren, maar fiscaal is het onderscheid significant. Dit weet ook de fiscus. In deze blog gaan we dieper in

Naar een verplichte registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten? (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Griet Vanden Abeele en Hanne Verlinden (Tiberghien) Publicatiedatum: 18/06/2020 Een wetsvoorstel  van 17 juni 2020 heeft tot doel de registratie in België verplicht te maken van elke schenkingsakte met betrekking tot roerende goederen die door een Belgisch rijksinwoner voor een buitenlandse notaris wordt

Last call voor de Vlaamse fiscale regularisatie anno 2020 – Prélude tot ongrondwettelijkheid vanaf 2021 (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Céline Van houte en Annick Van Malderghem (Tiberghien) Publicatiedatum: 05/06/2020 Als geïntegreerd onderdeel van de regelgeving terzake fiscale regularisatie bestaat er naast het permanente systeem inzake fiscale en sociale regularisaties op federaal niveau bij wet van 21 juli 2016 een Vlaamse regularisatieregeling via het decreet van 10 februari

Covid-19 en registratiebelastingen – een kakofonie, helaas geen symfonie (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteurs: Jan Tuerlinckx en Tisha Dujardin (Tuerlinckx Tax Lawyers) Publicatiedatum: 30/04/2020 Is er een verband tussen de registratiebelasting en de grote crisis die wij vandaag meemaken? Absoluut wel, maar een symfonie is het niet. Het is helaas een kwestie van veel uitstel en beperkt afstel. Sinds de aanvang van de coronacrisis

Ruil en registratiebelastingen. Standpunt Vlabel van 14 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/04/2020  Hoewel de ruil traditioneel als voorbeeld van afhankelijke bepalingen wordt aanzien verschilt deze dus van de andere afhankelijke bepalingen (waar er sprake is van telkens twee overeenkomsten), vandaar dat er voor de ruil een ander specifiek artikel in de VCF is voorzien, nl. artikel 2.9.7.0.2 VCF

2020-04-29T12:45:04+00:00 29 april 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Inbreng van een onroerend goed in een maatschap: registratierechten verschuldigd? Voorafgaande Beslissing Vlabel 30 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/04/2020 Voorgenomen verrichting De heer X en mevrouw Z, gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap, krachtens huwelijkscontract, hebben het voornemen om ieder hun onverdeelde helft in een onroerend goed in te brengen in een reeds bestaande maatschap. Zowel de heer X als mevrouw Z zullen in