>Voeg code toe voor de </head> tag.rechtspersoonlijkheid

Dagvaardingen en groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid : let op uw woorden! (Corporate Finance Lab)

Auteur: Sven Sobrie (gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/09/2018 Een groepering zonder rechtspersoonlijkheid is als zodanig geen rechtssubject. Zij kan – behoudens wettelijke uitzonderingen – geen drager zijn van rechten en verplichtingen. Dat betekent evenwel niet dat een dergelijke groepering niet kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Wél is daarvoor

2018-09-29T10:45:47+00:00 29 september 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

De ontbinding of vereffening van een rechtspersoon in de loop van een strafprocedure : verval van de strafvordering of niet? (Eubelius)

Auteurs: Tom Bauwens en Margot Vandebeek (Eubelius) Publicatiedatum: 15/06/2018 Door de wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht geeft de wetgever gevolg aan een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof, die – met betrekking tot verschillende aspecten van het straf(proces)recht

Verlies rechtspersoonlijkheid na invereffeningstelling of ontbinding : uitbreiding strafvordering. Wet van 18 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/05/2018 Wat wijzigt er? Art. 20, tweede lid van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is in die zin gewijzigd, dat er nu wordt voorzien dat de strafvordering in geval van verlies van de rechtspersoonlijkheid nog in twee gevallen kan worden uitgeoefend zonder dat het

De feitelijke vereniging in rechte na 1 november 2018 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/05/2018 Wijzigingen door de Wet Hervorming Ondernemingsrecht aan het optreden in rechte door organisaties zonder rechtspersoonlijkheid Opmerkelijk —  maar nog grotendeels onopgemerkt — is dat de Wet Hervorming Ondernemingsrecht een tweede § toevoegt aan art. 703 Ger.W.: “§ 2. Indien een groepering zonder rechtspersoonlijkheid in de

De vakbonden bestaan niet – Hof van Cassatie 3 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Dat vakbonden, ook als zij representatieve werknemersorganisaties zijn die als zodanig door de wet worden “erkend”, geen rechtspersoonlijkheid hebben, is minstens volgens hun militanten een zegen, volgens anderen minstens een anachronisme. Het is in ieder geval een feit dat vakbonden feitelijke verenigingen zijn. Een rechtsvordering door of tegen verenigingen zonder

Binnenkort ‘gemeenschapsdienst’ voor rechtspersonen? (Tax World)

Minister van Justitie Koen Geens kondigde eerder aan om verouderde wetgeving aan te pakken en in een moderner jasje te steken. Onlangs heeft hij zijn plannen voor het erfrecht en vennootschaps-/verenigingsrecht uit te doeken gedaan maar nu heeft hij zijn pijlen gericht op het strafrecht. Ver van uw bed, denkt

Rechtspersoonlijkheid voor robots? (Corporate Finance Lab)

Volgens sommige voorspellingen zullen 1/3 van de bestaande jobs in 2025 uitgeoefend worden door robots. Deze voorspelling voor de nabije toekomst stelt het recht voor uitdagingen die niet langer als science fiction afgedaan kunnen worden. Een belangrijke vraag in dit verband betreft het juridische statuut van robots.