>Voeg code toe voor de </head> tag.Racine

Recente rechtspraak van de Raad van State inzake de ondertekening van een offerte voor een overheidsopdracht (Racine)

Auteurs: Bram Tollet en Hannes Carpentier (Racine)Publicatiedatum: 23/03/2021 In een recent arrest (RvS, 5 februari 2021, nr. 249.726) heeft de Raad van State zich andermaal moeten buigen over de problematiek van de correcte ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht. Overeenkomstig de overheidsopdrachtenreglementering (meer in het bijzonder

Brexit: wat met de bescherming van uw merken en modellen? (Racine)

Auteurs: Stijn Claeys en Arne Baert (Racine)Publicatiedatum: 05/01/2020 Op 31 december 2020 liep de overgangsperiode zoals overeengekomen in het EU-VK-Terugtrekkingsakkoord af, waardoor de Brexit formeel werd voltrokken op 1 januari 2021. Tijdens deze overgangsperiode behielden alle EU merken hun geldigheid ook op het territorium van het Verenigd Koninkrijk. Na 1

2021-01-08T13:44:53+00:00 11 januari 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , |

Eerste rechtspraak opheffing moratorium (Racine)

Auteurs: Anthony Van der Hauwaert en Rubben Lindemans (Racine) Publicatiedatum: 07/06/2020 In een eerdere post kon u reeds meer lezen omtrent het moratorium dat door de regering werd ingevoerd ten gunste van ondernemingen waarvan de continuïteit bedreigd is door de COVID-19 maatregelen én die op datum van 18 maart 2020 nog niet in

2020-06-11T09:47:57+00:00 11 juni 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Vijf aandachtspunten bij het verplaatsen van de zetel van uw vennootschap (Racine)

Auteurs: Anthony Van der Hauwaert en Hannes Carpentier (Racine) Publicatiedatum: 22/05/2020 Sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het “WVV”) van toepassing op alle vennootschappen. Het WVV heeft de wijze waarop de zetel kan worden verplaatst vereenvoudigd. De basisregel is dat een beslissing van het

2020-06-11T08:53:13+00:00 9 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Op weg naar een beperkte contractvrijheid binnen B2B-relaties? (Racine)

Auteurs: Stijn Claeys en Kato Segers (Racine) Publicatiedatum: 25/05/2020 B2B contracten waren tot op heden flexibele instrumenten waarin ondernemingen hun afspraken vrij kunnen vastleggen. De Wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen

2020-06-05T12:40:45+00:00 6 juni 2020|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Corona – Tijdelijke werkloosheid (Racine)

Auteurs: Anthony Van der Hauwaert, Barbara François en Michaël Eeckhout (Racine) Publicatiedatum: 26/03/2020 Eind vorige week, kondigde de federale regering bijkomende maatregelen aan teneinde de verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Door deze maatregelen zagen steeds meer en meer bedrijven zich genoodzaakt om tijdelijke werkloosheid in te roepen.

2020-03-28T14:49:11+00:00 28 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Impact van het Corona-virus op de inschrijvingstermijnen bij overheidsopdrachten (Racine)

Auteur: Racine Advocaten Publicatiedatum: 21/03/2020 De actuele situatie als gevolg van het Corona-virus gaat ook in het kader van de gunningsfase van overheidsopdrachten met de nodige moeilijkheden en vragen gepaard, zo onder meer wat betreft de inschrijvingstermijnen waarover de inschrijvers beschikken voor het voorbereiden en indienen van een offerte. Artikel

2020-03-24T15:11:52+00:00 24 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |