>Voeg code toe voor de </head> tag.Raad voor Vergunningsbetwistingen

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen doet heel wat (stik)stof opwaaien (Marlex)

Auteurs: Gregory Vermaercke en Daan Vandenbroucke (Marlex)Publicatiedatum: 24/03/2021 In haar arrest van 25 februari 2021 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning van een Limburgs landbouwbedrijf vernietigd. Het arrest plaatst het (overgangs)stikstofbeleid van de Vlaamse overheid op losse schroeven. Niet alleen voor de landbouwsector, maar ook voor de industriële bedrijvigheid

2021-03-25T08:54:45+00:00 27 maart 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Verstikkingsgevaar voor nieuwe projecten met mobiliteitsimpact? (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Durkadin Yilmaz (adhemar.law)Publicatiedatum: 18/03/2021 In een arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem omwille van de stikstofuitstoot en de mogelijke impact van die stikstofuitstoot op nabijgelegen habitatrichtlijngebieden (en VEN-gebieden).

Procedure met korte debatten niet onwettig, aldus de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 17/03/2021 Verzoekende partij verzette zich tegen de behandeling in korte debatten omdat ze niet wist waarom korte debatten in deze kunnen volstaan (kennelijk onontvankelijk, kennelijk ongegrond, kennelijk gegrond?). Ze stelde geen kennis te hebben van de standpunten van andere procespartijen en verbindt daaraan de conclusie

Verkorte procedure: dan toch mogelijk voor afzonderlijke vorderingen bij de RvVb (BDL&T Advocaten)

Auteur: Bert Van Cauter (BDL&T Advocaten)Publicatiedatum: 25/02/2021 Met het wijzigingsbesluit van 4 december 2020 grijpt de Vlaamse Regering in om de door haar beoogde efficiëntie en tijdswinst niet te laten ondergraven door de Raad van State. Deze laatste had immers in de lente van vorig jaar het toepassen van verkorte

Voortaan mogelijkheid tot toepassing van de verkorte procedure op afzonderlijke vorderingen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 17/02/2021 Wanneer een partij een beroep (tot vernietiging en/of schorsing) instelt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), kan de bestuursrechter conform artikel 59 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (het DBRC-besluit) ambtshalve onderzoeken of een verkorte procedure mogelijk is;Een dergelijke verkorte procedure kan bestaan uit (i)

2021-02-19T07:56:46+00:00 24 februari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Rundveehouderijen worden als intensieve veeteelt beschouwd. Let op voor de implicaties op het vlak van de MER-screening (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 19/02/2021 Sinds deze maand (februari 2021) worden alle rundveebedrijven aanzien als m.e.r.-plichtig volgens rubriek 1e van bijlage III van het Project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. Alzo staat te lezen in de aangepaste interpretatieve handleiding van het departement Omgeving: "Alle ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) voor varkens-, pluimvee-,

Niet elke stedenbouwkundige verordening is plan-MER of plan-m.e.r.-screeningsplichtig (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius)Publicatiedatum: 08/02/2021 Dit bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in haar recent arrest nr. RvVb-A-2021-0553 van 21 januari 2021.  In de zaak werd een wettigheidsexceptie opgeworpen tegen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen van de stad Aalst. Verzoekende partij betoogde dat de stedenbouwkundige verordening, die de weigeringsgrond vormde voor

2021-02-09T16:27:40+00:00 10 februari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Projectontwikkelaars minder lang in onzekerheid tijdens vergunningsprocedures (De Coninck Advocatenkantoor)

Auteurs: Tinneke Huyghe en Caroline Van Esbroeck (De Coninck Advocatenkantoor)Publicatiedatum: 09/12/2020 De lange doorlooptijd van vergunningsprocedures, zeker bij een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en de carrousel van beroepsprocedures zijn een doorn in het oog van zowel projectontwikkelaars als van politici. De Vlaamse Regering heeft daarom op 27 november

De Raad voor Vergunningsbetwistingen komt een eerste keer écht aan zet onder het Onteigeningsdecreet (Equator)

Auteurs: Steven Van Garsse en Anouck Vanermen (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 12/08/2020 De Raad voor Vergunningsbetwistingen[1] is, sinds de inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet[2] op 1 januari 2018[3], bevoegd om kennis te nemen van beroepen die worden ingesteld tegen definitieve onteigeningsbesluiten.[4] Het heeft echter tot 3 maart 2020 geduurd voordat de Raad

Hoe gaan onze administratieve rechtbanken om met het coronavirus? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 12/03/2020 Advocaten in publiek recht zullen hun leven moeten veranderen. We krijgen zonet volgend bericht van de Dienst voor de Bestuursrechtscolleges, - waaronder de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen vallen: 'De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen vastgelegd om

2020-03-14T11:18:46+00:00 14 maart 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |