>Voeg code toe voor de </head> tag.privacy

Wijziging wet private veiligheid: beperking GDPR-rechten mogelijk (Timelex)

Auteur: Bernd Fiten (Timelex) Publicatiedatum: 19/06/2019 In november 2017 trad de nieuwe 'Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid' in werking. Deze nieuwe wet had tot doel om de private bewakingssector te professionaliseren door middel van betere screenings en uitgebreidere opleidingen. In ruil kreeg de

2019-06-19T17:08:59+00:00 19 juni 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

De eerste Belgische GDPR-sanctie is genomen (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 De kop is er af! De Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, heeft bij beslissing 04/2019 dd. 28 mei 2019 een eerste administratieve geldboete, wegens het niet respecteren van de GDPR, opgelegd. Bespreking van de feiten. Eind december 2018 werd een klacht tegen een natuurlijk

2019-06-01T10:08:39+00:00 1 juni 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

Moeite om uw klantenbestand up-to-date te houden? De wetgever springt in de bres (Timelex)

Auteur: Liesa Boghaert (Timelex) Publicatiedatum: 28/05/2019 Een correct en betrouwbaar klantenbestand is van onschatbare waarde voor elke onderneming. Steeds meer bedrijven wensen daarom beroep te doen op de persoonsgegevens vervat in de elektronische identiteitskaart (eID), die spelfouten en vergissingen in de administratie beletten. Toch is het niet vanzelfsprekend, gelet op ieders

2019-06-01T10:01:02+00:00 1 juni 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

“Webhoster is (meestal) geen verwerker onder GDPR”, zegt Hof van Beroep in Parijs (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 17/05/2019 In een beslissing van 1 maart 2019 heeft het Parijse Hof van Beroep erop gewezen dat aan specifieke voorwaarden moet worden voldaan opdat hostingproviders aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van onwettige inhoud. De Franse rechtbank oordeelde in één trek door ook

2019-05-21T13:40:22+00:00 24 mei 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

De toepassing van de GDPR buiten de EU: quo vadis? (Timelex)

Auteur: Liesa Boghaert (Timelex) Publicatiedatum: 02/04/2019 Op 23 november 2018 publiceerde het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – hierna: EDPB) haar ‘Guidelines on the territorial scope of the GDPR’. Met deze richtsnoeren komt het EDPB tegemoet aan de aanzienlijke twijfel die heerst bij ondernemingen gevestigd buiten de EU over de

2019-04-22T08:52:51+00:00 17 april 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Recht op inzage onder GDPR geldt ook voor interne verslagen (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 12/04/2019 We hebben de voorbije twee jaar honderden bedrijven, ondernemers, vrije beroepers en non-profit organisaties opgeleid of bijgestaan inzake de implementatie van de GDPR in hun onderneming of organisatie.  Tijdens die vele contacten hebben we vastgesteld dat een hele reeks vragen en problemen

2019-04-14T12:23:51+00:00 15 april 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Toestemming voor elektronische direct marketing (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 26/03/2019 Veel ondernemingen maken gebruik van direct marketing. Dit kan worden gedefinieerd als geschreven of mondelinge reclameboodschappen die naar één of meerdere geïdentificeerde of identificeerbare personen gestuurd worden. Als voor direct marketing beroep wordt gedaan op elektronische communicatiemiddelen (bv. e-mail, SMS, ...) moet hiervoor in

2019-03-31T08:58:59+00:00 2 april 2019|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

The Belgian UBO-Register in light of the privacy legislation (K law)

Authors: Mathias De Backer and Louise Berrier (K law) Publication date: 22/03/2019 What is the UBO-Register? The Belgian UBO-Register is a national database that organizes and structures adequate, accurate and up-to-date information regarding Ultimate Beneficial Owners (hereinafter referred to as the “UBOs”) of corporate or other legal entities incorporated in or operating

2019-03-31T08:35:54+00:00 31 maart 2019|Categories: Privacy recht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed (Loyens & Loeff)

Authors: Stéphanie De Smedt, Valérie Verstraeten and Yves Van Couter (Loyens & Loeff) Publication date: 29/03/2019 On 28 March 2019, the members of the Executive Committee of the Belgian Data Protection Authority have been appointed by the Belgian Parliament in plenary meeting. As a result, the Belgian DPA can now really start its

2019-03-29T17:16:38+00:00 29 maart 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Bescherming van persoonsgegevens: 10 belangrijke ontwikkelingen uit het voorbije kwartaal op een rijtje (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Dries Van Briel (Eubelius) Publicatiedatum: 15/03/2019 De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") blijft zich na de inwerkingtreding op 25 mei 2018 aan een razend tempo verder ontwikkelen. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen van het voorbije kwartaal op een rijtje. Hof van Justitie bevestigt ruime uitlegging van de journalistieke

2019-03-21T12:28:54+00:00 21 maart 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |