>Voeg code toe voor de </head> tag.prejudiciële vraag

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe)Publicatiedatum: 04/08/2021 Zie hieronder een selectie van antwoorden op prejudiciële vragen over het consumentenrecht. Arrest in zaak C-65/20 KRONE - verlag Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 2 van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de

2021-08-05T11:19:50+00:00 9 augustus 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Overzicht van nieuwe/hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteurs: Peter Wytinck en Lucie Thébault (Stibbe)Publicatiedatum: 26/04/2021 Zie hieronder voor een selectie van nieuwe/lopende prejudiciële vragen, inclusief hyperlinks naar de website van het Hof van Justitie. Zaak C-689/20  « Banka DSK » EAD / RP  Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Sofiyski rayonen sad (rechter in eerste

2021-05-20T13:32:09+00:00 24 mei 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Cassatie stelt prejudiciële vraag over bestraffing onopzettelijke doding bij verkeersongeval (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 01/11/2020 Overeenkomstig artikel 419, eerste lid Strafwetboek bedraagt de maximale gevangenisstraf voor onopzettelijke doding 2 jaar. In een tweede lid wordt er echter aan toegevoegd dat de maximale gevangenisstraf 5 jaar bedraagt wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval. Oorsprong strengere bestraffing in verkeerscontext Die strengere bestraffing

Le criminel tient le civil en état, af en toe (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 20/02/2019 In een arrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een prejudiciële vraag van de Rechtbank van Eerste Aanleg Luik, afdeling Hoei. De feiten waren als volgt. Bij eindvonnis veroordeelde de Politierechtbank te Hoei een genaamde A.E.B. voor het veroorzaken van

Overzicht hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 09/01/2019 Zaak C-277/18 -Henkel Ibérica Portugal Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) op 24 april 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo Prejudiciële vragen Is een nationale regeling, die

Data retention : Grondwettelijk Hof (19 juli 2018) stelt 3 prejudiciële vragen aan Hof van Justitie (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 24/07/2018 In de context van het beroep tot vernietiging van de wet betreffende het verzamelen en het bewaren van elektronische gegevens beslist het Grondwettelijk Hof om drie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen. 1. Dat Hof moet bepalen of het

Discriminatie op grond van geslacht – Hof van Justitie (18 oktober 2017)

Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 76/207/EEG – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep – Discriminatie op grond van geslacht – Vergelijkend examen voor toegang tot de politieschool van een lidstaat – Regeling van deze lidstaat volgens welke voor alle kandidaten voor toelating tot dit

2017-10-30T10:38:46+00:00 30 oktober 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Overzicht hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 08/09/2017 Hieronder vindt u een selectie van hangende prejudiciële vragen, inclusief hyperlinks naar de site van het Hof van Justitie. Zaak C-109/17 Bankia, S.A./Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán en María Concepción Marí Merino - Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia de