>Voeg code toe voor de </head> tag.PPS

Herkwalificatie van een vastgoedtransactie als overheidsopdracht voor werken (Stibbe)

Auteur: David D'Hooghe (Stibbe) Publicatiedatum: 02/02/2018 Een vastgoedtransactie is in beginsel niet onderworpen aan het overheidsopdrachtenrecht. In casu oordeelt de Raad van State echter (in kort geding) dat het woonproject strikt moet beantwoorden aan door de overheid opgelegde voorwaarden die zijn vastgesteld met het oog op doelstellingen van algemeen belang inzake stadsvernieuwing.

2018-02-09T09:36:43+00:00 9 februari 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , , |

Twee overeenkomsten tot het verlenen van een zakelijk recht op gronden door de Raad van State geherkwalificeerd tot overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/01/2018 Vastgoedtransacties (bv. de overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen) zijn in beginsel niet onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, bevestigde de Raad van State nogmaals.  Maar het volstaat niet om het laten uitvoeren van een welomschreven ontwikkelingsproject, dat vooraf door de overheid reeds

Raad van State kwalificeert PPS-projecten voor gebiedsontwikkeling als overheidsopdrachten (Eubelius)

Auteurs: Barteld Schutyser, Hans Plancke en Sietse Wils (Eubelius) Publicatiedatum: 15/12/2017 Een aanbestedende overheid beschikt in het kader van PPS-projecten voor gebiedsontwikkeling niet over de volledige vrijheid om te bepalen of ze de overheidsopdrachtenreglementering al dan niet toepast. In twee recente arresten, die op vergelijkbare zaken betrekking hebben, heeft de Raad van State