>Voeg code toe voor de </head> tag.Potpourri

Eerherstel voor de Taalwet? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Jacques Vandeuren (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 11/10/2019 In een eerdere bijdrage werd reeds uitgelegd hoe de wet op het taalgebruik in rechtszaken (hierna Taalwet) – één van de heilige huisjes van ons Belgisch rechtsbestel – werd gekortwiekt. Met de Potpourri VI-wet was namelijk de absolute nietigheid bij schending van de Taalwet

2019-10-19T10:30:59+00:00 19 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

Potpourriwetten van Koen Geens blijven klappen incasseren van het Grondwettelijk Hof (Pierre Thiriar)

Auteur: Pierre Thiriar (Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen en praktijkassistent UAntwerpen) Publicatiedatum: 26/09/2019 De inperking van het recht op verzet botst met de Grondwet en de Mensenrechtenverdragen, omdat een taalwijziging in principe niet in hoger beroep gevraagd kan worden. Dit houdt volgens het Grondwettelijk Hof een schending

2019-09-26T17:07:30+00:00 26 september 2019|Categories: Gerechtelijk recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

De ‘schriftelijke’ vordering tot verbeurdverklaring: een gewaarschuwd advocaat blijft er twee waard… (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Patrick Waeterinckx en Joris Lambrechts (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 07/09/2019 Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar waar in strafzaken vroeger conclusies werden neergelegd op de zitting (wat evident voor het nodige uitstel en vertragingen zorgde), is dit sindsdien niet (noodzakelijk) meer

Hof van Assisen in ere hersteld door Grondwettelijk Hof : Belgische volksjury blijft vooralsnog overeind (Studio Legale)

Auteurs: Christian Clement en Sarah Kloeck (Studio Legale) Publicatiedatum: 26/02/2018 De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, ook wel de “Potpourri II-wet” genoemd, voert diverse aanpassingen door in het strafprocesrecht, en dit met het oog op een snellere

Nieuwe regeling bij verstek in burgerlijke geschillen (Mattijs, Voet & Co)

Auteur: Peter Moerman (Mattijs, Voet & Co) Publicatiedatum: 26/02/2018 1. Inleiding In de huidige legislatuur van de federale regering zijn de beruchte “Potpourri”-wetten van Minister K. GEENS in werking getreden. Deze wetten hebben tot doel om justitie te hervormen en te moderniseren. Naast de gebruikelijke budgettaire overwegingen, is het de bedoeling van

2018-03-07T11:21:47+00:00 7 maart 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Belangrijkste wijzigingen familierecht en familiaal vermogensrecht in het kader van Potpourri V (Desdalex)

Auteur: Desdalex Publicatiedatum: 17/11/2017 Door de vijfde en laatste Potpourri-wet worden er onder meer aan het familierecht en vermogensrecht een aantal wijzigingen aangebracht. Hier volgt een korte toelichting van de belangrijkste wijzigingen. De meeste van deze wijzigingen zijn in werking getreden op 3.08.2017, tenzij anders vermeld. Adoptie De binnenlandse adoptieprocedure

2017-11-21T10:15:18+00:00 21 november 2017|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

Een laatste portie Potpourri (Schoups)

Auteurs: Joost Bats en Geert De Buyzer (Schoups) Publicatiedatum: 04/08/2017 Het begrip “Potpourriwet” is inmiddels goed ingeburgerd. Sinds 2015 werden er vijf Potpourriwetten goedgekeurd, die een hele reeks hervormingen m.b.t. het burgerlijk en strafprocesrecht bevatten, alsook m.b.t. de organisatorische aspecten van justitie. Het gaat voornamelijk over “quick wins”, in afwachting van meer ingrijpende hervormingen.

2017-11-08T09:40:48+00:00 8 november 2017|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Het gebrek aan een wettelijke en dwingende conclusiekalender voor de raadkamer schendt de Grondwet noch het recht op een eerlijk proces (Waeterinckx Advocaten)

Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 11 mei 2017 (nr. 52/2017) zoals verwacht kort en bondig dat art. 152 van het Wetboek van Strafvordering (Sv.) niet van toepassing is op de regeling van de rechtspleging. Dit betekent dat de bindende regeling van conclusietermijnen voor de raadkamer niet kan worden afgedwongen op

Het grievenformulier bij hoger beroep in strafzaken – recente Cassatierechtspraak van 4 en 18 april 2017! (Pauwels Advocaten)

De tweede potpourriwet (wet van 28.01.2016) wijzigde een aantal belangrijke regels inzake het hoger beroep in strafzaken. Zo werd de beroepstermijn verlengd tot 30 dagen vanaf de uitspraak of vanaf de betekening van het verstekvonnis. De verdubbeling van de beroepstermijn was ingegeven door een andere wetswijziging: de invoering van het

2017-04-23T10:08:30+00:00 23 april 2017|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |