Eerherstel voor de Taalwet? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Jacques Vandeuren (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 11/10/2019 In een eerdere bijdrage werd reeds uitgelegd hoe de wet op het taalgebruik in rechtszaken (hierna Taalwet) – één van de heilige huisjes van ons Belgisch rechtsbestel – werd gekortwiekt. Met de Potpourri VI-wet was namelijk de absolute nietigheid bij schending van de Taalwet afgeschaft. De rechter had hierdoor…

Lees meer

Potpourriwetten van Koen Geens blijven klappen incasseren van het Grondwettelijk Hof (Pierre Thiriar)

Auteur: Pierre Thiriar (Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen en praktijkassistent UAntwerpen) Publicatiedatum: 26/09/2019 De inperking van het recht op verzet botst met de Grondwet en de Mensenrechtenverdragen, omdat een taalwijziging in principe niet in hoger beroep gevraagd kan worden. Dit houdt volgens het Grondwettelijk Hof een schending van het gelijkheidsbeginsel, het recht…

Lees meer

De ‘schriftelijke’ vordering tot verbeurdverklaring: een gewaarschuwd advocaat blijft er twee waard… (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Patrick Waeterinckx en Joris Lambrechts (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 07/09/2019 Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar waar in strafzaken vroeger conclusies werden neergelegd op de zitting (wat evident voor het nodige uitstel en vertragingen zorgde), is dit sindsdien niet (noodzakelijk) meer het geval. Art. 152 Wetboek…

Lees meer

Nieuwe regeling bij verstek in burgerlijke geschillen (Mattijs, Voet & Co)

Auteur: Peter Moerman (Mattijs, Voet & Co) Publicatiedatum: 26/02/2018 1. Inleiding In de huidige legislatuur van de federale regering zijn de beruchte “Potpourri”-wetten van Minister K. GEENS in werking getreden. Deze wetten hebben tot doel om justitie te hervormen en te moderniseren. Naast de gebruikelijke budgettaire overwegingen, is het de bedoeling van de 5 “Potpourri”-wetten om justitie…

Lees meer

Een laatste portie Potpourri (Schoups)

Auteurs: Joost Bats en Geert De Buyzer (Schoups) Publicatiedatum: 04/08/2017 Het begrip “Potpourriwet” is inmiddels goed ingeburgerd. Sinds 2015 werden er vijf Potpourriwetten goedgekeurd, die een hele reeks hervormingen m.b.t. het burgerlijk en strafprocesrecht bevatten, alsook m.b.t. de organisatorische aspecten van justitie. Het gaat voornamelijk over “quick wins”, in afwachting van meer ingrijpende hervormingen. Op 6 juli 2017 keurde…

Lees meer

Cassatie verduidelijkt de taak van de rechter bij verstek (Schoups)

Eén van de meer controversiële wijzigingen van de eerste Potpourriwet van 19 oktober 2015 had betrekking op de taak van de rechter bij verstek. Sinds Potpourri I, dat art. 806 Ger.W. wijzigde, dient de rechter in het verstekvonnis de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij zonder meer in te willigen, behalve in zoverre de…

Lees meer