>Voeg code toe voor de </head> tag.pop-up

De pop-upshop in het huurrecht: nuttig in coronatijden? (Arkalis Advocaten)

Auteur: Klaas Candry (Arkalis)Publicatiedatum: 29/01/2021 De coronacrisis heeft een zware impact op de Belgische economie: volgens een onderzoek van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hebben, ondanks de steunmaatregelen op verschillende niveaus, twintig procent van de ondernemingen aanzienlijke liquiditeitsproblemen.(1) Een golf aan faillissementen lijkt dan ook intussen onvermijdbaar, zeker nu  versoepelingen

2021-02-05T08:05:06+00:00 5 februari 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Pop-up huur: een eigen regime voor handelshuur van korte duur in elk van de drie gewesten (Schoups)

Auteur: Gertjan Van Hoeyweghen (Schoups)  Publicatiedatum: 19/11/2019 Bij de huur van een handelspand voor een korte duur, zoals bij de uitbating van een “pop-up store”, hebben elk van onze drie gewesten thans een regeling uitgevaardigd. Er gelden wel subtiel verschillende regels in de drie gewesten. Als laatste beschikt het Brussels Hoofdstedelijk

2019-11-23T11:09:14+00:00 28 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Pop-up in de drie gewesten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 13/05/2019 Op 9 mei 2019 is de Brusselse Ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De ordonnantie treedt in werking op 19 mei 2019 en is van toepassing op huurovereenkomsten die zijn afgesloten na haar inwerkingtreding. In wat volgt wordt een

2019-05-24T07:26:09+00:00 26 mei 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Huurregime voor pop-ups : een mini-handelshuur (Lige Advocaten)

Auteurs: Tom Toremans,  Sidney Van Wellen en Matthias Helsen (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 16/03/2018 De pop-upzaak is op korte tijd een vertrouwd fenomeen geworden in ons straatbeeld. De wetgever heeft hiervoor een nieuw huurregime gecreëerd in het “decreet houdende huur van korte duur van handel en ambacht” van 17 juni 2016. Biedt dit decreet de verhoopte

2018-03-19T14:23:53+00:00 19 maart 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Het ‘pop-updecreet’: de handelshuurovereenkomst van korte duur (Desdalex)

Op 1 september 2016 is het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking getreden. Deze wet is specifiek van toepassing op de handelshuurovereenkomst die wordt afgesloten voor een periode van één jaar of minder. Essentieel voor handelshuur is dat het pand

2017-04-13T13:44:38+00:00 13 april 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Vlaams Decreet van 17 juni 2016: poging tot juridisch kader voor korte handelshuur (Klaw)

Op 1 september 2016 trad het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking. Het doel van het Decreet is een eenvoudig juridisch kader te bieden voor de kortetermijnverhuur van handelspanden. Enerzijds geeft het een antwoord op de groeiende leegstand in de

2016-10-24T17:44:11+00:00 24 oktober 2016|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |