>Voeg code toe voor de </head> tag.personenbelasting

Buitenlands onroerend goed krijgt Belgisch KI (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio)Publicatiedatum: 02/02/2021 U herinnert zich misschien wel de jarenlange discussie over hoe een buitenlands onroerend goed naar Belgische normen moet worden belast. Misschien heeft u zelf al zitten zwoegen met uw buitenlands onroerend goed in uw aangifte personenbelasting? Terwijl binnenlands vastgoed bij verhuur aan een natuurlijke persoon belast wordt

2021-02-09T15:21:12+00:00 10 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Fiscale stimulans om “vrienden”-aandelen te kopen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 07/01/2021 “Bevriende” natuurlijke personen die kapitaal inbrengen in een Vlaamse vennootschap (een zogenaamd “vriendenaandeel” kopen), krijgen daarvoor vanaf aanslagjaar 2021 een belastingvermindering in de personenbelasting. Het gaat om een uitbreiding van het concept van de Vlaamse winwinlening. Tot nu toe was er alleen

Samenwonen of huwen? Het verschil voor uw personenbelasting (Lemon Consult)

Auteur: Lynn Boterberg (Lemon Consult) Publicatiedatum: 25/11/2020 De gevolgen van samenleven, zijn talrijk, ook op fiscaal vlak. Naargelang u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk samenwoont, wordt u anders belast. We overlopen enkele verschillen voor uw personenbelasting.   De belastingaangifte: samen of apart? Wat voor de samenleving een gezin is, is dat voor de fiscus niet

2020-12-11T08:05:23+00:00 11 december 2020|Categories: Directe belastingen Personen- & Familierecht|Tags: , |

Voor wie snel is: coronaverliezen 2020 verrekenen met winst 2019! (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 03/09/2020 Het wordt ondertussen wel duidelijk dat 2020 voor heel wat ondernemingen een strijd op leven of dood zal worden. Niet enkel de horeca of de eventsector, bijna alle sectoren lijken in de klappen te delen. De federale regering heeft al heel

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 02/09/2019 Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht. Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever

2019-09-06T06:43:38+00:00 9 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Ken uw belasting: personenbelasting of belasting van niet-inwoners – ook voor de FOD Financiën (Ichiban Consult)

Auteur: Ichiban Consult Publicatiedatum: 10/04/2019 Een individu kan in België belastbaar zijn in de personenbelasting dan wel in de belasting van niet-inwoners. De personenbelasting is van toepassing op rijksinwoners, daar waar de belasting van niet-inwoners van toepassing is op personen, die niet in België wonen of die slechts kortstondig in

2019-04-28T11:56:01+00:00 28 april 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |