>Voeg code toe voor de </head> tag.pensioen

Geen pensioen? Geen externalisatieplicht! (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity) Publicatiedatum: 30/11/2020 De FSMA heeft recent een standpunt[1] bekendgemaakt op haar website in verband met de verhoging van een extralegaal voordeel door de werkgever ingeval van overlijden van een werknemer (bv. verhoging van de kinderbijslag of een studiebeurs). Wanneer een werkgever zo’n verhoging wil toekennen, zal hij

2020-12-03T14:30:55+00:00 3 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Aanvullende pensioenen en einde huwelijk/wettelijk samenwonen. Wetsvoorstel en de vele kritische bedenkingen van de NAR op 14 juli 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/07/2020 Het wetsvoorstel van 23 januari 2020 Lees hier de samenvatting: ‘Momenteel bestaat er geen wettelijke regeling met betrekking tot de verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Hierdoor wordt de verdeling overgelaten aan mogelijk verschillende interpretaties door vereffenaars, notarissen

2020-07-27T18:33:59+00:00 27 juli 2020|Categories: Personen- & Familierecht Sociaal recht|Tags: , |

Mobiliteit van werknemers binnen Europa en aanvullende pensioenregelingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/07/2020 De Europese Commissie heeft op 6 juli 2020 haar verslag gepubliceerd over de toepassing van Richtlijn 2014/50/EU. In dat verslag wordt inzake België het volgende vermeld: ‘De sociale partners in een andere lidstaat (België), zowel de vakbonden als vertegenwoordigers van de werkgevers, hebben te kennen gegeven

2020-07-18T09:40:56+00:00 18 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Uw partner overlijdt: heeft u recht op een overlevingspensioen? (Lemon Consult)

Auteur: Lynn Boterberg (Lemon Consult) Publicatiedatum: 26/05/2019 Het overlijden van een partner is, los van het emotionele aspect, vaak ook een financiële opdoffer. Eén van de vragen die zich daarbij stelt is wat er met de pensioenrechten gebeurt die uw partner tijdens zijn professionele loopbaan heeft opgebouwd. Om het overlijden van

Pan-Europees pensioenproduct op komst: al het spaargeld, waar dan ook in Europa gespaard, gebundeld in één persoonlijk pensioenplan (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/02/2019 De EU-instellingen gaan akkoord met nieuwe regels die het mensen makkelijker maken geld opzij te zetten voor hun pensioen. Op 13 februari 2019 hebben de ambassadeurs bij de EU ingestemd met het akkoord tussen het voorzitterschap en het Europees Parlement van 13 december over het voorgestelde

2019-02-18T08:24:05+00:00 18 februari 2019|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

De fiscale limieten voor 2019 : aanvaardt u de verhoging ? (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) Publicatiedatum: 16/01/2019 Bij het begin van ieder jaaris het weer uitkijken naar de nieuwe fiscale plafonds inzake pensioenverzekeringen.   Dit zijn de voornaamste: En ieder jaar opnieuw kan u de vraag stellen : verhoog ik mijn premie tot dat maximum ? Een

2019-03-15T06:52:02+00:00 17 januari 2019|Categories: Directe belastingen Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Pensioenval verdwijnt : minister Van Overtveldt wil ze definitief elimineren (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) Publicatiedatum: 27/11/2018 Minister Van Overtveldt wil definitief de pensioenval elimineren. En dat is een goede zaak. Want gepensioneerden met een inkomen rond 15.600 EUR moeten, als ze even rekenen, vaststellen dat een klein extra inkomen abnormaal zwaar belast wordt. Want de

2019-03-15T06:52:23+00:00 27 november 2018|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap: wetsontwerp ingediend op 31 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/11/2018 Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), waarbij een IPT (vaak een veelvoud van de maximale VAPZ-premie) enkel kan onderschreven worden in naam van een vennootschap. Binnenkort zal

2018-11-23T11:05:37+00:00 23 november 2018|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Het wettelijk pensioen, belofte maakt schuld? (Bloom Law)

Auteur: Kristof Salomez (Bloom Law) Publicatiedatum: 30/11/2017 Afgelopen donderdag werd in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp goedgekeurd waarmee de actuele pensioenwetgeving op twee essentiële punten wordt gewijzigd. Het in de Kamer goedgekeurde wetsontwerp strekt er met name toe het principe van de eenheid van pensioenloopbaan

2017-12-06T09:47:51+00:00 6 december 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Werken in België, wonen in Nederland: waar is het door uw werkgever opgebouwd pensioen belastbaar? (Vandelanotte)

Stel: u woont in de Belgisch-Nederlandse grensstreek, werkt net over de grens (u werkt bijvoorbeeld in de Gentse Kanaalzone en woont in Zeeuws-Vlaanderen) en gaat op uw 65ste met pensioen. Naast uw wettelijk pensioen ontvangt u dan van de groepsverzekeraar of het pensioenfonds van uw werkgever een mooi pensioenkapitaal voor

2017-06-07T08:00:44+00:00 7 juni 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |