Geen pensioen? Geen externalisatieplicht! (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity) Publicatiedatum: 30/11/2020 De FSMA heeft recent een standpunt[1] bekendgemaakt op haar website in verband met de verhoging van een extralegaal voordeel door de werkgever ingeval van overlijden van een werknemer (bv. verhoging van de kinderbijslag of een studiebeurs). Wanneer een werkgever zo’n verhoging wil toekennen, zal hij aan een aantal voorwaarden moeten…

Lees meer

Aanvullende pensioenen en einde huwelijk/wettelijk samenwonen. Wetsvoorstel en de vele kritische bedenkingen van de NAR op 14 juli 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/07/2020 Het wetsvoorstel van 23 januari 2020 Lees hier de samenvatting: ‘Momenteel bestaat er geen wettelijke regeling met betrekking tot de verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Hierdoor wordt de verdeling overgelaten aan mogelijk verschillende interpretaties door vereffenaars, notarissen of advocaten en rechters. Dit…

Lees meer

Mobiliteit van werknemers binnen Europa en aanvullende pensioenregelingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/07/2020 De Europese Commissie heeft op 6 juli 2020 haar verslag gepubliceerd over de toepassing van Richtlijn 2014/50/EU. In dat verslag wordt inzake België het volgende vermeld: ‘De sociale partners in een andere lidstaat (België), zowel de vakbonden als vertegenwoordigers van de werkgevers, hebben te kennen gegeven dat er door de aanzienlijk…

Lees meer

Het wettelijk pensioen, belofte maakt schuld? (Bloom Law)

Auteur: Kristof Salomez (Bloom Law) Publicatiedatum: 30/11/2017 Afgelopen donderdag werd in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp goedgekeurd waarmee de actuele pensioenwetgeving op twee essentiële punten wordt gewijzigd. Het in de Kamer goedgekeurde wetsontwerp strekt er met name toe het principe van de eenheid van pensioenloopbaan verder te hervormen alsook de…

Lees meer