>Voeg code toe voor de </head> tag.Peeters Law

Crowdfunding – Update (Peeters Advocaten)

Crowdfunding heeft vanaf 1 februari 2017 eindelijk een wettelijk kader, waardoor crowdfunding platformen voortaan een vergunning moeten bekomen bij de FSMA. De wet van 18 december 2016 (hierna "de wet") tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën voorziet eindelijk in een

2017-03-21T08:50:29+00:00 21 maart 2017|Categories: Financieel recht|Tags: , , , |

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon wordt uitgebreid (Peeters Advocaten)

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers moeten hun aannemingsovereenkomst aanpassen en vervolledigen om te ontsnappen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemers van hun medecontractant.

Nieuwe verplichtingen bij  detachering van werknemers (Peeters Advocaten)

De grensoverschrijdende detachering van werknemers wordt door menigeen gebrandmerkt als een bron van fraude en oneerlijke concurrentie. Om daaraan te verhelpen heeft de  Europese Unie - na een eerste richtlijn van 16 december 1996  (96/71/EG) - een tweede richtlijn uitgevaardigd (2014/67/EU).  België heeft nu - zij het, weeral, iets laattijdig

2017-01-24T10:24:04+00:00 24 januari 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Roadbook voor fusies en overnames in België – deel 2 (Peeters Advocaten)

De (juridische) ‘due diligence’ en  de koop- en verkoopovereenkomst. Van zodra de precontractuele overeenkomsten zijn uitgevoerd, breekt een volgende fase aan in de aanloop naar een  private M&A transactie, namelijk het uitvoeren van een  ‘due diligence’ en het onderhandelen en vervolgens sluiten van de koop- en verkoopovereenkomst.

2017-01-24T09:37:21+00:00 24 januari 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

How to exercise your right to be forgotten (Peeters Advocaten)

The European Court of Justice confirmed that every individual has the right to exercise his right to be  forgotten and to request that search results relating to him will be removed. Since the launch of the official request process in 2014, Google received 568.881 requests, to remove 1.727.251 URLs. According to

2016-12-20T09:16:14+00:00 20 december 2016|Categories: Informaticarecht Privacy recht|Tags: , , , |

IP infringements by a third-party user of a WIFI network: Can the provider of the network be held responsible? (Peeters Advocaten)

If you provide a WIFI network free of charge within your company, in principle, you are not liable for infringements of intellectual property rights committed by third parties. However, this exemption from liability does not mean that the provider of the WIFI network is not obliged to take a few

2016-10-27T14:26:13+00:00 27 oktober 2016|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , |

Het Waals Milieuwetboek ondergaat meerdere wijzigingen (Peeters Advocaten)

De lijst van de professionele activiteiten die schade aan het milieu kunnen toebrengen en die milieu-aansprakelijkheid met zich kunnen meebrengen, werd aangevuld en de procedure van het milieueffectenonderzoek dat uitgevoerd moet worden voor bepaalde vergunningsplichtige projecten (milieuvergunning, unieke vergunning, verkavelings- en bouwvergunning) ondergaat enkele aanpassingen.

2016-10-27T14:21:19+00:00 8 september 2016|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |